Guzy germinalne

Co to jest guz germinalny?

Guzy germinalne (inaczej guzy zarodkowe) to rzadka grupa nowotworów; często mają one charakter łagodnych, nieco rzadziej złośliwy. Powstają z komórek zarodkowych, ostatecznie różnicujących się w komórki tworzące różne narządy i tkanki, w tym komórki płciowe. Przed porodem komórki te przemieszczają się, stąd różna budowa i lokalizacja. Niektóre z nich wydzielają tzw. markery, których stężenie można badać we krwi.

Istnieją wrodzone zespoły, predysponujące do zachorowania na tę grupę nowotworów. I tak ryzyko wystąpienia guzów germinalnych zwiększa się w niezstąpionych jądrach, stąd powiedzenie chirurgiczne: „Dwie świeczki na torcie, dwa jądra w mosznie” - do ukończenia 2 r. ż. jądra powinny zstąpić do moszny.

Jak się leczy guzy germinalne?

W zależności od lokalizacji i rodzaju komórek, z których się składają, w leczeniu guzów germinalnych zastosowanie mają: chemioterapia, zabieg chirurgiczny, radioterapia, a w niektórych szczególnych sytuacjach megachemioterapia z autologicznym przeszczepieniem szpiku kostnego. Stąd w trakcie leczenia guzów złośliwych od pacjenta pobierane są komórki macierzyste (tzw. separacja) i przechowywane na ewentualną potrzebę zastosowania megachemioterapii. Zastosowanie w leczeniu może mieć jedna lub więcej z wymienionych metod. Rodzaj i czas trwania terapii zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania nowotworu, a także jego odpowiedzi na stosowane leczenie.

Jakie jest rokowanie w guzach germinalnych?

Rokowanie w tej grupie nowotworów zazwyczaj jest bardzo dobre. Według różnych protokołów leczniczych, także tych stosowanych w Polsce oraz IMiD, wyniki leczenia to około 90% całkowitych długotrwałych remisji.

Rokowanie jest dobre nawet u pacjentów, którzy w chwili rozpoznania mieli przerzuty (około 20% chorych).

Szczególnie dobre efekty zaobserwowano po wprowadzeniu do schematów leczenia winblastyny i karboplatyny, które są także stosowane w naszym kraju.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons