Aktualności

XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WIEKU ROZWOJOWEGO. Spójrzmy wstecz, abyśmy wiedzieli, dokąd iść…”

XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WIEKU ROZWOJOWEGO.
Spójrzmy wstecz, abyśmy wiedzieli, dokąd iść..."

Warszawa, 26-27 listopada 2015

http://kcho.ptqv.net/#konferencja 


Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego. Spójrzmy wstecz, abyśmy wiedzieli, dokąd iść..." organizowanej przez Klinikę Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka (KCHO) we współpracy z Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o. w dniach 26 – 27 listopada 2015 r. w Hotelu Mercure w Warszawie.

 

Wzorem lat ubiegłych podstawowym celem tego spotkania będzie wymiana doświadczeń i podjęcie szerokiej dyskusji przez przedstawicieli środowiska medycznego i społecznego w celu wykazania możliwości i znaczenia współdziałania w walce z chorobą nowotworową wieku rozwojowego. Tematem wiodącym XVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej KCHO IMiD będą zagadnienia związane z chirurgicznym leczeniem guzów litych oraz łagodnych i złośliwych nowotworów kości. Program konferencji przewiduje udział przedstawicieli wszystkich specjalności medycznych współpracujących w onkologii wieku rozwojowego, jak również psychologów klinicznych, rehabilitantów i kadry pielęgniarskiej. Szczegółowy program konferencji i jej dokładny zakres tematyczny będzie opracowywany sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń czynnego udziału w tym spotkaniu.

 

Planowane rozpoczęcie obrad w dniu 26 listopada 2015 r. o godz. 10:00 i zakończenie w dniu 27 listopada 2015 r. ok. godz. 14:00.

 

Do udziału w pracach Komitetu Naukowego zaproszono:


prof. dr hab. med. Walentyna Balwierz
prof. dr hab. med. Janusz Bohosiewicz
prof. dr hab. med. Alicja Chybicka
prof. dr hab. med. Piotr Czauderna
prof. dr hab. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
prof. dr hab. med. Jan Godziński
prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński
dr med. Daniel Kotrych
prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyk
prof. dr hab. med. Paweł Małdyk
prof. dr hab. med. Wojciech Marczyński
prof. dr hab. med. Tomasz Mazurkiewicz
dr med. Jerzy Nazar
prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
dr med. Jerzy Spindell
prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki


KOMITET ORGANIZACYJNY: dr med. Magdalena Rychłowska-Pruszyńska – Przewodnicząca
lek. med. Bartosz Pachuta
dr med. Andrzej Szafrański
Magdalena Kruza (Polish Travel Quo Vadis)
mgr Donata Fraś


MIEJSCE OBRAD: Hotel Mercure Warszawa Centrum
ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa
tel.: +48 (22) 697 39 99


KONTAKT: Komitet Organizacyjny XVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego. Spójrzmy wstecz, abyśmy wiedzieli, dokąd iść..."
Instytut Matki i Dziecka
Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
tel. (22) 32 77 205; tel./fax (22) 632 98 51
e-mail: klinika.onkologii@imid.med.pl

 

Polish Travel Quo Vadis Sp. Z o.o.
Magdalena Kruza
ul. Ptasia 2, 00-138 Warszawa
tel. (48 22) 322 85 38 lub 607 767 019
e-mail: mkruza@polishtravel.com.pl

 

Uprzejmie informujemy, że za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

 

I N F O R M A C J E S Z C Z E G Ó Ł O W E


REJESTRACJA:
Rejestracja uczestnictwa w konferencji odbywa się za pośrednictwem strony internetowej:
http://kcho.ptqv.net/#konferencja

W sprawach związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa w konferencji prosimy kontaktować się z Panią Magdaleną Kruza: tel. (48 22) 322 85 38 lub 607 767 019
e-mail: mkruza@polishtravel.com.pl


OPŁATA REJESTRACYJNA:
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest zgłoszenie udziału i uiszczenie opłaty rejestracyjnej.
Opłata rejestracyjna wynosi:
pobyt w dniach: kwota:
26 i/lub 27.11.2015 (bez noclegu) 300,00 zł
26 - 27.11.2015 (z noclegiem) 500,00 zł

Opłatę rejestracyjną w formie przelewu należy przesłać na konto:
Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o.
ul. Ptasia 2, 00-138 Warszawa
mBank 07 1140 1010 0000 5467 0500 1001
z dopiskiem: XVII Konferencja KCHO IMD
Opłata rejestracyjna uiszczana w miejscu obrad będzie podwyższona o 100,00 złotych, czyli wyniesie relatywnie 400,00 złotych (bez noclegu) i 600,00 złotych (z noclegiem).
Opłata poza noclegiem obejmuje: wyżywienie, udział w obradach, materiały konferencyjne, materiały pokonferencyjne. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 13.11.2015 opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.


PREZENTACJE - STRESZCZENIA
Podstawowe zasady redakcyjne dot. publikacji streszczenia prezentacji ustnej/plakatu w materiałach zjazdowych:
1. Dokument opracowany z wykorzystaniem edytora Word for Windows, odstępy pojedyncze, objętość do 1 strony maszynopisu.
2. W nagłówku należy podać kolejno: tytuł pracy, pełne imię i nazwisko autora (autorów), afiliację (nazwa ośrodka, z którego pochodzi praca, przy czym dla oznaczenia różnych miejsc zatrudnienia autorów prosimy wykorzystać odnośniki cyfrowe).
3. Struktura streszczenia powinna zawierać: cel, materiał i metody, wyniki i wnioski.
4. W treści streszczenia nie należy używać skrótów.
Tekst streszczeń będzie drukowany bez dokonywania korekty. Komitet Organizacyjny XVII Konferencji KCHO nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy autorów. Redagując materiały konferencyjne planujemy wykorzystać skład komputerowy, dlatego streszczenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: klinika.onkologii@imid.med.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6.11.2015. Przekroczenie tego terminu spowoduje brak możliwości dokonania kwalifikacji pracy i umieszczenia jej w Programie Naukowym XVII Konferencji KCHO .

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Państwa do udziału w XVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej KCHO, życząc jednocześnie owocnych obrad, wymiany wzajemnych doświadczeń w walce z chorobą nowotworową, spędzenia czasu w miłej, serdecznej atmosferze.


Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny
XVII Konferencji KCHO IMiD

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons