Jak zostać pacjentem Instytutu?

Przed zapisem na wizytę

Sprawdź jakiej pomocy potrzebujesz

Wpisz swoje objawy, odpowiedz na kilka pytań i sprawdź:

  • Co mogą oznaczać Twoje objawy?
  • Czy powinnaś skonsultować się z lekarzem?
  • Jaki specjalista pomoże Ci najlepiej?

Sprawdź objawy

Instytut Matki i Dziecka jest jednostką publicznej ochrony zdrowia – świadczenia zdrowotne dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W większości naszych poradni niezbędne jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, który jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, tzn. lekarzem, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub jest zatrudniony w placówce medycznej, która zawarła umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przyjęcie do szpitala odbywa się na podstawie skierowania wystawionego zarówno przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jak i lekarza prywatnego.

Szanowni Państwo,

Informujemy Pacjentów, że w Instytucie Matki i Dziecka nie ma nocnej pomocy lekarskiej /NLP/ i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego /SOR/, nie ma również lekarza zajmującego się wyłącznie pacjentami izby przyjęć.

Informacje ma temat przyjmowania leków własnych przez pacjenta


Jeżeli pacjent przyjmuje leki na stałe, może przywieźć swoje leki w oryginalnych opakowaniach z listą i zaleconym dawkowaniem.

Jeżeli pacjent przy przyjęciu do szpitala nie będzie posiadał leków w oryginalnych opakowaniach z listą i zaleconym dawkowaniem, nie zostanie przyjęty do szpitala.

Lekarz kwalifikujący pacjenta do przyjęcia do szpitala przeprowadza wywiad z pacjentem w celu ustalenia, czy pacjent posiada leki własne oraz ich listę, następnie wpisuje informacje do historii choroby.

Leki własne zostają przekazane w oddziale pielęgniarce, która będzie podawała leki na podstawie zlecenia wpisanego do zleceń lekarskich.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons