Udostępnianie informacji na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej IMID, jest udostępniana na wniosek.

Gdzie przesłać wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do IMiD w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  •  przesłać pocztą na adres: Instytut Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
  • złożyć osobiście w IMiD: adres jak powyżej
  • przesłać na adres mailowy: (w budowie)