Usługi komercyjne

Usługi medyczne realizowane w Instytucie Matki i Dziecka są dostępne również na zasadach komercyjnych. Zapraszamy osoby prywatne, także nieuprawnione do świadczeń z środków publicznych oraz instytucje i firmy do zapoznania się z naszym cennikiem usług i skorzystania z naszej oferty diagnostyczno - konsultacyjnej.

Cennik usług komercyjnych.

Dodatkowe informacje o badaniach komercyjnych z zakresu analityki ogólnej, chemii klinicznej, hematologii i koagulologii, serologii i mikrobiologii wykonywanych przez Centralne Laboratorium Instytutu można uzyskać pod numerem 22 32 77 167.
Podstawy prawne
Zarządzenie nr 44/2018 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 03.09.2018 r. w sprawie odpłatności za usługi i świadczenia zdrowotnego udzielane w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie;
Opłaty za usługi w systemie komercyjnym
Usługi zdrowotne świadczone na zasadach komercyjnych są wykonywane na podstawie dowodu zapłaty, zgodnie z cennikiem Instytutu Matki i Dziecka.
Zapłaty należy dokonać przed zgłoszeniem się na badanie lub konsultację.
Formy płatności:
 • gotówka lub karta płatnicza w punkcie obsługi pacjenta przy rejestracji mieszczącej się w Budynku A na parterze, czynnym w godzinach 8.00 do 14.30
 • przelewem na konto bankowe Instytutu w Alior Bank S.A. nr 81 2490 0005 0000 4600 8807 9430
 
Dokonując zapłaty należy zatrzymać dowód wniesienia zapłaty do okazania.
Dowód wniesienia zapłaty:
 • dowód KP (kasa przyjmie) przy płatności w kasie Instytutu,
 • wydruk potwierdzenia z systemu bankowego (internetowy dostęp) lub potwierdzenie wystawione przez bank,
 • odcinek dla klienta przy przelewie pocztowym,
 • potwierdzenie przeprowadzenia transakcji kartą płatniczą,
 
Na podstawie dokonanych płatności pacjent może zwrócić się do Działu Ekonomiczno-Finansowego Instytutu o wystawienie faktury VAT, podając jednocześnie dane niezbędne do wystawienia faktury tj.:
 • imię i nazwisko,
 • dokładny adres,
 • numer NIP.
W przypadku zapłaty kartą płatniczą lub gotówką w punkcie obsługi pacjenta przy rejestracji w Budynku A pacjent może otrzymać fakturę bez oczekiwania.
Odpłatne badania - należy zgłosić się do właściwego gabinetu i okazać pracownikowi Instytutu dowód zapłaty za usługę przed dokonaniem badania.
Odpłatne konsultacje lekarskie - należy zgłosić się do rejestracji i przekazać pracownikowi rejestracji dowód zapłaty za usługę w celu dołączenia do karty pacjenta i ustalenia terminu wizyty.
Podstawy prawne
 • Zarządzenie nr 20/14 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 01.09.2014 r. w sprawie odpłatności za usługi i świadczenia zdrowotnego udzielane w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie;
 • aktualizowany:
 • Zarządzeniem nr 22/2014 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 11.09.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2014 z dn. 01.09.2014 w sprawie odpłatności za usługi świadczenia zdrowotnego udzielane w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
 • Zarządzeniem nr 37/2014 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka odpłatności za usługi świadczenia zdrowotnego udzielane w Instytucie Matki Dziecka w Warszawie.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons