Szkoły rodzenia

Szkoła Rodzenia

PROGRAM  EDUKACJI  PRZEDPORODOWEJ  „SZKOŁA RODZENIA” 

REFUNDOWANY  PRZEZ  MIASTO  STOŁECZNE  WARSZAWĘ 

Szkoła rodzenia jest bezpłatna po spełnieniu następujących warunków:

  • Posiadanie przez kobietę w ciąży meldunku na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy, lub 
  • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przez kobietę w ciąży w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy, 
  • Przebywanie kobiety w ciąży w domu samotnej matki lub matek z małoletnimi dziećmi lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą Miasto Stołeczne Warszawa podpisało właściwą umowę.

Przypominamy, że z powodu sytuacji epidemiologicznej prowadzimy zajęcia wyłącznie online. Obecnie kontynuujemy ostatni kurs szkoły rodzenia w tym roku.

Program zajęć jest realizowany podczas około 10 spotkań online (6 to warsztaty i wykłady, 4 to ćwiczenia gimnastyczne), które prowadzimy na żywo.

 

TERMINY  KURSÓW  SZKOŁY  RODZENIA IMID w 2021  ROKU

Zajęcia prowadzimy online.

Zajęcia merytoryczne - wykłady i warsztaty prowadzimy w poniedziałki i środy, zajęcia praktyczne prowadzimy w środy.

kontakt:  Monika Portacha 
tel. 501 332 722
e-mail: szkola.rodzenia@imid.med.pl
 
 
Wykłady i warsztaty
 Poniedziałki-Środy
Godz. 17.30 -19.30-20.00
Gimnastyka 
Środy
Godz. 17.30-19.00
 
Wykłady i warsztaty
Poniedziałki-Środy
Godz. 17.30 -19.30-20.00
Gimnastyka
Środy 
Godz. 17.30-19.00
I
11,18,25 stycznia
1,8,10 lutego
13,20,27 stycznia
3 lutego
II
22 lutego
1,8,15,22,24 marca
3,10,17, marca
III
12,19,26 kwietnia
10,12,17 maja
14,21,28 kwietnia
5 maja
IV
31 maja
7,14,21,28,30 czerwca
2,9,16,23 czerwca
V
12, 19,26 lipca
2,9,11 sierpnia
14,21,28 lipca
4 sierpnia
 
VI
30 sierpnia
6,13,20,27,29 września
 
1,8,15,22 września
 
VII
4,11,18,25 października
8,10 listopada
6,13,20,27 października
VIII
15,22,29 listopada
6,13,15 grudnia
17,24 listopada

1,8 grudnia

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów zajęć.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons