Aktualności

Szamka - Problemowe zachowania żywieniowe

Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka aktualnie realizuje projekt badawczy pt: Problemowe zachowania żywieniowe (PZŻ) i ich związek ze zmianą wskaźnika masy ciała (BMI) w okresie od późnej adolescencji do wczesnej dorosłości. Badanie prospektywne.

Badanie prowadzone jest pod nazwą SZAMKA.
Głównym celem projektu jest ocena wybranych uwarunkowań problemowych zachowań żywieniowych i ich wpływu na zmianę wskaźnika masy ciała ze szczególnym uwzględnieniem występowania nadwagi i otyłości.

Projekt jest realizowany od 2014 roku. Do tej pory przeprowadzono badanie ankietowe w grupie ponad 1300 polskich nastolatków oraz wywiady badawcze w małych grupach. Kolejnym etapem jest powtórna ankieta internetowa kierowana do uczestników pierwszego etapu badania. Badanie dostarczy danych na temat stylu życia, zachowań zdrowotnych (między innymi zachowań związanych z jedzeniem), warunków życia, zdrowia fizycznego i psychospołecznego młodych ludzi.
Wynik będą upowszechniane w raportach z badań i innych publikacjach.

Wszelkich informacji dotyczących badań udziela kierownik projektu:
Anna Dzielska,
Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży,
Instytut Matki i Dziecka,
ul. Kasprzaka 17a,
01-211 Warszawa
tel 23 32 77 459
e-mail: anna.dzielska@imid.med.pl

 

szamka

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons