Jak przygotować się do badań

Jak przygotować się do badań

Przygotowanie do badań laboratoryjnych (wskazówki dla pacjentów):

 

 

Standardowe warunki pobierania krwi  żylnej:

 1. Rano, po wypoczynku nocnym
 2. Na czczo – ostatni posiłek można spożyć w dniu poprzedzającym badanie najpóźniej ok. godziny 18:00 – 19:00
 3. Przy zachowaniu dotychczasowej diety (najlepiej lekkostrawnej w dniu poprzedzającym badanie), chyba, że oznaczane parametry wymagają określonych warunków dietetycznych
 4. Przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków mogących wpływać na poziom oznaczanego składnika, o ile nie zaburza to procesu leczenia
 5. Przed pobraniem krwi należy unikać stresu i wysiłku fizycznego, a bezpośrednio przed zabiegiem pobrania odpocząć ok. 15 minut

Powyższe zalecenia dotyczą standardowych warunków zlecenia badań laboratoryjnych, nie dotyczą stanów nagłych wymagających szybkiej diagnostyki w celu podjęcia odpowiednich działań leczniczych.

 

Przygotowanie pacjenta do testu OGTT (doustny test tolerancji glukozy):

 1. Podstawowe przygotowanie j/w, dieta z normalną zawartością węglowodanów (ok. 150 g dziennie)
 2. W miarę możliwości odstawić leki wpływające na gospodarkę węglowodanową (np. sterydy, doustne środki antykoncepcyjne, leki moczopędne)
 3. Pierwsze pobranie rano na czczo, następnie zaraz po pobraniu należy wypić w ciągu 5 minut całą objętość przygotowanego roztworu glukozy (dorośli 75g rozpuszczone w ok.250 ml wody)
 4. Pacjentowi pobiera się krew na badanie glukozy w zależności od zlecenia lekarza w czasie 30’; 60’; 90’ 120’ od wypicia roztworu
 5. Przez cały czas badania nie należy jeść i pić, najlepiej pozostać w pozycji siedzącej w miejscu wykonania testu

 

 

 

Instrukcja pobierania moczu do badania ogólnego:

 1. Po uprzednim dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła oraz osuszeniu jednorazowym ręcznikiem papierowym, nie należy używać żadnych środków odkażających ani dezynfekujących
 1. U kobiet, małych dziewczynek i niemowląt płci żeńskiej okolice ujścia cewki moczowej myjemy od przedniej części sromu w kierunku odbytu, u mężczyzn, małych chłopców i niemowląt płci męskiej myjemy żołądź po odsunięciu napletka
 2. W przypadku niemowląt i małych dzieci w celu pobudzenia i przyspieszenia momentu oddania moczu, można unieść dziecko i pomasować mięśnie grzbietu od góry ku dołowi wzdłuż kręgosłupa
 3. Dopuszcza się pobranie u noworodków i niemowląt za pomocą przyklejonego jednorazowego woreczka, ale czas utrzymywania podklejonego woreczka nie powinien być dłuższy niż 1 godzina, a woreczek należy odklejać z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny i po odklejeniu mocz przelać do pojemniczka unikając przypadkowego zanieczyszczenia brzegów i wewnętrznej powierzchni pojemniczka
 4. Z pierwszej porannej mikcji, ze środkowego strumienia
 5. Po wypoczynku nocnym
 6. Na czczo
 7. Przy zachowaniu dotychczasowej diety (najlepiej lekkostrawnej w dniu poprzedzającym badanie)
 8. Unikać wysiłku fizycznego, stresu i gorących kąpieli
 9. Przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków mogących wpływać na poziom oznaczanego składnika, o ile nie zaburza to procesu leczenia
 10. Przed planowanym pobraniem moczu zaleca się zachowanie abstynencji płciowej
 11. Nie zaleca się pobierania moczu w trakcie oraz 2-3 dni przed i po menstruacji
 12. Nie należy przyjmować dzień przed witaminy C oraz dużych ilości płynów w godzinach wieczornych poprzedzających dzień badania
 13. W przypadku zlecenia na badanie mikrobiologiczne moczu (posiew moczu) pojemnik do moczu musi być jałowy i nie zaleca się pobierania za pomocą przyklejanych woreczków
 14. Pojemnik należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania próbki moczu i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium

 

Instrukcja pobierania moczu na dobową zbiórkę moczu:

1.Zbiórkę rozpoczynamy rano, pierwszą poranną porcję moczu pacjent oddaje do toalety, a każdą następną do pojemnika włącznie z pierwszym porannym moczem z dnia następnego. W tym momencie kończymy zbiórkę.

 1. Mocz gromadzony w jednorazowym pojemniku przechowujemy w chłodnym ciemnym miejscu
 2. Po zakończeniu zbiórki należy zmierzyć objętość zebranego moczu, dokładnie wymieszać, przelać do jednorazowego pojemniczka na mocz ok. 50-100ml moczu i dostarczyć do laboratorium/punktu pobrań. Pojemnik z moczem musi być opisany danymi pacjenta, objętością całej zbiórki dobowej oraz datą i godziną rozpoczęcia i zakończenia zbiórki.

 

Instrukcja pobierania kału do badania:

 1. Przed pobraniem próbki kału należy opróżnić pęcherz moczowy i umyć ręce
 2. Próbki kału należy pobierać do czystego, suchego, niejałowego pojemnika z tworzywa sztucznego o poj. ok. 50ml. Za pomocą szpatułki przytwierdzonej do pokrywki należy pobrać grudkę świeżego kału wielkości orzecha laskowego.
 3. Kał należy pobrać z minimum trzech miejsc
 4. Od noworodków i niemowląt kał można pobrać z pieluszki
 5. Badanie kału na obecność pasożytów powinno się wykonywać trzykrotnie w odstępach 2-3 dniowych
 6. Kał na badania mikrobiologiczne pobieramy do pojemnika jałowego
Informacje ogólne

Szanowni Państwo,

informujemy, że Centralne Laboratorium oferuje możliwość wykonania odpłatnych badań laboratoryjnych. W punkcie pobrań Poradni krew na badania laboratoryjne od noworodków i małych dzieci pobiera wykwalifikowana i doświadczona pielęgniarka.

Oferujemy Państwu badania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki chorób jak również monitorowania procesu leczenia.

Usługa jest dostępna w dni powszednie w godzinach 08:00-15:00 w gabinecie zabiegowym Poradni po uprzednim opłaceniu w Kasie IMID (transakcje bezgotówkowe – preferowaną formą płatności)

Informacje odnośnie badań – nr tel. 22/3277214; 22/3277170; 22/3277167

Odbiór wyników badań w godzinach 13:00 – 15:00 w gabinecie zabiegowym Poradni lub bezpośrednio z Centralnego Laboratorium (budynek A IV piętro)

Cennik

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons