Aktualności

Zakład Żywienia IMiD realizuje projekt badawczy pt. „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia – badanie ogólnopolskie 2016 rok”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, że w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, w Zakładzie Żywienia realizowany jest projekt badawczy pt. „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia – badanie ogólnopolskie 2016 rok” we współpracy z Fundacją Nutricia oraz firmą badawczą TNS Polska.

Celem projektu jest zebranie informacji o sposobie żywienia niemowląt i małych dzieci. Projekt ma charakter naukowy.

Do badania zaproszeni są rodzice dzieci wieku od 5. do 36. miesiąca życia. Dane dzieci pozyskane zostały z poszanowaniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) z Rejestru PESEL, którego administratorem jest Ministerstwo Cyfryzacji.

TNS Polska gwarantuje, że dane osobowe nie będą wykorzystane w innym celu niż przewidziany w tym pomiarze i po zakończeniu badania zostaną w sposób trwały i nieodwracalny skasowane, a jedyną pozostałością będą anonimowe, statystyczne wyniki badania.

Udział w badaniu ma charakter dobrowolny. Gorąco zapraszamy wylosowane rodziny do wzięcia udziału w projekcie. Wyniki prowadzonego badania przysłużą się do opracowania zaleceń dotyczących prawidłowego żywienia małego dziecka, które zapewnia jego optymalny rozwój.

Wróć

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons