Badania przesiewowe

Podstawową działalnością Zakładu są badania przesiewowe noworodków. Zakład jest wykonawcą i koordynatorem badań wykonywanych w 7 ośrodkach dla całej Polski finansowanych ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego "Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2019-2022".

W Zakładzie wykonuje się badanie przesiewowe dla blisko 120.000 noworodków (ok.30% populacji). Szczegółowe informacje o badaniach przesiewowych dostępne są pod adresem http://przesiew.imid.med.pl

Zakład wykonuje znaczne spektrum badań z zakresu chemii klinicznej obejmujące ponad 60 parametrów, w tym oznaczanie poziomu ponad 30 hormonów, oznaczanie stężenia witamin, markerów nowotworowych i markerów obrotu kostnego, oraz szereg oznaczeń do diagnostyki chorób rzadkich, takich jak galaktozemia, fenyloketonuria, zaburzenia beta oksydacji, kwasice organiczne, aminoacidurie i inne.

Zakład prowadzi prace badawcze z zakresu badań przesiewowych, diagnostyki rzadkich wad metabolizmu, biochemii obrotu kostnego.

Dodatkowo istnieje możliwość wykonania badań komercyjnych wg cennika umieszczonego na stronie IMiD. Badania przesiewowe noworodków nie są wykonywane komercyjnie.

oltarzewski-mariusz Kierownik
dr n. biol. Mariusz Ołtarzewski
22 32 77 161
przesiew@przesiew.imid.med.pl
Budynek Główny, piętro II

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons