Korzystanie z internetu w celu uzyskania informacji o chorobie

Obecnie Internet jest często pierwszym źródłem informacji. W wielu przypadkach pacjenci szukają wiedzy na temat swojej choroby i możliwości jej leczenia, zanim jeszcze spotkają się z lekarzem onkologiem. Nierzadko pacjent otrzymuje informacje w języku klinicznym, który jest dla nich nieczytelny, a dane te nie mają istotnego znaczenia dla oceny stanu klinicznego pacjenta. Może to prowadzić do dezorientacji, podwyższenia lęku i niepokoju, podejmowania nierozważnych i nieracjonalnych decyzji.

Internet może być pomocny w:

 • znajdowaniu informacji o częstych działaniach niepożądanych i pomocy w radzeniu sobie z codziennym życiem w trakcie leczenia onkologicznego
 • dzieleniu się doświadczeniami z innymi pacjentami w celu zmniejszenia lęku, samotności i strachu
 • lokalizowaniu grup wsparcia dotyczących konkretnych problemów, czy jednostek chorobowych
 • wyszukiwaniu wyspecjalizowanych onkologów
 • znajdowaniu badań klinicznych

Chociaż korzystanie z Internetu jako źródło informacji może być bardzo pomocne dla wielu pacjentów, to pamiętajmy że:

1. Istnieją dane wskazujące, że nie wszystkie informacje dostępne w Internecie są dokładne, a w niektórych sytuacjach mogą być one bardzo mylące.

2. Wiele witryn internetowych jest wspieranych przez interesy komercyjne, z zamiarem zachęcenia czytelników do zakupu określonych produktów.

3. Nawet na stronach internetowych obsługiwanych przez wiarygodne i odpowiedzialne źródła, mogą Państwo zostać narażeni na informacje o przewidywanych prognozach, które mogą nie być odpowiednie dla konkretnej sytuacji, w której się Państwo znaleźli. Czasami może to spowodować poważne zamieszanie oraz niepotrzebny niepokój.

4. Wiedza oparta jedynie na takim źródle może utrudniać komunikację między lekarzem a pacjentem.

5. Pamiętaj, że każdy może opublikować w Internecie cokolwiek zechce, niezależnie czy jest to prawda czy fałsz; informacje te nie podlegają żadnej weryfikacji.

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji z Internetu na temat swojej choroby i/lub jej leczenia, warto poprosić swojego onkologa, aby skierował cię do odpowiedniej strony, która będzie zawierała informacje w języku czytelnym i zrozumiałym.

 

Zanim podejmiesz decyzje poproś swojego lekarza o interpretację lub omówienie informacji uzyskanych z Internetu.

 

Praktyczne rady odnośnie używania Internetu:

 • Gdy szukasz informacji o zdrowiu trzymaj się szanowanych i powszechnie uznanych stron Internetowych. Strony takie zazwyczaj dostarczają źródła swoich informacji w formie linków lub referencji.
 • Strony, które twierdzą, że są jedynym wiarygodnym źródłem informacji na dany temat zazwyczaj nie są wiarygodne.
 • Upewnij się, że informacje, które znajdziesz są możliwie aktualne.
 • Gdy znaleziona informacja brzmi zbyt dobrze, zawsze bądź ostrożny. Postaraj się znaleźć przynajmniej jedno dodatkowe źródło na powszechnie uznanych stronach medycznych potwierdzające taką informację. Jeżeli nie możesz znaleźć tej samej informacji na kilku powszechnie uznanych stronach, niestety jej wiarygodność jest wątpliwa.
 • Jeżeli znajdziesz stronę, na której umieszczono cytaty pacjentów potwierdzające skuteczność jakiejś terapii lub leczenia, niestety nie możesz mieć pewności, że opinie te są prawdziwe.
 • Naucz się oddzielać fakty od opinii. Na przykład, doktor może zasugerować leczenie na podstawie swojej opinii i doświadczenia, podczas gdy prace badacze na podstawie badań wskazują, że inne leczenie jest bardziej skuteczne. Wartość opinii lekarza zależy od jego doświadczenia i kwalifikacji. Im większe doświadczenie, tym większe prawdopodobieństwo wiarygodnej opinii. W wielu przypadkach zależy ona również od tego, jak dobrze dany lekarz zna Twoją sytuację.
 • Podchodź sceptycznie do stron, które twierdzą, że posiadają cudowny lek, lub sekretną terapię, o której inni lekarze nie mają pojęcia. Prawdziwi badacze nie trzymają wynalezionych lekarstw w sekrecie, tylko dzielą się nimi ze społecznością medyczną, aby wszyscy mogli na tym zyskać.
 • Konsultuj ze swoim lekarzem każdą znalezioną informację, która Cię zaniepokoi lub może wpłynąć na Twoje decyzje.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons