Programy Ministerstwa Zdrowia

  1. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych pn. Zakup endoprotez na potrzeby leczenia dzieci z nowotworami kości
  2. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych pn. Zakup endoprotez na potrzeby leczenia dzieci z nowotworami kości (wykonanie ekspertyz określających wskazania i rodzaj planowanej rekonstrukcji)
  3. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych pn. Program kontroli jakości w diagnostyce nad dziećmi z guzami litymi
  4. Programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym (Guzy lite poza OUN)
  5. Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii w latach 2017-2019

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons