Ospa a chemioterapia

Czy zakażenie ospą jest niebezpieczne dla pacjentów poddanych chemioterapii?

Działaniem ubocznym intensywnej chemioterapii stosowanej w leczeniu nowotworów jest mielosupresja czyli uszkodzenie szpiku kostnego, które skutkuje m.in. niedoborem odporności. Stąd dzieci poddawane chemioterapii są szczególnie narażone na ciężki przebieg ospy wietrznej. Ponadto po przebyciu ospy, u niektórych pacjentów, obserwujemy pogorszenie przebiegu choroby nowotworowej. Należy pamiętać, że w przypadku rozwoju objawów ospy bezwzględnie konieczne jest zaprzestanie chemioterapii zarówno dożylnej jak i doustnej.

Czy szczepienie chroni przed ospą?

Ospa wietrzna jest chorobą wirusową. Przenosi się drogą kropelkową. Po kontakcie domowym z chorym zachoruje około 65–90% osób podatnych na zakażenie. Okres wylęgania u pacjentów nowotworowych wynosi nawet 28 dni. Chory na ospę wietrzną jest zaraźliwy od 2 dni przed pojawieniem się osutki aż do czasu przyschnięcia wszystkich pęcherzyków. Osoby, które wcześniej przechorowały ospę wietrzną lub otrzymały 2 dawki szczepionki przeciwko tej chorobie uznaje się za odporne na zakażenie powyższym wirusem. Nie dotyczy to pacjentów po przeszczepieniu szpiku.

Jak chronić dziecko leczone chemicznie jeśli nie przeszło ospy?

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania ospie jest immunoprofilaktyka czynna w postaci szczepienia. Szczepienia jednak są przeciwwskazane w okresie intensywnej chemioterapii.

W przypadku choroby nowotworowej w rodzinie należy zaszczepić́ wszystkie osoby z otoczenia pacjenta, które nie chorowały uprzednio na ospę̨ wietrzną w celu stworzenia swoistego „kokonu epidemiologicznego”. Zgodnie z obowiązującym w Polsce programem szczepień rodzeństwu do 12. roku życia przysługuje szczepienie bezpłatne. Szczepienie osób z otoczenia pacjentów leczonych immunosupresyjnie uważa się za bezpieczne i nie ma bezwzględnych wskazań do izolacji szczepionego dziecka. Jeśli jednak rodzeństwo podlega intensywnej chemioterapii zalecamy unikanie kontaktu z osobami zaszczepionymi do 3 tygodni, ze względu na możliwość wystąpienia wysypki ospowej poszczepiennej, która może być potencjalnym źródłem zakażenia dla pacjenta w trakcie intensywnej chemioterapii.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons