Medycyna alternatywna

Należy pamiętać, że wielu onkologów czuje się niekomfortowo dyskutując o alternatywnych metodach leczenia jako części terapii przeciw nowotworowej. Wynika to z faktu, że brak jest wystarczająco obiektywnych i sprawdzonych naukowych dowodów na skuteczność tego typu leczenia.

Obecnie wiadomo, że duża część pacjentów leczonych na nowotwory stosuje dodatkowo różne formy tzw. terapii alternatywnej. Poprawia to często samopoczucie pacjenta i rodziny, zwiększając nadzieję na wyleczenie poprzez pozorny wpływ na stosowaną terapię.

Należy pamiętać, że stosowane dodatkowo zioła, suplementy, witaminy lub leki bez recepty mogą wchodzić w interakcję ze stosowanym leczeniem onkologicznym, co może być powodem powstawania dodatkowych powikłań. Ciężkie powikłania mogą być podstawą dla lekarza onkologa do zaprzestania sprawdzonej terapii przeciw nowotworowej. Tak więc nie jest rozsądne nie informowanie lekarza prowadzącego o stosowaniu dodatkowych preparatów.

Nie należy mylić alternatywnej terapii z prawidłowym odżywianiem, które jest niezbędne w całym procesie terapii przeciwnowotworowej i powinno być stale stosowane.

Zdajemy sobie sprawę, że często pacjent i jego rodzina czują się bezradni w walce z chorobą nowotworową. M.in. z tego powodu część pacjentów i ich rodzin poszukuje dodatkowego leczenia, oprócz medycyny opartej na silnych dowodach naukowych, w nadziei zarówno na zwiększenie prawdopodobieństwa kontrolowania i wyleczenia choroby, jak i poprawę samopoczucia.

Niektóre uzupełniające terapie mogą poprawiać samopoczucie pacjenta, przez co pozytywnie oddziaływają na proces leczenia. Do takich metod zaliczamy:

 

  • opiekę duchową
  • masaż
  • techniki relaksacyjne
  • jogę
  • medytację

 

Pamiętajmy, że na większość stosowanych środków medycyny alternatywnej brak wiarygodnych dowodów skuteczności lub ich stosowanie jest całkowicie nieudowodnione. Pamiętajmy, że nierzadko sytuacja zagubionego, niedoinformowanego i potrzebującego pacjenta jest wykorzystywana przez osoby nieuczciwe jedynie dla chęci zysku. Czasami proponowane metody są ewidentnie szkodliwe.

 

Zanim podejmiemy decyzję o leczeniu alternatywnym to spróbujmy wziąć pod uwagę, że :

1. Większość twierdzeń rzeczników i producentów suplementów ziołowych opiera się na doświadczeniach historycznych lub badaniach laboratoryjnych, które nie są potwierdzone klinicznie.

2. Są pojedyncze, o małej sile, dowody, wskazujące, że niektóre terapie mogą tłumić lub leczyć nowotwór w warunkach klinicznych.

3. Wiele suplementów jest często produkowanych przy minimalnej kontroli jakości.

4. Niektóre z nich mogą wchodzić w interakcje z lekami na receptę, w tym chemioterapią, prowadząc być może do zmniejszenia skuteczności tych leków lub zwiększając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

 

Pamiętaj Twój onkolog może Ci pomóc, sugerując użyteczne metody i omawiając alternatywne,

aby wyjaśnić, czy są one potencjalnie pomocne, czy nie.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons