Operacje oszczędzające miednicy

Operacje oszczędzające miednicy

Zakres i sposób leczenia chirurgicznego nowotworów jest ściśle zindywidualizowany, zależny od wielu zmiennych m.in. rodzaju nowotworu, wielkości guza, reakcji na zastosowane leczenie onkologiczne, wieku pacjenta. W znacząco większej liczbie przypadków możliwe jest wykonanie operacji oszczędzającej. Jednym z takich zabiegów jest hemipelwektomia wewnętrzna. Operacje w obrębie miednicy są jednym z trudniejszych zabiegów onkologicznych. Dziś potrafimy uzupełnić ubytek kości endoprotezami, często drukowanymi w technologii 3D, by odtworzyć kości i dać dziecku szansę na jak największą możliwość sprawnego poruszania się i samodzielność. Konieczność usunięcia całego nowotworu zarówno z kości, jak i otaczających go tkanek, warunkują złożone postępowanie. Zabiegi te wymagają wielorakiego przygotowania, nie tylko chirurgicznego, ale także zaangażowania wielu innych specjalistów. Już w momencie podejrzenia nowotworu kluczowe jest skoordynowanie procesu leczenia. Począwszy od wykonania badań obrazowych, biopsji, leczenia zasadniczego, stworzenia projektu implantu i jego wykonania, operacji wykonanej przez doświadczony i zgrany zespół operacyjny, opieki i pielęgnacji oraz rehabilitacji. W ciągu ostatnich 10 lat w naszej Klinice odbyło się ok. 40 takich operacji z użyciem implantów miednicy.

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons