Odbiór dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Instytut zapewnia każdemu Pacjentowi dostęp do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia. Dokumentacja medyczna może być udostępniona poprzez sporządzenie kopii, odpisu lub wyciągu.

Możecie Państwo otrzymać dokumentację osobiście w siedzibie Instytutu lub na Państwa wniosek może ona zostać przesłana listem poleconym za pobraniem lub emailem na wskazany adres.

Elektroniczną dokumentację medyczną można także zobaczyć i pobrać przez Internetowe Konto Pacjenta.
Należy wejść w zakładkę historia leczenia -> zdarzenia medyczne -> dokumentacja medyczna.

Zachęcamy do korzystania z tej formy pobierania elektronicznej dokumentacji medycznej.

Jeśli zdecydują się Państwo na zgłoszenie zapotrzebowania na dokumentację w naszej placówce, to rekomendujemy, aby rozpocząć od złożenia w Centralnej Rejestracji (budynek A, parter, wejście 2,) Wniosku o wydanie dokumentacji medycznej

Prosimy o dokładne uzupełnianie wniosków oraz podpisanie dokumentów przed przesłaniem – wniosek można przesłać tradycyjną pocztą lub emailem: dokumentacja.medyczna@imid.med.pl

Osobisty odbiór dokumentacji medycznej następuje w Centralnej Rejestracji

Prosimy pamiętać, że zgodnie z obowiązującą Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat musi wyrazić zgodę na wydanie dokumentacji medycznej nawet jego prawnym opiekunom.

Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej są rozpatrywane niezwłocznie (staramy się, aby trwało to maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku). Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy dokonać opłaty w Centralnej Rejestracji (Budynek A, wejście 2, parter).

Aby ułatwić Państwu dopełnienie formalności i skrócić czas oczekiwania przygotowaliśmy dostępne poniżej wzory pism.

Wzory pism

 

 

W razie potrzeby niezbędnych informacji udzielą Państwu:

  • Telefonicznie: Pracownicy Call Center od poniedziałku do czwartku w godzinach 07:30-18:00 pod numerem telefonu: /22/ 32 77 050
  • Osobiście: Pracownicy Centralnej Rejestracji w godzinach 07:30-15:00
  • Kontakt email: dokumentacja.medyczna@imid.med.pl

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons