Instrukcja obsługi BIP

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Organy Instytutu

Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny

Status prawny

Przedmiot działalności

Majątek

Rejestry i ewidencje

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji na wniosek

Mapa serwisu

Instrukcja korzystania z BIP

Rejestr zmian treści

Redakcja biuletynu

www.bip.gov.pl


Aby przejść do wskazywanej strony należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.
MENU
Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami, po lewej stronie ekranu. Fragment menu widoczny jest na ilustracji obok.
Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami.


Pod przyciskami menu głównego znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.

METRYCZKA
Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka podająca informacje:
a) Kto jest głównym redaktorem BIP,
b) Kto jest odpowiedzialny za treść oglądanej strony,
c) Kiedy dokonano ostatniej modyfikacji oglądanej strony (data i czas),
d) Kto redagował daną stronę.

WYSZUKIWARKA
W prawym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem odnośnika "szukaj".

???