Aktualności

Sprostowanie zapisu na stronie Poradni Chorób Metabolicznych

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy sprostować sytuację, która powstała wokół stwierdzenia dostępnego na stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka.

Poradnia Chorób Metabolicznych jest jednostką wyspecjalizowaną w leczeniu i prowadzeniu Pacjentów z chorobami rzadkimi, wymienionymi na stronie. W przypadku Pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, którzy mają podejrzenie lub stwierdzoną wadę metaboliczną, leczenie bez przeciwwskazań odbywa się w Poradni Chorób Metabolicznych, jak i w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii. 

Dzieci z autyzmem są nieustannie konsultowane w Instytucie Matki i Dziecka. Nie są wykluczone z leczenia w ramach naszej instytucji. 

Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii nie specjalizuje się w prowadzeniu (leczeniu, terapii dodatkowych) pacjentów z rozpoznanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (np. autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera), ani nie jest ośrodkiem stawiającym diagnozę powyższych zespołów chorobowych.

W indywidualnych sytuacjach, gdy występują wątpliwości przy diagnozie psychologiczno-psychiatrycznej czy inne specyficzne objawy zgłoszone przez lekarza prowadzącego, na jego prośbę lub/i skierowanie możliwe jest poszerzenie diagnostyki przyczyn objawów autystycznych u dziecka w warunkach Kliniki o wybrane wady metabolizmu.

Hospitalizacja taka nie zastępuje opieki i diagnostyki prowadzonej przez innych specjalistów zaleconych przez lekarza prowadzącego dziecko.

W przypadku skierowania dziecka z rozpoznanym spektrum autyzmu bez chorób towarzyszących na objęcie opieką przez Poradnię Chorób Metabolicznych, nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej opieki psychiatryczno-psychologicznej, ponieważ domeną Poradni jest diagnostyka i leczenie ciężkich zaburzeń metabolicznych i tym zajmują się zatrudnieni w Poradni Specjaliści.

Dzieci otyłe kierowane są do Poradni Gastroenterologicznej. 

W przypadku dalszych wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. 

Z poważaniem, 

Biuro Prasowe, 
Instytut Matki i Dziecka

Data utworzenia informacji: 27 lutego 2019 r. 15:01 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Daria Olko

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons