Klinika Anestezjologii i Oddział Intensywnej Terapii

Historia kliniki

Samodzielny Oddział Kliniczny Anestezjologii Pediatrycznej utworzony w Instytucie Matki i Dziecka w 1963 roku na wzór istniejących w kilku krajach europejskich niezależnych ośrodków anestezji pediatrycznej był pierwszą tego typu jednostką organizacyjną w Polsce. W 1981 roku w ramach tego oddziału otwarty został Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w obecnym kształcie organizacyjnym istnieje od 1992 roku. Jednym z prekursorów anestezji pediatrycznej w Polsce był założyciel i wieloletni Kierownik oddziału, a następnie Kliniki prof. dr hab. n. med. Zdzisław Rondio.

Zespół kliniki

Lekarze specjaliści w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii:

 • lek. med. Tomasz Doboszyński
 • lek. med. Jacek Guzewicz
 • lek. med. Marta Iwanek
 • lek. med. Ewa Jusiak
 • lek. med. Małgorzata Kania
 • lek. med. Justyna Leszczuk
 • lek. med. Elżbieta Mortensen
 • lek. med. Adam Kurczab
 • lek. med. Grażyna Nowicka
 • lek. med. Krzysztof Paradowski
 • lek.med Wioletta Strzelec
 • lek. med. Paulina Topka-Cyganecka
 • lek. med. Iwona Walczak -Wojtkowska
 • lek. med. Joanna Wichrowska
 • lek. med. Agnieszka Wisławska-Gipsiak

Działalność Kliniki

Intensywna Terapia

W Klinice Intensywnej Terapii hospitalizowani są najciężej chorzy pacjenci Instytutu i oraz noworodki, niemowlęta i starsze dzieci przyjęte z innych szpitali. Rocznie około 120 pacjentów wymagających terapii respiratorem, intensywnego monitorowania i leczenia jest pod opieką Kliniki. Klinika prowadzi staże kierunkowe w zakresie intensywnej terapii pediatrycznej.

Anestezjologia

Zespól anestezjologiczny przeprowadza znieczulenia pacjentów operowanych w ramach dwóch bloków operacyjnych: pediatrycznego i położniczo- ginekologicznego. Wśród grup pacjentów wymagających najbardziej złożonego podejścia do znieczulenia należy wymienić:

 • wcześniaki z ekstremalnie niską masą ciała, u których wykonywane są znieczulenia ogólne, przewodowe i zakładane wkłucia centralne,
 • dzieci z wadami wrodzonymi, w tym z wadami twarzoczaszki i problemami z intubacją dotchawiczą,
 • pacjenci ze skoliozą, w tym z dystrofiami mięśniowymi i wrodzonymi przepuklinami oponowo-rdzeniowymi.

Wykonywane są także znieczulenia do badań diagnostycznych takich jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, gastroskopia, bronchoskopia i innych.

Rocznie w IMIiD przeprowadzanych jest ok. 4500 znieczuleń, w tym ok. 2000 w Klinice Położnictwa i Ginekologii. Na Bloku Porodowym, na życzenie rodzących, zespół anestezjologiczny wykonuje znieczulenia zewnątrzoponowe porodu.

Struktura kliniki

 • Klinika Intensywnej Terapii
 • Zespół Anestezjologiczny przy Samodzielnym Pediatrycznym Bloku Operacyjnym
 • Zespół Anestezjologiczny przy Klinice Położnictwa i Ginekologii
 • Poradnia Leczenia Bólu
stankiewicz-joanna Kierownik
lek med. Joanna Stankiewicz
22 32 77 166
sekretariat.anestezjologii@imid.med.pl
Budynek Główny, wejście, piętro
seroka-grazyna

p.o. Pielęgniarza Oddziałowego

Paweł Rzeźnik

22 32 77 193

puza-anna Pielęgniarka Koordynująca
Anna Puza
22 32 77 209
matysiak-iwona Pielęgniarka Koordynująca w Klinice Położnictwa
i Ginekologii
mgr Irena Kulicka
22 32 77 019

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons