Neurofibromatozy i pokrewne RAS-opatie

Neurofibromatozy i pokrewne RAS-opatie

Instytut Matki i Dziecka, uprzejmie informuje, że od października 2017r dr Katarzyna Bilska kieruje i koordynuje działalnością Poradni Neurofibromatoz działającej w ramach Poradni Onkologicznej IMiD.

Przyjęcia pacjentów odbywają się w ramach kontraktu z NFZ na specjalistyczną opiekę ambulatoryjną oraz w uzasadnionych przypadkach w ramach hospitalizacji.

Poradnia zapewnia kompleksową opiekę, z udziałem specjalistów różnych dziedzin, przede wszystkim dla pacjentów z rozpoznaniem nerwiakowłókniakowatości typu I (NF-1) oraz segmentalna, zespół Noonan-NF (NF-NS), z. Legiusa (NFLS), nerwiakowłókniakowatość typu 2. (NF-2), schwannomatoza (NF-3), a także inne, wybrane RAS-opatie.

W ramach poradni zapewniamy diagnostykę różnicową tej choroby, zgodnie z zaleceniami m.in. American Academy of Pediatrics.

Ponadto w Zakładzie Genetyki Medycznej IMiD możliwe jest wykonanie kompleksowej diagnostyki w kierunku identyfikacji defektu odpowiedzialnego za wystąpienie choroby z grupy RASopatii w tym zespół Noonan i nerwiakowłókniakowatość typu I.

W IMiD działa także Poradnia Genetyczna, w której w ramach kontraktu z NFZ, odbywają się konsultacje dzieci i dorosłych obciążonych chorobami genetycznie uwarunkowanymi.

Poradnia neurofibromatoz

  • zapisy tylko telefoniczne pod numerem telefonu: /22/ 32-77-050
  • godziny zapisów: poniedziałek – piątek 7:30 – 18:00
  • pilne przypadki medyczne: tel.: /22/ 32-77-253 lub -251 email. poradnia.nf1@imid.med.pl
  • lokalizacja: Budynek A, gabinet 120
Leczenie neurofibromatoz u dzieci w Polsce

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons