Przeszczep szpiku

Przeszczep szpiku

Przeszczep szpiku kostnego odgrywa istotną rolę w leczeniu niektórych chorób nowotworowych u dzieci, również niekiedy w przypadku, gdy konwencjonalne metody terapeutyczne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z przeszczepem szpiku u dzieci cierpiących na choroby nowotworowe:

 • Rodzaje chorób nowotworowych u dzieci:

W przypadku dzieci, przeszczep szpiku często jest brany pod uwagę w leczeniu różnych rodzajów chorób nowotworowych, takich jak białaczki, chłoniaki, czy neuroblastoma. Niekiedy tą procedurę przeprowadza się też u pacjentów z mięsakiem Ewinga.

 • Cel przeszczepu szpiku:

Przeszczep szpiku kostnego może być stosowany w celu zastąpienia uszkodzonego szpiku nowymi, zdrowymi komórkami. Jest to szczególnie istotne po bardzo intensywnej chemioterapii, która może trwale uszkodzić szpik kostny, prowadząc do niedoboru komórek krwiotwórczych. W niektórych przypadkach, aby zabić komórki nowotworowe trzeba podać chemioterapię, o której wiemy, że trwale uszkodzi szpik, po to, by zwiększyć szansę na całkowite wyleczenie.

 • Źródła komórek szpiku:

Komórki szpiku kostnego mogą być pobierane od pacjenta (w konsekwencji wykonuje się wówczas auto przeszczep), od spokrewnionego lub niespokrewnionego dawcy (celem wykonania allo przeszczepu od dawcy rodzinnego lub obcego). Wybór zależy od rodzaju choroby, stadium oraz dostępności odpowiedniego dawcy.

 • Przeszczep autologiczny:

W przypadku auto przeszczepu, zdrowe komórki szpiku pobierane są od samego pacjenta przed rozpoczęciem agresywnej terapii, a następnie przeszczepiane z powrotem do organizmu po jej zakończeniu. To podejście pomaga w odbudowie szpiku i przywróceniu normalnej produkcji krwinek.

 • Przeszczep allogeniczny:

W przeszczepie allogenicznym, zdrowe komórki szpiku pochodzą od zgodnego dawcy (rodzinnego lub nie). Ten typ przeszczepu szpiku jest stosowany zazwyczaj w chorobach onkohematologicznych. Czasami może być stosowany w przypadku braku dostatecznej ilości zdrowych komórek szpiku u samego pacjenta lub gdy istnieje wysokie ryzyko powrotu choroby.

 • Ryzyka i korzyści:

Jak każda procedura medyczna, przeszczep szpiku niesie ze sobą ryzyko, takie jak odrzut przeszczepu, infekcje czy powikłania związane z chemioterapią. Jednak dla wielu dzieci stanowi to szansę na pokonanie choroby i przeżycie. Ryzyko m.in. zależy od rodzaju przeszczepu i najmniejsze jest w przypadku przeszczepu autologicznego.

 • Odrzut Przeszczepu:

Odrzut przeszczepu występuje, gdy układ odpornościowy biorcy atakuje przeszczepione komórki szpiku jako obce. To poważne zagrożenie, które może prowadzić do utraty przeszczepionych komórek.

 • Infekcje:

Pacjenci poddawani przeszczepowi szpiku często mają osłabiony układ odpornościowy z powodu intensywnej terapii przed przeszczepem. To zwiększa ryzyko infekcji, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia pacjenta.

 • Toksyczność Chemioterapii i Radioterapii:

W przypadku chorób nowotworowych przed przeszczepem stosuje się intensywną chemioterapię, a czasami również radioterapię. Obie te procedury mogą toksyczne dla różnych narządów, takich jak wątroba, nerki czy płuca.

 • Zespół Przeszczepu Przeciwko Gospodarzowi (GVHD):

GVHD to stan, w którym przeszczepione komórki atakują tkanki i narządy biorcy. To może być przyczyną poważnych powikłań, takich jak uszkodzenie skóry, wątroby czy jelit, a niekiedy może prowadzić nawet śmierci pacjenta.

 • Zakrzepy Krwi:

Pacjenci poddawani przeszczepowi szpiku są narażeni na zwiększone ryzyko powstawania zakrzepów krwi, co może prowadzić do powikłań sercowo-naczyniowych.

 • Niedobór Komórek Krwi:

Przeszczep szpiku może tymczasowo prowadzić do niedoboru komórek krwi, co z kolei może skutkować anemią, małopłytkowością czy neutropenią.

 • Nowotwory wtórne:

W niektórych przypadkach przeszczep szpiku może zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów wtórnych w przyszłości.

 • Problemy z Przeszczepionymi Komórkami:

W niektórych sytuacjach przeszczepione komórki szpiku mogą nie działać poprawnie lub mogą ulec uszkodzeniu, co może prowadzić do długoterminowych problemów, które mogą wymagać dodatkowego leczenia i pobytu w szpitalu.

 

Przeszczep szpiku w kontekście mięsaka Ewinga.

Mięsak Ewinga to rzadki, ale agresywny nowotwór, który dotyka dzieci i młodzież. Dla niektórych pacjentów przeszczep szpiku kostnego może stanowić kluczowy element leczenia, oferując nadzieję na pokonanie tej trudnej choroby.

Mięsak Ewinga to forma nowotworu, która wywodzi się z komórek mezenchymy. Komórki te mogą znajdować się zarówno w kościach jak i w tkankach miękkich. Choć rzadki, jego agresywny charakter sprawia, że jest to jedna z najpoważniejszych chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży. Występuje głównie w kościach miednicy, nóg, ramion oraz klatki piersiowej.

Diagnoza mięsaka Ewinga jest często trudna, ponieważ objawy mogą być mylące i łatwo je zinterpretować jako urazy czy miejscowy stan zapalny. Kluczową rolę odgrywają badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, badania histopatologiczne oraz badanie genetyczne. Leczenie obejmuje zazwyczaj chemioterapię, radioterapię i chirurgię.

W przypadku zaawansowanych postaci mięsaka Ewinga, kiedy standardowe metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, przeszczep szpiku kostnego może być rozważany jako dodatkowa procedura zwiększająca szansę na powodzenie terapii. Szpik kostny jest źródłem komórek krwiotwórczych, a przeszczep polega na zastąpieniu uszkodzonego lub chorobowego szpiku zdrowym.

Przeszczep szpiku - jak to działa?

Przeszczep szpiku kostnego ma na celu przywrócenie zdrowego szpiku pacjentowi. Procedura może być przeprowadzana za pomocą szpiku autologicznego (pochodzącego od samego pacjenta) lub allogenycznego (pochodzącego od dawcy). W przypadku mięsaka Ewinga przede wszystkim wykonuje się przeszczep autologiczny. Auto przeszczep szpiku kostnego to procedura, w której zdrowe komórki szpiku kostnego są pobierane od samego pacjenta, a następnie poddawane obróbce i przeszczepiane z powrotem do jego organizmu.

Procedura auto przeszczepu szpiku zazwyczaj przebiega następująco:

 1. Pobranie komórek szpiku od pacjenta przed rozpoczęciem intensywnej chemioterapii lub w trakcie.
 2. Przechowanie pobranych komórek w banku komórek w ośrodku przeszczepowym.
 3. Przeprowadzenie intensywnej chemioterapii w celu zniszczenia komórek nowotworowych.
 4. Przeszczepienie wcześniej pobranych zdrowych komórek szpiku do organizmu pacjenta w celu przywrócenia funkcji szpiku.

W ten sposób auto przeszczep szpiku może pomóc w odbudowie szpiku kostnego pacjenta i przywróceniu normalnej produkcji krwinek. Jednak decyzja o zastosowaniu tej procedury zależy od wielu czynników, takich jak stadium choroby, reakcja na wcześniejsze leczenie oraz ogólny stan zdrowia pacjenta.

Warto podkreślić, że auto przeszczep szpiku kostnego to tylko jedna z wielu opcji leczenia mięsaka Ewinga.

Przeszczep szpiku kostnego może być kluczowym elementem leczenia mięsaka Ewinga, szczególnie w przypadkach opornych na terapię i decyzja o jego podjęciu jest podejmowana indywidualnie dla każdego pacjenta w porozumieniu z ośrodkiem przeszczepowym, bowiem w IMID ta procedura jest realizowana wyłącznie w ramach współpracy z ośrodkami wyspecjalizowanymi w tej procedurze. Nie zawsze jest to ten sam ośrodek.

Więcej informacji w rekomendacjach prof. Raciborskiej oraz Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych:

https://ptohd.pl/kwalifikacja-do-aferezy-komorek-krwiotworczych-i-autologicznej-transplantacji-komorek-krwiotworczych-u-dzieci-z-miesakiem-ewinga-rekomendacje-ppgtkk/

Warto podkreślić, że obecnie trwają też badania w IMID nad stosowaniem immunoterapii w mięsaku Ewinga, jako najnowszej i potencjalnie skutecznej metody leczenia tego nowotworu. Szczegóły dostępne są na stronie: https://projektbutterfly.pl/

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons