Klinika Położnictwa i Ginekologii

Struktura Kliniki

Położniczo-Ginekologiczna Izba Przyjęć

Izba przyjęć znajduje się na parterze budynku B, po stronie prawej od wejścia. Telefon: 22 32 77 438.

Pracujemy w trybie ostrego dyżuru przez całą dobę.
Jest to miejsce, w którym konsultujemy nagłe przypadki oraz przyjmujemy pacjentki do Oddziałów Kliniki.

izba
Oddział Ginekologiczny

Oddział Ginekologii  działający w ramach Kliniki, zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób narządu rodnego kobiet w zakresie: nowotworów złośliwych, zmian łagodnych, niepłodności, zaburzeń oddawania moczu, zaburzenia statyki narządu rodnego. Wysokiej klasy specjaliści oraz blok operacyjny wyposażony w najnowszy sprzęt endoskopowy umożliwiają przeprowadzenie większości zabiegów technikami małoinwazyjnymi, co znacząco skraca pobyt pacjentki w szpitalu, okres rekonwalescencji oraz pozwala na zmniejszenie dolegliwości związanych z leczeniem chirurgicznym. Współpraca z ośrodkiem radioterapii i chemioterapii oraz nadzór po leczeniu w obrębie poradni onkologicznej zapewnia holistyczną opiekę nad pacjentką z rozpoznaniem choroby nowotworowej. W poradni leczenia niepłodności IMiD kontynuujemy diagnostykę i leczenie niepłodności, a w licznych Poradniach Ginekologicznych oferujemy kontrolę i nadzór po leczeniu operacyjnym.

W ramach pracy oddziału wykonujemy zabiegi operacyjne z zakresu:

Ginekologii onkologicznej:
 • operacje drogą brzuszną i laparoskopową z powodu raka trzonu macicy, raka szyjki macicy oraz raka jajnika
 • usunięcie węzłów chłonnych biodrowych i okołoaortalnych drogą brzuszną lub laparoskopową
 • operacje raka sromu z korektą plastyczną
 • operacje profilaktyczne u nosicielek mutacji genetycznych związanych z wysokim ryzykiem nowotworów narządu rodnego
 • operacje endoskopowe z zakresu 'onkofertility' zarówno u dziewczynek jak i u dorosłych pacjentek przed leczeniem onkologicznym. Wykonujemy transpozycje jajników przed planowaną radioterapią miednicy mniejszej. Pobieramy fragmenty jajnika celem zamrożenia i zapewnienia funkcji hormonalnej po leczeniu onkologicznym w ramach współpracy z komercyjnymi bankami tkanek
 • kontrola endoskopowa w rzadkich nowotworów narządu rodnego u niepełnoletnich pacjentek onkologicznych w trakcie i po leczeniu onkologicznym

Ginekologii operacyjnej:
 • operacje brzuszne: wyłuszczenia mięśniaków macicy, usunięcia trzonu macicy, całkowite wycięcia macicy, operacje z powodu guzów jajników wraz z histologicznym badaniem śródoperacyjnym
 • operacje laparoskopowe: wycięcia torbieli jajników, usunięcia przydatków, wyłuszczenia mięśniaków macicy, całkowite wycięcia macicy, amputacje trzonu macicy
 • operacje histeroskopowe: resekcja polipów jamy macicy, usunięcia mięśniaków podśluzówkowych, korekta cieśni macicy u pacjentek po cięciach cesarskich, kontrola histeroskopowa po leczeniu stanów przednowotworowych, diagnostyka wad rozwojowych macicy
 • zabiegi elektrokonizacji szyjki macicy, chirurgiczna konizacja szyjki macicy
 • zabiegowe leczenie nietrzymania moczu
 • operacyjne leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego: operacje endoskopowe zawieszenia narządu rodnego – laparoskopowe podwieszenie boczne macicy sp. Dubisson’a, sakroutero-, sakrocerwiko-, sakrokolpopeksja, operacje plastyczne pochwy z zastosowaniem tkanek własnych pacjentki jak i materiałów biomedycznych
 • leczenie operacyjne endometriozy
 • kompleksowe leczenie w przypadku endometriozy głęboko naciekającej (DIE)
 • przezpochwowe wycięcia macicy
 • Jako jeden z dwóch ośrodków w Polsce wykonujemy operację przezpochwowego laparoskopowego usunięcia macicy techniką vNOTES – operacja bez nacięć na skórze brzucha usunięcia macicy z lub bez przydatków
pop bloku operacyjnego.JPG

Diagnostyka i leczenie niepłodności:
 • laparoskopowa i histeroskopowa diagnostyka i leczenie niepłodności
 • laparoskopia przezpochwowa (TVE)
 • ambulatoryjna ocena drożności jajowodów metodą Sono-HSG
 • realizujemy program ministerialny zdrowia prokreacyjnego jako Centrum Zdrowia Prokreacyjnego

Drobne zabiegi ginekologiczne w trybie jednodniowym:
 • diagnostyczne wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy
 • wycinki z szyjki macicy, pochwy, sromu
 • elektrokonizacja szyjki macicy
 • usunięcia polipów narządu rodnego
 • endoskopowa diagnostyka nieprawidłowych obrazów jamy macicy w badaniu USG
 • inne zabiegi ginekologiczne
W obrębie oddziału Ginekologii, działa Pracownia Histeroskopii Ambulatoryjnej, gdzie zgodnie ze światowymi trendami, przy zastosowaniu najlepszego sprzętu, pacjentki mają wykonywane zabiegi endoskopowe w trybie jednego dnia (histeroskopia office - ambulatoryjna).

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby w naszym Oddziale Ginekologii pacjentki czuły się odpowiednio zaopiekowane. Mają one do dyspozycji dobrze wyposażone sale zarówno jedno, dwu jak i trzy osobowe. Ponadto opiekę nad nimi sprawuje stała, wykwalifikowana kadra medyczna. Jeżeli Twojego problemu nie ma na liście wykonywanych zabiegów ginekologicznych dołożymy wszelkich starań by udzielić pomocy.

Zapisy na kwalifikacje do wszystkich wymienionych zabiegów odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 pod numerem tel. 22 32 77 050.
Realizujemy wszystkie świadczenia z zakresu ginekologii i położnictwa refundowane przez NFZ. Zapraszamy do poradni ginekologicznej celem kwalifikacji i opieki nad pacjentką w ramach badań przesiewowych i kontrolnych.
Oddział Perinatologii
Oddział Perinatologii
Oddział Położniczy
Oddział Położniczy
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Porodowy
Blok Porodowy
Położniczo-Ginekologiczna Pracownia Ultrasonograficzna
Położniczo-Ginekologiczna Pracownia Ultrasonograficzna
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

NASZ ZESPÓŁ:


Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

dr n. med. Andrzej Olszewski
lek. Katarzyna Sachadel
dr n. med. Ewa Chotkowska
lek. Krystyna Cygan
lek. Małgorzata Pękala

lek. Patrycja Gumuła
lek. Aleksandra Januszaniec
lek. Olga Zagrebaeva
lek. Małgorzata Dziekan
lek. Aleksander Bielak
lek. Marta Kuchcińska
lek. Anastazja Volodkina-Skórka
lek. Małgorzata Sateja
lek. Agnieszka Norwa
lek. Karolina Rydzewska
lek. Radosław Pietrzak

Poradnia Ginekologiczna dla Dzieci i Młodzieży

dr n. med. Ewa Filipp
lek. Małgorzata Sateja

Poradnia Ciąż Wielopłodowych i Powikłanych

lek. Joanna Bartosiewicz
lek. Agnieszka Norwa

Poradnia Konfliktów Serologicznych

dr n. med. Natalia Mazanowska

Poradnia Cukrzycy i Chorób Metabolicznych w Ciąży

dr n. med. Agata Majewska
dr n. med. Julia Zaręba Szczudlik
lek. Małgorzata Dziekan

Poradnia Zaburzeń Statyki i Nietrzymania Moczu

dr n. med. Ewa Chotkowska

Poradnia Niewydolności Szyjkowej w Ciąży

dr n. med. Marzena Jurczak Czaplicka

Poradnia Niepłodności

dr n. med. Katarzyna Pankiewicz
Poradnia Ginekologii Onkologicznej
Poradnia Patologii Szyjki Macicy
Ambulatoryjna Pracownia Histeroskopii
Poradnia Niepłodności
Pracownia Ultrasonograficzna Diagnostyki i Terapii Wad Płodu

Historia Kliniki

1953 r. - zorganizowanie Działu Matki na bazie Miejskiego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego przy ul. Madalińskiego.

W 1975 Klinika Położnictwa i Ginekologii IMiDz została zorganizowana na bazie Szpitala Wolskiego. W pawilonie X powstał oddział położniczy i noworodkowy z 93 łóżkami położniczymi dla patologii ciąży oraz ok. 45 łóżkami dla noworodków. Oddział ginekologiczny został usytuowany w pawilonie VIII.

rejestracja
korytarz
porodowa

W okresie od 1975 do 1985 roku kierownik Kliniki pełnił funkcję Wojewódzkiego Specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa warszawskiego, a następnie w latach od 1980 r. do października 1991 roku. Przewodniczącego Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Prof. Michał Troszyński w ramach krajowego nadzoru, rozpoczął opracowywanie raportów dotyczących szczegółowej analizy zgonów matek w okresie ciąży, porodu i połogu. Analiza ta została rozszerzona o dane dotyczące wczesnej umieralności okołoporodowej płodów i noworodków i jest kontynuowana przez prof. Troszyńskiego do dnia dzisiejszego.

W latach 1975-1977 w czasie szkoleń i kursów dla ordynatorów oddziałów położniczych i specjalistów wojewódzkich wdrożono zasady z zakresu nowoczesnej medycyny perinatalnej, które następnie wprowadzono jako coroczne obowiązkowe kursy organizowane przez Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego. Kursy te odbywały się Instytucie Matki i Dziecka oraz w Instytutach Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznych.

W latach 1987 do 1993 - remont Kliniki. W tym okres działały tylko dwa oddziały oddział patologii ciąży wczesnej w pawilonie VI oraz oddział ginekologiczny w pawilonie VIII.

W 1993 klinika została otwarta po przebudowie w pawilonie X. Długoletni remont budynku uwzględnił potrzeby organizacji pobytu matek razem z dziećmi. Zorganizowano lepsze warunki bloku porodowego, w którym na czterech wydzielonych stanowiskach można przeprowadzić porody rodzinne.

Klinik Położnictwa i Ginekologii Instytut Matki i Dziecka decyzją Ministerstwa Zdrowia została usytuowana na poziomie 3(+) referencyjnych w zakresie perinatologii. Oznacza to, kwalifikację tego ośrodka do najwyższego ponadregionalnego stopnia opieki okołoporodowej.

Kolejno kierownikami Kliniki byli:

troszynski 1975 - 1992
prof. zw. dr hab. med. Michał Troszyński
chazan 1992 - 2002
prof. dr hab. med. Bogdan Chazan
niemiec 2002 - 2007
prof. dr hab. med. Krzysztof Tomasz Niemiec
maciejewski 2007 - 2019
dr n. med. Tomasz Maciejewski
issat 2019 - obecnie
dr hab. n. med. Tadeusz Issat prof. IMiD

Szkoła rodzenia

Bezpłatna szkoła rodzenia przy Instytucie Matki i Dziecka

Zapraszamy do udziału w nieodpłatnych zajęciach w Szkole Rodzenia, działającej przy Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Zajęcia w całości są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Rodziców, którzy spełniają kryteria.

Kto może skorzystać z bezpłatnej szkoły rodzenia?

Na nieodpłatny kurs zapraszamy, jeśli (wystarczy spełniać jeden warunek): Jesteś zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie m. st. Warszawy Masz zaświadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę Zamieszkujesz na terenie m.st. Warszawy i rozliczasz podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy Panie, które nie spełniają ww. warunków zapraszamy na zajęcia do PŁATNEJ szkoły rodzenia. Koszt kursu wynosi 450 zł.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia w szkole rodzenia prowadzimy w formie hybrydowej. Kurs trwa 5 tygodni i obejmuje 10 spotkań. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy w godzinach popołudniowych. Zajęcia on-line odbywają się na platformie Microsoft Teams. Przed każdymi zajęciami otrzymują Państwo link aktywacyjny do konkretnego spotkania. Zajęcia prowadzone są na żywo, na platformie internetowej. Prowadzący odpowiadają na Wasze pytania i pomagają rozwiać wątpliwości dotyczące porodu, połogu, wiedzy o laktacji, ale także procedur i kwestii organizacyjnych związanych z porodem w Instytucie Matki i Dziecka.

Program zajęć

Program szkoły rodzenia możemy podzielić na trzy bloki: Pierwszy – przebieg ciąży, drugi – poród i połóg, trzeci – opieka nad dzieckiem. Rozbijając je na bardziej szczegółowe zagadnienia, można wyodrębnić następujące tematy:
 • dbanie o siebie w ciąży – odpowiednia dieta,
 • niepokojące objawy – kiedy udać się do lekarza,
 • jak ćwiczyć w ciąży,
 • kompletowanie wyprawki,
 • skąd wiadomo, że to “już”,
 • przyjęcie do szpitala – na co się przygotować,
 • jak wygląda plan porodu, jak go przygotować,
 • etapy porodu – czego możemy się spodziewać na poszczególnych etapach,
 • jak radzić sobie z bólem podczas porodu,
 • przestrzeń i rola partnera w trakcie porodu,
 • niespodziewane sytuacje podczas porodu,
 • jak sobie radzić z emocjami przed i po porodzie,
 • karmienie piersią – praktyczne porady i wskazówki, opieka nad noworodkiem, np. kąpiel, pielęgnację pępka itp.

 

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia w ramach naszej szkoły rodzenia prowadzą lekarze, położne oraz inni specjaliści pracujący na co dzień w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, pasją i miłością do położnictwa, które stale dokształcają się i uaktualniają swoją wiedzę. Od wielu lat prowadzą zajęcia w szkole rodzenia, tak aby jak najlepiej pomóc Wam przygotować się do porodu, połogu i opieki nad noworodkiem.

W jaki sposób i kiedy zapisać się na zajęcia Szkoły Rodzenia

telefonicznie: mgr Monika Portacha 501-332-722
mailowo: szkola.rodzenia@imid.med.pl
Zalecamy rozpoczęcie kursu szkoły rodzenia ok. 27/28 tygodnia ciąży tak, aby można było go ukończyć nie później niż 3-4 tygodnie przed wyznaczonym terminem porodu.

Harmonogram zajęć na rok 2024

 

 

Wykłady i warsztaty

Poniedziałki

Godz. 17:30 - 19:30 - 20:00

Gimnastyka

Środy

Godz. 17:30 - 19:30

 

Wykłady i warsztaty

Poniedziałki

Godz. 17:30 - 19:30 - 20:00

Gimnastyka

Środy

Godz. 17:30 - 19:30

I

8, 15, 22, 29 stycznia

5, 7 lutego

10, 17, 24, 31 stycznia

II

19, 26 lutego

4, 11, 18, 20 marca

21, 28 lutego

6, 13 marca

III

8, 15, 22, 29 kwietnia

6, 13 maja

10, 17, 24 kwietnia

8 maja

IV

20, 27 maja

3, 10, 17, 19 czerwca

22, 29 maja

5, 12 czerwca

V

1, 8, 15, 22, 29, 31 lipca

3, 10, 17, 24 lipca

VI

26 sierpnia

2, 9, 16, 23, 25 września

28 sierpnia

4, 11, 18 września

VII

7, 14, 21, 28 października

4, 6 listopada

9, 16, 23, 30 października

VIII

18, 25 listopada

2, 9, 16, 18 grudnia

20, 27 listopada

4, 11 grudnia

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów zajęć.

Poród w Instytucie

Poród w Instytucie Matki i Dziecka należy do świadczeń zdrowotnych gwarantowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Rocznie w naszej Klinice Położnictwa i Ginekologii przychodzi na świat blisko 2 tys. noworodków.

Rocznie w IMiD przeprowadzanych jest około 4500 znieczuleń, w tym około 2000 w Klinice Położnictwa i Ginekologii. W Bloku Porodowym na życzenie rodzących zespół anestezjologiczny wykonuje znieczulenia zewnątrzoponowe porodu.


Przyjęcie do szpitala

Przy przyjęciu do oddziału Kliniki Położnictwa i Ginekologii w pierwszej kolejności proszę zgłosić się do położnej w Izbie Przyjęć.
Skierowanie do konkretnego oddziału odbędzie się po wywiadzie i badaniu lekarskim.
Przy przyjęciu do Kliniki pacjentka będzie poproszona o podpisanie właściwych zgód i dokumentów. Wszelkie czynności związane z przyjęciem zakończą się przekazaniem pacjentki przez położną do oddziału.

Informujemy, że do elektywnych cięć cesarskich pacjentek, których ciąża prowadzona jest poza IMiD kwalifikowane są pacjentki do 32. tygodnia ciąży.

Kwalifikacje odbywają się w czwartki w godz. 11-13 i przeprowadzane są przez kierownika kliniki.

Zapisy na kwalifikację pod numerem tel. 22 32 77 050.

 

Izba Przyjęć Położnicza tel.: 22 32 77 438

Budynek B, Parter

Klinika Położnictwa I Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka


W Izbie Przyjęć przeprowadzany jest wstępny wywiad oceniający stan ogólny i położniczy. Dokumentacja zebrana w przeciągu całej ciąży staje się dodatkowym źródłem wiedzy dla personelu medycznego.


Niezbędne dokumenty to:

-dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

-karta przebiegu ciąży,

-wyniki badań przeprowadzonych w okresie ciąży (wyniki badań muszą być potwierdzone pieczątką pracowni oraz osoby wykonującej badanie):

 • grupa krwi – wyłącznie oryginał
 • HBS
 • HCV
 • WR
 • HIV
 • toksoplazmoza
 • morfologia
 • posiew z kanału szyjki macicy
 • mocz – bad. ogólne
 • cytomegalia
 • wszystkie wyniki badań USG w tym wynik pierwszego badania USG oraz wynik USG wykonany po 36 tyg. ciąży
 • inne badania wykonywane w czasie ciąży - wypisy z ewentualnych wcześniejszych pobytów w szpitalu w czasie ciąży.


Dodatkowo:

Karta Plan Porodu

pobierz .doc pobierz .pdf


Przydatne informacje:

NIP pracodawcy,

 • NIP pracodawcy ojca dziecka,
 • dokładne dane (imię, nazwisko, adres, telefon, pesel, numer dowodu osobistego) osoby, którą należy powiadomić w razie konieczności.  Co zabrać do szpitala?

Dla Mamy

 • 2-3 koszule- najlepiej bawełniane rozpinane z przodu
 • biustonosz dla kobiet karmiących
 • szlafrok
 • kapcie
 • klapki pod prysznic
 • przybory toaletowe
 • ręcznik kąpielowy
 • podpaski lub podkłady poporodowe
 • majtki jednorazowe
 • leki przyjmowane na stałe
 • niegazowana, czysta woda


Dla Taty

 • doradzamy wygodne, swobodne czyste ubranie i wygodne buty.
 • bilon do automatów z kawą, kanapkami oraz napojami.


Dla Noworodka

 • 4 bawełniane body lub kaftaniki
 • 3 śpioszki lub pajacyki
 • 2 czapeczki
 • rękawiczki
 • skarpetki
 • kilka pieluch (ok. 5 szt. tetrowych)
 • pieluszki jednorazowe
 • rożek
 • kocyk
 • ręcznik kąpielowy
 • Do wyjścia do domu - ubranie dla noworodka, w zależności od pory roku wg zasady – dziecko potrzebuje 1 warstwę więcej niż dorosły.


W Instytucie Matki i Dziecka każda matka może korzystać z kosmetyków NIVEA BABY, które dostępne są w salach poporodowych.


Odwiedziny

Nie ograniczamy wizyt najbliższych osób, jednak dbając o bezpieczeństwo noworodków prosimy aby wśród gości nie było osób chorych i małych dzieci.


Opieka psychologa

Podczas pobytu w Oddziale istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej porady psychologa obecnego w dni powszednie w godz. 8:00 do 14:30.


Opieka duszpasterska

Każdego dnia tygodnia istnieje możliwość kontaktu osobistego lub telefonicznego z księdzem kapelanem Jerzym Pankiem tel. 666 854 44.


Dieta

Posiłki

Podczas pobytu w Klinice Położnictwa i Ginekologii pacjentki otrzymują 3 posiłki dziennie, pacjentki na diecie cukrzycowej 5 posiłków. Posiłki dostarczane są do Instytutu przez zewnętrzną firmę cateringową i przygotowywane zgodnie z obowiązującymi zaleceniami żywieniowymi. W oddziale jest możliwość modyfikacji diety przez dietetyka dla pacjentek z: nietolerancją pokarmową, fenyloketonurią, celiakią oraz pacjentek na diecie wegetariańskiej, bezmlecznej i innych.

Śniadania są podawane około godz. 8:00, obiad około godz. 13:00, kolacja około godz. 17:00.

Dieta Mamy karmiącej

Właściwe żywienie przyszłej mamy w czasie ciąży oraz podczas karmienia piersią jest jednym z najistotniejszych czynników od których zależy prawidłowy rozwój dziecka. Zasady i wskazówki żywieniowe dla Mam karmiących znajdziesz na karcie edukacyjnej, którą opracowali specjaliści z Instytutu Matki i Dziecka.


Porady laktacyjne

W oddziale położniczym pracują położne odpowiednio przeszkolone w kwestii wsparcia laktacyjnego. W razie poważniejszych problemów z karmieniem piersią Instytut Matki i Dziecka dysponuje Specjalistami laktacyjnymi. Po wypisaniu z Kliniki w trudnych sytuacjach dla naszych pacjentek służymy bezpłatną radą i pomocą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Wsparcia i porad w zakresie karmienia piersią oraz w przypadku problemów z karmieniem udziela również Poradnia Zaburzeń Laktacji Instytutu. http://www.imid.med.pl/pl/main-menu/dzialalnosc-kliniczna/poradnie-specjalistyczne/poradnie-ogolne/poradnia-zaburzen-laktacji

Poradnia Wad Płodu

Zapisy na badania i zabiegi inwazyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00 telefonicznie pod nr 22 32 77 048


Celem naszej Poradni Wad i Terapii Płodu jest wielospecjalistyczne podejście do przypadków z jakimi spotykamy się w naszej codziennej praktyce. W ramach działalności naszej poradni oferujemy pacjentkom możliwość wykonania badań przesiewowych I, II i III trymestru w ciążach prawidłowych, jak również monitorowanie, prowadzenie, a także terapię w wybranych patologiach płodu. Jako uzupełnienie wieloprofilowego działania naszej poradni współpracujemy z chirurgami dziecięcymi, neurologami, onkologami, anestezjologami a także z radiologami z zakładu medycyny obrazowej (Pracownia MRI).

Zakres działań Poradni Wad i Terapii Płodu:

1. Badania prenatalne z oceną ryzyka aberracji chromosomowych oraz ryzyka wystąpienia preeklampsji i zahamowania wzrastania płodu – USG i markery biochemiczne PAPP-A, bHCG, PLGF.
2. Diagnostyka inwazyjna: amniopunkcja, biopsja trofoblastu, kordocenteza – współpracujemy z największym ośrodkiem cytogenetyki w Warszawie (zakład cytogenetyki IMiD), oferując pełen zakres badań genetycznych ( klasyczny kariotyp, badanie mikromacierzy, WES, a także celowane badania określonych paneli genowych)
3. W określonych przypadkach oferujemy naszym pacjentkom badanie krwi płodowej i matczynej w kierunku rzadkich chorób metabolicznych.
4. Konsultacje pacjentek kierowanych z innych ośrodków z podejrzeniem wad płodu – kompleksowe diagnostyka obrazowa (USG, MRI), konsultacja genetyka, a także diagnostyka inwazyjna.

PACJENTKI DO BADAŃ INWAZYJNYCH MOGĄ BYĆ KIEROWANE BEZPOŚREDNIO DO NASZEJ PORADNI – NIE JEST WYMAGANA KONSULTACJA GENETYCZNA PRZED ZABIEGIEM.

5. Opieka i monitorowanie pacjentek w ciąży bliźniaczej – również w ciążach wysokiego ryzyka (TTTS, TAPS, sFGR, TRAP). Nasz zespół wykonuje zabiegi fetoskopowe takie jak laserowa fotokoagulacja anastomoz naczyniowych łożyska, laserowe fotokoagulacje w zespole TRAP.
6. Monitorowanie i prowadzenie pacjentek z konfliktem serologicznym – wykonujemy transfuzje dopłodowe u płodów z objawami choroby hemolitycznej.
7. Patologie układu pokarmowego u płodów ( wytrzewienia, przepukliny pępkowe, niedrożność przewodu pokarmowego) – przygotowanie do porodu oraz konsultacje i leczenie chirurgiczne noworodków po porodzie w IMiD.
8. Wadu ośrodkowego układu nerwowego u płodów – wykonujemy badanie neurosonograficzne oraz MRI płodów.
9. Oferujemy również przesiewowe badania ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU.
10. Zabiegi wewnątrzmaciczne w przypadkach nieimmunologicznego obrzęku płodu, zakładanie shuntów w wadach układu moczowego, klatki piersiowej i układu pokarmowego.
11. Opieka i przygotowanie do porodu pacjentek z łożyskiem przodującym i/lub z łożyskiem z nieprawidłowa implantacja – PAS (opieka perinatologiczna, diagnostyka USG i MRI, opieka okołoporodowa – z pełnym zapleczem operacyjnym)

kozlowski

Koordynator pracowni USG
Lek med. Szymon Kozłowski


1. Certyfikaty

Posiada liczne certyfikaty w tym certyfikat FMF z zakresu diagnostyki prenatalnej, preeklampsji oraz porodu przedwczesnego

2. Wykształcenie

Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista Położnictwa i Ginekologii. Specjalista Perinatologii

3. Członkostwo w stowarzyszeniach

Członek PTGiP, ISUOG. Uczestniczy i prowadzi szkolenia na kursach ultrasonograficznych Sekcji Ultrasonografii PTG oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z Położnictwa i Ginekologii.

4. Staże w Polsce i zagranicą

Certyfikaty Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie badań prenatalnych oraz ECHO serca płodu.
Certyfikat Fetal Care Academy z terapii płodów w ciążach bliźniaczych uzyskany w Karolinska University Hospital w Sztokholmie.

5. Obszary zainteresowań w diagnostyce prenatalnej

Główne zainteresowania to terapia płodu, preeklampsja, cukrzyca ciążowa oraz zaburzenia wzrastania płodu. W trakcie pracy zawodowej zdobył szerokie doświadczenie w diagnostyce prenatalnej, patologii ciąży, terapii wewnątrzmacicznej płodu zwłaszcza w zakresie powikłań ciąży bliźniaczej takich jak TTTS, TRAP i TAPS. Wykonuje szereg zabiegów wewnątrzmacicznych w tym fetoskopową ablację połączeń naczyniowych pomiędzy płodami, transfuzje dopłodowe, amniopunkcje, amnioredukcje, biopsję kosmówki oraz zakładanie shuntów dopłodowych.

 

brak

Dr n. med. Tomasz Roszkowski


1. Certyfikaty

Certyfikat PTGiP do wykonywania badań USG w zakresie ginekologii i położnictwa
Certyfikat FMF do wykonywania badań USG w 11-13 tyg

2. Wykształcenie

Akademia Medyczna w Warszawie Specjalizacja położnictwo i ginekologia

3. Członkostwo w stowarzyszeniach

Członek PTGiP

4. Staże w Polsce i zagranicą

Dania – Kopenhaga -Rigshospitalitet
USA – Filadelfia – Children’s Hospital of Philadelphia
Włochy – Rzym – Universita La Sapienza
Wielka Brytania – Londyn – King’s College Hospital

5. Obszary zainteresowań w diagnostyce prenatalnej

Kompleksowa diagnostyka prenatalna wad rozwojowych płodu
Zakażenia wewnątrzmaciczne
Konflikt serologiczny
Diagnostyka inwazyjna (wykonuje biopsje kosmówki, amniopunkcje, kordocentezy i inne)

kucinska

 

Dr n med. Anna Kucińska Chahwan


1. Certyfikaty

Certyfikat PTGiP do wykonywania badań USG w zakresie ginekologii i położnictwa
Certyfikat FMF do wykonywania badań USG w 11-13 tyg
Certyfikat IOTA do oceny zmian w przydatkach

2. Wykształcenie

Akademia Medyczna w Warszawie Specjalizacja położnictwo i ginekologia, Specjalizacja genetyka kliniczna

3. Członkostwo w stowarzyszeniach

Członek PTGiP i Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

4. Staże w Polsce i zagranicą

Instytut Psychiatrii i Neurologii - Zakład Genetyki
Centrum Zdrowia Dziecka – Klinika Chorób Metabolicznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny – Klinika Neurologii Dziecięcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny – Klinika Neurologii Dziecięcej
Centrum Onkologii – Poradnia Genetyczna Profilaktyki Nowotworów

5. Obszary zainteresowań w diagnostyce prenatalnej

Diagnostyka ultrasonograficzna wad rozwojowych płodu i patologii wikłających przebieg ciąży
Diagnostyka genetyczna wad rozwojowych płodu
Poradnictwo genetyczne w ciąży
Diagnostyka inwazyjna (wykonuje biopsje kosmówki, amniopunkcje, kordocentezy i inne)

krajewska

 

Dr n med. Karolina Krajewska


1. Certyfikaty

Diploma in Fetal Medicine FMF oraz wszystkie certyfikaty FMF
Certyfikat podstawowy sekcji USG PTGiP

2. Wykształcenie

Akademia Medyczna w Warszawie Specjalizacja położnictwo i ginekologia, dr n medycznych

3. Członkostwo w stowarzyszeniach

Członek PTGiP; ISUOG

4. Staże w Polsce i zagranicą

FMF fellowship 2013-2016. Stypendium Fundacji Medycyny Matczyno Płodowej Londyn, Kings College Hospital

5. Obszary zainteresowań w diagnostyce prenatalnej
Echokardiografia płodu; FGR; patologie łożyska; diagnostyka porodu przedwczesnego;

nowacka

 

Dr n. med. Urszula Nowacka


1. Certyfikaty

Diploma in Fetal Medicine FMF oraz wszystkie certyfikaty FMF; Certyfikat podstawowy sekcji USG PTGiP

2. Wykształcenie

Akademia Medyczna w Warszawie ukończona z wyróżnieniem, rezydent w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie
Laureatka nagrody Stowarzyszenia Młody Lekarz za najlepszy wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz nagrody Rektora za wybitne wyniki w nauce

3. Członkostwo w stowarzyszeniach

Członek PTGiP, ISUOG

4. Staże w Polsce i zagranicą

FMF fellowship 2018-2020. Stypendium Fundacji Medycyny Matczyno Płodowej Londyn, Kings College Hospital
Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns w San Diego, Kalifornia, USA
Członek brytyjskiego General Medical Council

5. Obszary zainteresowań w diagnostyce prenatalnej

W zakresie zainteresowań znajdują się głównie problemy ciąż bliźniaczych, a także stan przedrzucawkowy i zahamowanie wzrastania płodu

chojecki

 

Dr n med. Jerzy Wojciech Chojecki


1. Certyfikaty

Certyfikaty PTG i FMF

2. Wykształcenie

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista ginekologii i położnictwa

3. Członkostwo w stowarzyszeniach

Członek PTGiP

4. Staże w Polsce i zagranicą

Odbyte liczne staże i kursy w Polsce i za granicą

5. Obszary zainteresowań w diagnostyce prenatalnej

Ultrasonografia pierwszego trymestru

hincz

 

Dr n med. Piotr Hincz


1. Certyfikaty

Certyfikaty USG: Sekcji Ultrasonografii PTGiP, certyfikat FMF (NT, NB, PE), IOTA

2. Wykształcenie

Absolwent Akademi Medycznej (aktualnie Uniwersytet) w Łodzi. Doktor nauk medycznych Specjalizacja II st. z ginekologii i położnictwa, specjalizacja z perinatologii

3. Członkostwo w stowarzyszeniach

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP), Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD), International Society of Utrasound in Obsterics and Gynecology (ISUOG), Australian Society of Ultrasound in Medicine (ASUM), European Society of Human Reproduction and Embriology (ESHRE)

4. Staże w Polsce i zagranicą

Staż w Maternal Fetal Medicine Division, Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Izrael

5. Obszary zainteresowań w diagnostyce prenatalnej

Diagnostyka prenatalna I trymestru ciąży
jaczynska

Położna Katarzyna Koniec


 

jaczynska

Położna Maria Chimiak


 

jaczynska

Położna Monika Żołędowska


 

Poradnia Niepłodności

Niepłodność, czyli całkowita niemożność samoistnego zajścia w ciążę, dotyczy 3-5% spośród 15-20% par mających przejściowe problemy z poczęciem potomka. Wiele z nich cierpi jedynie z powodu zmniejszenia płodności i po pewnym czasie może spontanicznie uzyskać ciążę. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła niezamierzoną bezdzietność jako chorobę, a jej leczenie zaliczyła do podstawowych praw człowieka. Z tego też powodu niepłodna para powinna mieć prawo do diagnostyki i leczenia.

Diagnostyka niepłodności powinna być ukierunkowana na wykrycie jej przyczyn, ustalenie szans na ich usunięcie, określenie możliwości zajścia w ciążę bez pomocy medycznej oraz ocenę ryzyka powikłań u potomstwa przy istniejącym czynniku niepłodności.

Wybór postępowania terapeutycznego powinien być autonomiczną decyzją lekarza, wspartą konsultacjami ze współpracującym z nim zespołem klinicznym (obejmującym endokrynologa, genetyka, psychologa itd.). Pozwala to zapewnić indywidualne podejście do każdego pacjenta, w ramach możliwości wskazanych w rekomendacjach medycznych. Dzięki temu istnieje możliwość zapewnienia pacjentowi najlepszej jakości opieki medycznej poprzez aktywne zaangażowanie profesjonalistów w rozwiązanie problemu.

Głównym celem Programu Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce na lata 2016-2020 realizowanego w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. było zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności. Zainteresowanie uczestnictwem w programie wśród pacjentów była bardzo duża, gdyż dawało szansę parom zmagającym się z problemem bezdzietności na diagnostykę i leczenie bez względu na dochody lub miejsce zamieszkania. W programie uczestniczyło 16 ośrodków w kraju, w tym Instytut Matki i Dziecka.

Zainteresowanie jak i potrzeby pacjentów systematycznie wzrastały wraz z propagowaniem wiedzy o programie jak i wzrostem dostępności do specjalistów w ośrodkach biorących w nim udział. Program został przedłużony na lata 2021-23. Obecnie IMiD ubiega się zgodnie z wytycznymi programu o zostanie Centrum Zdrowia Prokreacyjnego i możliwość dalszego funkcjonowania programu w latach następnych.

Klinika Położnictwa i Ginekologii stanowi bazę do diagnostyki i leczenia niepłodności. Jesteśmy ośrodkiem dysponującym szerokim zapleczem klinicznym i ambulatoryjnym, gdzie realizujemy kompleksowy program opieki nad niepłodną parą.

oocyt

W strukturach Kliniki funkcjonują:

- Poradnia Niepłodności: w ramach której prowadzi się niezbędną diagnostykę, planuje możliwe leczenie i monitoruje jego przebieg. Konsultacja w poradni zawiera zawsze badanie USG narządu rodnego, które stanowi pierwszy z elementów diagnostyki obrazowej kobiety, zmagającej się z niepłodnością. Jest ono od wielu lat wykorzystywane do monitorowania cyklu kobiety jak i oceny narządu rodnego. Jest także podstawowym narzędziem przy kwalifikacji pacjentek do zabiegów inwazyjnych związanych z leczeniem niepłodności

- Oddział Ginekologii: tu wykonujemy diagnostykę inwazyjną i możliwe w niepłodności leczenie zabiegowe takie jak laparoskopowe leczenie endometriozy, mięśniaków macicy, przegrody macicy. Patologie jamy macicy (mięśniaki, przegrody, polipy) diagnozujemy i usuwamy na drodze histeroskopii operacyjnej oraz histeroskopii office. Diagnostykę drożności jajowodów mamy możliwość ocenienia w czasie laparoskopii lub w czasie mało inwazyjnej sonohisterosalpingografii (sono-HSG).

- Pracownia Histeroskopowa jednego dnia: wykonujemy w tym miejscu uznane badanie diagnostyczne - histeroskopie ,,office”. W technice tej wykorzystywane są zminiaturyzowane urządzenia endoskopowe celem bezpośredniej wizualizacji i oceny jamy macicy, bez konieczności podawania znieczulenia dożylnego.

Miejsce znajduje się poza blokiem operacyjnym. Pacjentki przechodzą zabieg w najkrótszym możliwym czasie i bez obciążeń związanych z przedłużającą się hospitalizacją i znieczuleniem do zabiegu dodatkowo minimalizując ich stres związany z pobytem w szpitalu.

Jesteśmy wiodącym ośrodkiem histeroskopowym w Polsce. Wykonujemy około 100 zabiegów histeroskopii miesięcznie, co znacząco wpływa na skrócenie czasu oczekiwania na zabieg.

- Poradnia Andrologiczna: pozwala zająć się męskim problemem niepłodności pary dzięki kompleksowej diagnostyce i przy użyciu nowoczesnego sprzętu. Panowie znajdują się pod opieką urologa androloga i przechodzą procedury diagnostyczne dotyczące męskiego czynnika niepłodności

- Inne poradnie współpracujące: poradnia endokrynologiczna, diabetologiczna, kardiologiczna, Zakład Genetyki Medycznej, Zakład Żywienia, Zakład Radiologii. Zapewniamy w IMiD kompleksową opiekę w zakresie pozostałych czynników mogących wpływać na niepłodność pary.

W Instytucie Matki i Dziecka realizujemy Programu Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego. Zapisy do programu przyjmujemy pod nr tel. 223277029.

pankiewicz

Koordynator programu
dr n. med. Katarzyna Pankiewicz


jaczynska

Położna koordynująca
Monika Sarna


Poradnia Ginekologii Onkologicznej i Patologii Szyjki Macicy

Poradnia Ginekologii Onkologicznej

W Poradni Ginekologii Onkologicznej prowadzona jest kompleksowa diagnostyka przy podejrzeniu nowotworów narządu rodnego kobiet, ocena zaawansowania po rozpoznaniu nowotworu oraz kontrole po zakończeniu leczenia.

Pacjentki po dokładnej diagnostyce i konsultacji zespołowej (konsylium) są kwalifikowane do odpowiedniego leczenia: operacyjnego, chemioterapią lub radioterapią.

Pacjentki, które wymagają leczenia operacyjnego są hospitalizowane w Oddziale Ginekologii Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Przeniesienie Kliniki w grudniu 2017r. do budynku B i otwarcie nowoczesnego bloku operacyjnego zwiększyło możliwości wykonywania zaawansowanych zabiegów operacyjnych, głównie za pomocą małoinwazyjnych technik laparoskopowych. Operacje, które oferujemy naszym pacjentkom to:

 • laparoskopowe (lub drogą brzuszną) wycięcie macicy z powodu raka trzonu macicy i raka szyjki macicy
 • laparoskopowe (lub droga brzuszną) usunięcie węzłów chłonnych biodrowych i okołoaortalnych
 • laparoskopowe operacje profilaktyczne u nosicielek mutacji genetycznych związanych z wysokim ryzykiem nowotworów narządu rodnego.

 

Ryc.1. Technika detekcji węzła wartowniczego przy pomocy. Ok. 15 min po podaniu barwnika do szyjki macicy, możliwe jest jego uwidocznienie w świetle bliskiej podczerwieni w tzw. węźle wartowniczym. Tak precyzyjne uwidocznienie węzła wartowniczego pozwala na ograniczenie zakresu operacji i spełnia kryteria chirurgii o minimalnej inwazyjności, sterowanej obrazem (ang. minimal invasive image-guided surgery) Po stronie lewej węzeł chłonny naczyń biodrowych widoczny w świetle widzialnym, po prawej widoczna fluorescencja w obrębie węzła chłonnego w świetle bliskiej podczerwieni.

Poradnia Ginekologii Onkologicznej pracuje w budynku A.

Zapisy do Poradni Ginekologii Onkologicznej - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00 pod numerem tel. 22 32 77 050

Zespół Poradni:

dr n. med. Arkadiusz Gawryluk – ginekolog onkolog

Poradnia Patologii Szyjki Macicy

W poradni oferujemy pełną diagnostykę chorób szyjki macicy, pochwy i sromu.

Wykonujemy badania diagnostyczne: pobieramy cytologię, wykonujemy kolposkopię oraz vulvoskopię z dokumentacją zdjęciową. Pobieramy badania w kierunku 14 wysokoonkogennych wirusów HPV oraz wykonujemy badania wykrywające białka p16/Ki67 w preparatach cytologicznych.

Mamy możliwość pobrania wycinków z tarczy szyjki macicy oraz wyłyżeczkowania kanału szyjki w trybie ambulatoryjnym (bez znieczulenia, konieczności wykonywania dodatkowych badań oraz konieczności hospitalizacji).

Przeprowadzamy pacjentki przez cały etap diagnostyki, diagnostyki pogłębionej i leczenia.

Zapewniamy konsultację z ginekologiem onkologiem.

Posiadamy zaplecze pod postacią Kliniki Ginekologii oraz Ginekologii Onkologicznej z nowoczesną salą operacyjną, gabinetem zabiegowym, specjalistami z zakresu ginekologii onkologicznej, onkologii klinicznej.

W sytuacji rozpoznania nowotworu w okresie rozrodczym pacjentki mają możliwość specjalistycznych konsultacji w zakresie technik zachowania płodności.

Diagnostykę oraz leczenie pacjentek prowadzimy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w oparciu o aktualne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz rekomendacje światowych towarzystw ginekologicznych.

W ramach NFZ, zgodnie z rekomendacjami i wskazaniami, jako jedyni wykonujemy badanie cytologii płynnej oraz HPV DNA.

Uczestniczymy także w programach badań klinicznych testujących nowe metody diagnostyczne i lecznicze.

 

Koordynator poradni: dr n. med. Adriana Pawłowska

Zespół poradni: dr n. med. Anastasiya Zasimovich

dr Katarzyna Sachadel

poł. Anna Bednarek

 

Zapisy do poradni: tel. 22 32 77 050

22 32 77 051

Rak endometrium - leczenie zachowawcze

Rak endometrium (inaczej rak trzonu macicy) jest najczęstszym nowotworem kobiecych narządów rodnych. Szczyt zachorowania na raka endometrium występuje około 62 roku życia.

Czynniki ryzyka zachorowania na raka endometrium obejmują:

1. niezrównoważoną ekspozycję na estrogeny w tym cykle bezowulacyjne i zespół policystycznych jajników (PCO),

2. otyłość

3. cukrzycę.

Około 5% pacjentek, które zachorują na raka trzonu macicy, to pacjentki w wieku rozrodczym, dla których rozpoznanie choroby wiąże się nie tylko ze stresem choroby onkologicznej, ale też brakiem możliwości późniejszego zajścia w ciążę.

Podstawowym sposobem leczenia, który zapewnia radykalne usunięcie zmian nowotworowych u większości pacjentek, jest leczenie chirurgiczne – usunięcie macicy wraz z przydatkami (tj. jajnikami i jajowodami).

Alternatywą dla leczenia chirurgicznego jest leczenie hormonalne, które w przypadku wczesnego raka endometrium pozwala na zachowanie narządu rodnego oraz urodzenie potomstwa.

Leczenie hormonalne wiąże się z podawaniem dużych dawek gestagenów (hormonów o działaniu podobnym do progesteronu) w celu zahamowania funkcji receptora estrogenowego obecnego na komórkach raka, co prowadzi do zmniejszenia liczby podziałów komórkowych i nasilenia apoptozy (naturalnej śmierci komórki).

Leczenie hormonalne nie jest leczeniem definitywnym, jednak pozwala na odroczenie leczenia operacyjnego do czasu urodzenia upragnionego potomstwa. Po zakończonej prokreacji pacjentka poddawana jest operacji wycięcia macicy.

Najbardziej istotnym elementem w terapii jest staranna kwalifikacja do leczenia, która powinna być podejmowana w zespole terapeutycznym (ginekolog onkolog, radiolog, specjalista medycyny rozrodu) mającym doświadczenie w monitorowaniu leczenia takich pacjentek.

W Instytucie Matki i Dziecka, pacjentki które rozważają leczenie zachowawcze raka endometrium, są konsultowane w Poradni Ginekologii Onkologicznej – zapisy Call Center 22 3277 050;

Prosimy o zabranie całej dokumentacji na pierwszą konsultację tj:

- wyniku badania histologicznego (optymalnie wraz z preparatami)

- karty informacyjnej ze szpitala

- opisu zabiegu

- wyniku badań obrazowych

Rak endometrium - laparoskopia

Rak trzonu macicy zwany także rakiem endometrium jest najczęstszym nowotworem złośliwym żeńskich narządów płciowych.

Dotyczy on głównie kobiet po menopauzie, jednak coraz większy procent zachorowań stanowią pacjentki w wieku prokreacyjnym.

Wśród głównych czynników ryzyka wymienić należy otyłość, cukrzycę czy długotrwałe stosowanie estrogenów.

Objawy choroby które powinny zaniepokoić pacjentkę to:

- krwawienie/plamienie z dróg rodnych po okresie menopauzy

- przedłużające się, obfite miesiączki

- plamienia międzymiesiączkowe

Postawienie rozpoznania jest możliwe po wykonaniu biopsji endometrium (za pomocą cienkiej sondy, na drodze wyłyżeczkowania jamy macicy lub histeroskopii)

Z uwagi na występowanie objawów już we wczesnym etapie choroby istnieje możliwość szybkiego wdrożenie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Jeśli do rozpoznania i leczenia dojdzie na wczesnym stopniu zaawansowania, pacjentka ma szansę na całkowite wyleczenie.

Podstawowym sposobem leczenia jest leczenie operacyjne polegające na usunięciu macicy, u części pacjentek jest konieczność zastosowania dodatkowo radio- lub chemioterapii.

W chwili obecnej większość chorych z rakiem trzonu macicy może być poddana laparoskopii czyli małoinwazyjnej technice leczenia operacyjnego. W porównaniu do klasycznych metod operacyjnych (wycięcie macicy drogą brzuszną) wiąże się ona m. in. z mniejszymi dolegliwościami bólowymi, mniejszą utratą krwi, niższą liczbą zakażeń pooperacyjnych czy krótszym okresem hospitalizacji a co za tym idzie krótszym całkowitym okresem rekonwalescencji po zabiegu. Małoinwazyjność zabiegu laparoskopowego nie obniża skuteczności leczenia onkologicznego. Ze względu na mniejszy uraz okołooperacyjny metoda laparoskopowa może być zastosowana u chorych obciążonych internistycznie, u których rozległa „klasyczna” operacja nie byłaby możliwa. Dodatkowo, co istotne szczególnie dla kobiet, technika laparoskopowa zapewnia bardzo dobry efekt kosmetyczny.

W Instytucie Matki i Dziecka większość pacjentek z rakiem trzonu macicy jest operowana techniką laparoskopową. Klinika Położnictwa i Ginekologii organizuje kursy szkoleniowe dla lekarzy w zakresie operacji endoskopowych, głównie nowatorskiej procedury węzła wartowniczego.

Kwalifikacje do operacji odbywają się w Poradni Ginekologii Onkologicznej tel. 223277050

Oncofertility

ONCOFERTILITY - Jak zabezpieczyć płodność u pacjentów rozpoczynających leczenie onkologiczne?

Postęp w leczeniu chorób nowotworowych prowadzi do wydłużenia czasu przeżycia pacjentów i poprawy jego jakości. Obecnie znacznie częściej niż w przeszłości uzyskuje się trwałe wyleczenia. Kompleksowe leczenie nowotworów z zastosowaniem chirurgii, chemioterapii i radioterapii ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie całego układu rozrodczego i hormonalnego. Może prowadzić zarówno do zaburzeń płodności (u kobiet i mężczyzn), jak i upośledzenia funkcji hormonalnej gonad (jąder i jajników). Konsekwencją leczenia onkologicznego w dzieciństwie i okresie młodzieńczym mogą być:

 • nieprawidłowy przebieg dojrzewania płciowego
 • niepłodność
 • przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników/przedwczesna menopauza
 • poronienia i inne powikłania przebiegu ciąży

 

Przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego warto jest skonsultować się z lekarzem specjalistą odnośnie możliwości zachowania płodności. W Instytucie Matki i Dziecka konsultacje prowadzą lekarze ginekolodzy w ramach Poradni Ginekologii Onkologicznej oraz Poradni Leczenia Niepłodności

W przypadku nowotworu narządu rodnego (rak szyjki macicy, rak trzonu macicy, rak jajnika), gdzie leczenie chirurgiczne w sposób istotny może wpłynąć na przyszłą płodność, również warto zasięgnąć opinii odnośnie oszczędzającego lub zachowawczego sposobu leczenia. Rak trzonu macicy (rak endometrium) u młodych kobiet nie musi przekreślać szansy na posiadanie potomstwa.

Wpływ leczenia onkologicznego na płodność

Leczenie chirurgiczne może być przyczyną niepłodności i zaburzeń hormonalnych jeśli obejmuje usunięcie gonad (jajników i jąder) i/lub macicy.

Radioterapia jest metodą leczenia, która wykorzystuje promieniowanie jonizujące do niszczenia komórek nowotworowych. W trakcie radioterapii uszkodzeniu ulegają również komórki i tkanki zdrowe, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie guza nowotworowego. Jajniki i jądra są narządami bardzo wrażliwymi na promieniowanie. Ma to znaczenie wtedy, gdy znajdą się one w obszarze pól napromienianych (a więc w przypadku radioterapii narządów miednicy mniejszej). Stopień uszkodzenia funkcji jąder i jajników zależy od obszaru naświetlania, całkowitej dawki promieniowania i wieku pacjenta. Gonady w okresie przed rozpoczęciem dojrzewania płciowego są znacznie mniej wrażliwe na działanie promieniowania – a zatem u młodszych pacjentów możliwe jest stosowanie większych dawek promieniowania zanim dojdzie do trwałego uszkodzenia jąder/jajników. Trzeba jednak pamiętać, że naświetlanie ma również negatywny wpływ na prawidłowy wzrost i funkcjonowanie macicy, co może się wiązać z zaburzeniami rozwoju macicy, trudnościami z zajściem w ciążę, a także z większym odsetkiem poronień i innych powikłań w przebiegu ciąży.

Chemioterapia polega na stosowaniu leków, które w różny sposób uszkadzają DNA komórek nowotworowych i prowadzą do ich śmierci. Niestety leki te działają także na zdrowe komórki w organizmie – przede wszystkim te, które szybko się dzielą, a więc m.in. komórki rozrodcze (komórki jajowe i plemniki). Ostateczny wpływ chemioterapii na funkcję jąder i jajników zależy od wieku pacjenta, rodzaju stosowanego leku oraz dawki (intensywności i czasu trwania terapii). Efekt ten może być przejściowy lub trwały. Uważa się, że do

najbardziej toksycznych substancji należą tzw. związki alkilujące, tj. cyklofosfamid, chlorambucyl, melfalan i prokarbazyna. Zastosowanie tych leków może się wiązać z przedwczesnym wygaśnięciem czynności jajników nawet u 80% kobiet przyjmujących taką terapię. Ryzyko uszkodzenia jajników i jąder w przebiegu terapii należy jednak oceniać indywidualnie. Dobre rokowanie na odzyskanie płodności mają osoby, które przed rozpoczęciem leczenia nie ukończyły 30 roku życia.

Metody zachowania płodności u dziewczynek i kobiet

1.Zamrażanie (krioprezerwacja) tkanki jajnikowej

Jest to metoda możliwa do zastosowania zarówno przed rozpoczęciem dojrzewania płciowego, jak i u dziewczynek/kobiet, które już osiągnęły dojrzałość płciową. Polega na chirurgicznym pobraniu fragmentu jajnika i zamrożeniu go do czasu zakończenia leczenia onkologicznego. Pobranie tkanki jajnikowej wykonuje się zwykle mało inwazyjną metodą laparoskopową, a w niektórych przypadkach jest to możliwe w trakcie pierwotnej operacji wycięcia guza nowotworowego. Po zakończeniu leczenia onkologicznego zabezpieczony fragment tkanki jajnikowej wszczepia się do pozostałego jajnika lub ewentualnie w inne miejsce (np. w ścianę jamy brzusznej lub w tkankę podskórną). Wszczepienie do pozostałego jajnika umożliwia naturalny przebieg zapłodnienia, ale wiąże się z kolejną operacją. Wszczepienie w tkankę podskórną pozwala uniknąć kolejnego zabiegu operacyjnego, jednak wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procedury zapłodnienia in vitro.

Zamrażanie tkanki jajnikowej jest wciąż uznawane za metodę eksperymentalną. Jest to jednak metoda o udowodnionej skuteczności i co ważne jedyna jak dotąd metoda zachowania płodności u dziewczynek przed dojrzewaniem. Co więcej, w tej grupie chorych zamrażanie i przeszczepianie tkanki jajnikowej może zapobiegać nie tylko utracie płodności, ale też umożliwić prawidłowy przebieg dojrzewania płciowego (które w wyniku uszkodzenia jajników na skutek chemio- lub radioterapii może być zaburzone lub opóźnione).

Przy stosowaniu tej metody należy pamiętać, że w przypadku niektórych nowotworów np. neuroblastoma, białaczek i chłoniaków istnieje niewielkie ryzyko obecności przerzutów w pobranej tkance jajnika. Jak dotąd nie zaobserwowano jednak przypadków wznowy choroby nowotworowej spowodowanej przeszczepieniem tkanki jajnikowej.

Najlepszy moment na pobranie tkanki jajnikowej celem jej zamrożenia to czas przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego. Zastosowanie tej metody wymaga niewielkiego opóźnienia rozpoczęcia leczenia nowotworu - maksymalnie o tydzień.

2. Transpozycja jajników

Jest to metoda stosowana u pacjentek poddawanych radioterapii (zarówno przed, jak i po rozpoczęciu dojrzewania płciowego). Polega na chirurgicznym przeniesieniu jajników poza obszar napromieniania. Zabieg wykonywany jest laparoskopowo lub jeśli to możliwe w trakcie pierwotnej operacji wycięcia guza nowotworowego. Takie postępowanie chroni zarówno przed utratą płodności, jak i upośledzeniem funkcji hormonalnej jajnika. Aby w przyszłości możliwe było naturalne zapłodnienie, po zakończeniu radioterapii konieczne jest

ponowne przemieszczenie jajników (w trakcie kolejnej operacji) do ich pierwotnej, naturalnej lokalizacji – w pobliżu jajowodów.

Transpozycja jajników może być wykonana nawet po rozpoczęciu chemioterapii, przed planowaną radioterapią. Miejsce, do którego należy przemieścić jeden jajnik lub oba jajniki, jest ustalane przez lekarza ginekologa w porozumieniu z lekarzem radioterapeutą, który będzie prowadził naświetlania. Czas potrzebny na bezpieczne przeprowadzenie procedury to około 7 dni.

3. Supresja hormonalna jajników

Metoda możliwa do zastosowania po rozpoczęciu procesu dojrzewania płciowego. Polega na stosowaniu leków hormonalnych (tzw. analogów GnRH) w postaci zastrzyków domięśniowych podawanych raz w miesiącu przez cały okres chemioterapii. Analogi GnRH powodują zahamowanie czynności jajników po to, aby chronić je przed szkodliwym działaniem chemioterapii. Istnieje coraz więcej dowodów na skuteczność tej metody. Niesie ona ze sobą również dodatkowe korzyści –m.in. zapobiega obfitym krwawieniom miesiączkowym, które mogą wystąpić jako skutek uboczny chemioterapii (obniżenia liczby płytek krwi i zaburzeń krzepnięcia krwi spowodowanych podawaniem leków cytostatycznych).

Zastosowanie hormonalnego blokowania jajników nie wiąże się z opóźnieniem leczenia onkologicznego.

4. Zamrażanie komórek jajowych

Metoda możliwa do zastosowania po rozpoczęciu procesu dojrzewania płciowego. Polega na przeprowadzeniu kontrolowanej stymulacji jajników poprzez podanie leków hormonalnych, a następnie pobraniu komórek jajowych celem ich zamrożenia. Zamrożone komórki jajowe mogą być później (po zakończeniu leczenia onkologicznego i podjęciu decyzji o rozrodzie) wykorzystane do zapłodnienia metodą in vitro.

W przeciwieństwie do zamrażania zarodków metoda ta nie wymaga posiadania stałego partnera. Ze względu na konieczność przeprowadzenia stymulacji jajników wiąże się z nieznacznym opóźnieniem rozpoczęcia leczenia onkologicznego (od 2 do 6 tygodni).

5. Zamrażanie zarodków

Metoda możliwa do przeprowadzenia tylko u pacjentek, które rozpoczęły miesiączkowanie. Polega na przeprowadzeniu kontrolowanej stymulacji jajników poprzez podanie leków hormonalnych, a następnie pobraniu komórek jajowych, zapłodnienie ich w procedurze in vitro i zamrożeniu powstałych w ten sposób zarodków. Zamrożone zarodki mogą być później ( po zakończeniu leczenia onkologicznego i podjęciu decyzji o rozrodzie) przeniesione do macicy celem uzyskania ciąży.

Metoda ta wymaga posiadania stałego partnera lub skorzystania z banku nasienia. Ze względu na konieczność przeprowadzenia stymulacji jajników wiąże się z nieznacznym opóźnieniem rozpoczęcia leczenia onkologicznego (od 2 do 6 tygodni). Jest to jednak metoda o najwyższej skuteczności ze wszystkich możliwych metod zachowania płodności,

uznawana za tzw. złoty standard dla dorosłych (dojrzałych płciowo) kobiet leczonych z powodu nowotworu złośliwego.

6. Zarodki lub komórki jajowe dawcy

Metoda możliwa do zastosowania u dziewczynek/kobiet dojrzałych płciowo, u których doszło do znacznego upośledzenia czynności jajników. Polega na adopcji komórek jajowych lub zarodków z banku (przy czym dawczyniami komórek jajowych mogą być także osoby z rodziny).

Metody zachowania płodności u chłopców i mężczyzn

1. Bankowanie nasienia

Jest to najlepiej udokumentowana i najbardziej skuteczna metoda zachowania płodności po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Jej zastosowanie nie wiąże się z koniecznością opóźnienia rozpoczęcia leczenia onkologicznego. Oddanie nasienia w celach zamrożenia powinno się jednak odbyć przed rozpoczęciem leczenia, ponieważ już pierwszy kurs chemioterapii może wywołać znaczący spadek jakości nasienia. Nasienie może zostać później wykorzystane do inseminacji domacicznej lub zapłodnienia metodą in vitro i może pozostawać zamrożone nawet przez kilkadziesiąt lat, ponieważ nie wpływa to niekorzystnie na wyniki uzyskiwanych ciąż.

2. Osłona jąder przed promieniowaniem

Stosowana u pacjentów poddawanych radioterapii na obszar miednicy mniejszej. Możliwa do zastosowania zarówno przed, jak i po rozpoczęciu dojrzewania płciowego, cechuje się dużą skutecznością. Jej zastosowanie zależy od możliwości technicznych i pól naświetlania w konkretnym przypadku.

3. Zamrażanie tkanki jądra

Metoda możliwa do zastosowania zarówno przed, jak i po rozpoczęciu procesu dojrzewania płciowego. Polega na chirurgicznym pobraniu fragmentu tkanki jądra, jego zamrożeniu i następowym przeszczepieniu po zakończeniu leczenia. Niestety jest to technika eksperymentalna o nieznanej jak dotąd skuteczności.

4. Nasienie dawcy

W sytuacji trwałego uszkodzenia płodności u chłopca/mężczyzny możliwe jest wykorzystanie do zapłodnienia nasienia pochodzącego z banku (w tym od dawcy rodzinnego).

Zawsze zapytaj swojego lekarza onkologa o możliwości oszczędzenia płodności!

Więcej informacji na powyższy temat znajdą Państwo w publikacji "Zachowanie płodności w chorobach nowotworowych" pod redakcją doktor Katarzyny Pankiewicz oraz doktora Grzegorza Szewczyka  z Kliniki Położnictwa i Ginekologii IMiD

Histeroskopia Office

Histeroskopia “office” jest uznanym na całym świecie badaniem diagnostycznym. W technice tej wykorzystywane są zminiaturyzowane urządzenia endoskopowe stosowane w celu bezpośredniej wizualizacji i zbadania jamy macicy, bez konieczności podawania znieczulenia ogólnego. W ostatnim czasie postęp w technologii endoskopowej ułatwia rozwój histeroskopowych procedur operacyjnych w warunkach ambulatoryjnych bez użycia znieczulenia.

Zabieg histeroskopii ambulatoryjnej tzw. histeroskopii „office”, polega na wprowadzeniu przez kanał szyjki macicy, do jamy macicy aparatu endoskopowego z kamerą. W trakcie zabiegu przez urządzenie do jamy macicy podawany jest roztwór soli fizjologicznej co umożliwia zobrazowanie wnętrza jamy macicy i uwidocznienie w niej zmian chorobowych lub innych nieprawidłowości. Zabieg ten w porównaniu do klasycznej histeroskopii dzięki zastosowaniu zminiaturyzowanych instrumentów, wykonywany jest bez konieczności podawania leków anestetycznych a pacjentka jest w pełni świadoma w trakcie zabiegu.

Lista wskazań do zabiegu histeroskopii ambulatoryjnej wciąż się powiększa. Obecnie możemy do nich zaliczyć: diagnostykę nieprawidłowych krwawień z macicy, podejrzenie zmian przednowotworowych i nowotworowych, nieprawidłowy obraz endometrium w badaniu USG, polipy, mięśniaki macicy, diagnostykę wad wrodzonych narządu rodnego, niemożność donoszenia ciąży, nawracające straty ciąż, diagnostykę niepłodności, komplikacji położniczych, monitorowanie cyklu miesiączkowego, trudności w usunięciu wkładki wewnątrzmacicznej, uzupełnienie łyżeczkowania jamy macicy.

Histeroskopia ambulatoryjna jest złotym standardem diagnostyki patologii jamy macicy. Jest ona rekomendowana jako metoda pierwszego rzutu w diagnostyce przez wiele towarzystw medycznych w tym: Królewskie Towarzystwo Położników i Ginekologów, Francuskie Towarzystwo Położników i Ginekologów oraz Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.

Histeroskopia “office” zapewnia bezpieczny, wygodny, efektywny sposób diagnozowania i leczenia patologii w obrębie jamy macicy. Badania wykazały, iż pacjentki po tego rodzaju histeroskopii dużo szybciej wracały do aktywności fizycznej oraz wykazywały krótszy okres rekonwalescencji w porównaniu z tradycyjną histeroskopią wykonywaną w znieczuleniu ogólnym. Wykazano również wysoki oraz porównywalny poziom satysfakcji kobiet z zabiegu histeroskopii office w porównaniu z tradycyjną histeroskopią w znieczuleniu ogólnym. W porównaniu z tradycyjnymi procedurami w znieczuleniu ogólnym, kobiety przechodzące procedurę histeroskopii ambulatoryjnej wymagają znacznie krótszego zwolnienia z pracy.

Duże znaczenie dla bezpieczeństwa jak i jakości zabiegu mają nowoczesny sprzęt, dedykowane pomieszczenia znajdujące się poza oddziałem ginekologii oraz wykwalifikowana kadra medyczna, wykonująca zabieg. Rocznie wykonujemy w pracowni endoskopowej jednego dnia ponad 800 zabiegów histeroskopii ambulatoryjnej. Jesteśmy wiodącym ośrodkiem histeroskopowym w Warszawie jak i w Polsce.

Zabiegi wykonywane są w specjalnie stworzonej do tego endoskopowej pracowni jednego dnia. Pacjentka wchodząc do pracowni, przechodzi przez pomieszczenie przygotowawcze, gdzie przygotowuje się do zabiegu i przechodzi do pracowni, gdzie wykonywany jest zabieg. Po zabiegu po około 5 minutach otrzymuje wypis i z zaleceniami opuszcza IMiD. Pacjentki nie mają kontaktu z pacjentami hospitalizowanymi w oddziałach Instytutu Matki i Dziecka.

Zapisy do zabiegów odbywają się pod numerem Call Center 22 32 77 050. Pacjentki zapisywane są na wizytę ginekologiczną w poradni IMiD, gdzie są kwalifikowane i mają wyznaczany termin zabiegu. Gwarantujemy krótki czas oczekiwania na konsultację i zabieg.

Każdego dnia jesteśmy dla Was.

Histeroskopia Office - Usunięcie Polipa

Program Badań Prenatalnych

Badania prenatalne I i II trymestru
Badanie pomiędzy 11 a 13+6 tygodniem ciąży: w trakcie tego badania oceniamy charakterystyczne markery genetyczne (przezierność karkowa, kość nosowa, przewód żylny, zastawka trójdzielna w sercu płodu) na podstawie których szacujemy ryzyko wystąpienia najczęstszych nieprawidłowości chromosomowych, przede wszystkim trisomii 21 chromosomu, czyli zespołu Downa. Celem badania jest również ocena ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych w tym mnogich wad wrodzonych.
Badanie powinno być wykonywane u każdej ciężarnej w pierwszym trymestrze ciąży (11 – 13+6 tygodniu ciąży) według wytycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Fetal Medicine Foundation. Nasi lekarze posiadają odpowiednie certyfikaty i uprawnienia do przeprowadzenia badania.
Kompleksowa ocena ryzyka wad chromosomowych czyli nieinwazyjna diagnostyka prenatalna składa się z badania ultrasonograficznego oraz testu biochemicznego z krwi matki (bHCG + PAPPA+PLGF), który również jest zalecany u każdej ciężarnej.
Na podstawie uzyskanych informacji możemy oszacować ryzyko wystąpienia wad genetycznych związanych z wiekiem matki (trisomie) oraz udzielić informacji dotyczących dalszej diagnostyki płodu.
W diagnostyce I trymestru ciąży dokonujemy również oceny przepływów w tętnicach macicznych u matki co w połączeniu z testem biochemicznym (PAPP-A + bHCG+PLGF) daje możliwość oszacowania ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego w ciąży (tzw. preeklampsji) oraz zaburzeń wzrastania płodu (tzw. hipotrofii płodu).

Badanie pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży: tzw. badanie połówkowe jest drugim najważniejszym badaniem ultrasonograficznym w trakcie ciąży. Badanie pozwala na ocenę anatomii płodu czyli oceny układu nerwowego z mózgowiem, twarzoczaszki, budowy serca, narządów jamy brzusznej, układu moczowego, kręgosłupa i kończyn płodu oraz sznura pępowinowego i łożyska. Oceniamy charakterystyczne markery ultrasonograficzne, które mogą sugerować nieprawidłowości genetyczne. W badaniu II trymestru zostaje oszacowana masa płodu (biometria z uwzględnieniem struktur mózgowia) oraz jego położenie, jak również ilość płynu owodniowego.
W każdym przypadku dokonujemy pomiaru długości kanału szyjki macicy celem oszacowania ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego.
W diagnostyce II trymestru ciąży dokonujemy również oceny przepływów w tętnicach macicznych u matki co w połączeniu z testem biochemicznym (PLGF) daje możliwość oszacowania ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego w ciąży (tzw. preeklampsji) oraz zaburzeń wzrastania płodu (tzw.FGR).
Badanie II trymestru jest zalecane u każdej ciężarnej, według wytycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Fetal Medicine Foundation.
Nasi lekarze posiadają odpowiednie certyfikaty i uprawnienia do przeprowadzenia badania.
Prenatalna Diagnostyka Inwazyjna
W naszej Poradni USG Wad Płodu wykonujemy wszystkie zabiegi z zakresu diagnostyki inwazyjnej. Nasi specjaliści są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni.

BIOPSJA TROFOBLASTU – pobranie próbki kosmówki, zabieg ten wykonujemy pomiędzy 11 a 15 tygodniem ciąży, w znieczuleniu miejscowym, pod kontrolą USG. Biopsja jest wykonywana w trybie ambulatoryjnym.

AMNIOPUNKCJA – pobranie próbki płynu owodniowego, zabieg ten wykonujemy pomiędzy 15 a 36 tygodniem ciąży, pod kontrolą USG. Hospitalizacja nie jest wymagana, aczkolwiek w szczególnych przypadkach zwłaszcza po 28 tygodniu ciąży pacjentka powinna być przygotowana na taka konieczność, ze względu na bezpieczeństwo ciąży.

KORDOCENTEZA – czyli pobranie próbki krwi pępowinowej z żyły pępowinowej, zabieg wykonywany pod kontrolą USG w szczególnych sytuacjach klinicznych. Najczęściej wymagana jest hospitalizacja pacjentki, ze względu na skomplikowaną procedurę zabiegu i bezpieczeństwo ciąży. Zabieg wykonujemy najczęściej po 24 tygodniu ciąży.

Wszystkie pacjentki zgłaszające się do zabiegów muszą posiadać ważny dokument grupy krwi, w innym przypadku termin zabiegu zostaje odroczony do czasy wykonania badania grupy krwi.
Prosimy też, aby pacjentki zgłaszające się na badanie inwazyjne miały ze sobą całą dokumentację z dotychczasowego przebiegu ciąży.

Warunkiem przyjęcia do Poradni USG Wad Płodu jest skierowanie od lekarza prowadzącego, lekarza, który stwierdził nieprawidłowość u płodu lub genetyka klinicznego.

Telefon kontaktowy i zapisy do Poradni USG Wad Płodu 22 3277048
Diagnostyka nadciśnienia tętniczego w ciąży

W naszej pracowni Poradni Wad Płodu oraz Poradni Położniczej IMID od wielu lat wykonujemy badania prenatalne w ramach Programu Badań Prenatalnych NFZ, jak również badania USG pacjentkom, które nie kwalifikują się do powyższego programu, z możliwością wykonania komercyjnych badań biochemicznych takich jak białko PAPP-A oraz wolna podjednostka bHCG.

W związku z rozwojem diagnostyki prenatalnej, pojawiła się możliwość oceny ryzyka nie tylko najczęstszych aberracji chromosomowych, ale także ocena ryzyka wystąpienia nadciśnienia w ciąży (preeklampcji) i zaburzeń wzrastania płodu. Postanowiliśmy wprowadzić do rutynowego badania I i II trymestru, oznaczenie białka PLGF (Placenta Growth Factor ) u pacjentek w Programie Badań Prenatalnych, gdyż jest to uznany standard według wielu specjalistów oraz wiele światowych towarzystw naukowych związanych z rozwojem perinatologii.

Proponujemy pacjentkom będących pod opieką naszej poradni będących w Programie Badań Prenatalnych bezpłatne oznaczenie dodatkowego markera jakim jest białko PLGF w I trymestrze ciąży celem oceny ryzyka preeklampsji i zaburzeń wzrastania płodu oraz dodatkowo oznaczenie PLGF przy badaniu USG w II trymetrze ciąży wraz z oceną ryzyka preeklampsji.
Pacjentki nie kwalifikujące się do programu badań prenatalnych mają także oznaczony PLGF w ramach NFZ w trakcie USG II trymestru.

Dla pacjentek nie spełniających wymogów refundacji w ramach Programu Badań Prenatalnych istnieje na chwilę obecną możliwość komercyjnego wykonania testu I trymestru wraz z oznaczeniem białka PLGF.

W Polsce jest niewiele ośrodków, które mogą zaproponować tak szeroki panel diagnostyczny w ciąży w ramach programów przesiewowych. Jesteśmy pierwszymi którzy proponują oznaczenie PLGF w ramach NFZ.

Wszystkie pacjentki, u których ryzyko PE oraz zaburzeń wzrastania płodu zostanie ocenione jako wysokie (wartość ryzyka powyżej 1:100) zostaną objęte dodatkowym nadzorem w naszej Poradni Wad Płodu i będą miały wykonane badania USG w 26, 32 i 36 tygodniu ciąży, tak aby monitorować rozwój płodu i jak najszybciej rozpoznać ewentualne zahamowanie wzrastania płodu czy objawy związane z rozwojem ciężkiego nadciśnienia.
Mamy nadzieję, ze pozwoli to w większym stopniu zwiększyć wykrywalność tych częstych i jednocześnie groźnych nieprawidłowości w czasie ciąży u jak największej ilości pacjentek, a co za tym idzie poprawić wyniki okołoporodowe jak i zmniejszyć następstwa tych zaburzeń po porodzie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie pacjentki, do kontaktu z rejestracją Poradni Wad płodu oraz Poradni Położniczej IMID celem zapisu na badanie w ramach programu jak i poza nim.
Numer poradni: 223277048

Szkoła USG Fundacji IMiD

Kursy odbywają się w Instytucie Matki i Dziecka
Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
Nowe terminy kursów 2023:
 • 07-08.09.2023 kurs odwołany
 • 17-18.11.2023 kurs do certyfikatu podstawowego
Kurs do certyfikatu Umiejętności PTGiP - podstawowy

Kurs do certyfikatu Umiejętności PTGiP w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii (Podstawowy)

 

Terminy kursów 2023:

18-19.05.2023

17-18.11.2023

 

Kierownik naukowy kursu dr hab. n med. Tadeusz Issat prof. IMiD

Kurs do certyfikatu Umiejętności PTGiP - badania prenatalne

Kurs do certyfikatu Umiejętności PTGiP w zakresie Badań Prenatalnych

 

Nowe terminy 2023:

30-31.03.2023

7-8.09.2023

 

PLAN KURSU 30-31.03.2023

 

09-09.30 Przesiewowa diagnostyka 11-14 tygodni ciąży – USG + badania biochemiczne – wykonanie, interpretacja  lek. Tomasz Roszkowski

09.30-10.00 -Nieprawidłowy obraz USG płodu w I trymestrze ciąży – dalsze postepowanie (CVS, AC czy NIPT).  Lek. Tomasz Roszkowski

10.00-10.30 Triploidie– diagnostyka i postępowanie lek. Tomasz Roszkowski

10.30-11.00 Wywiad rodzinny, diagnostyka prekoncepcyjna, zaplanowanie diagnostyki prenatalnej  dr n.med. Anna Kucińska Chahwan

11.00-11.30 Test złożony – aspekt genetyczny i położniczy dr n.med. Anna Kucińska Chahwan

11.30-12.00 NIPT – rodzaje testów, wybór odpowiedniego testu do sytuacji klinicznej, wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne dr n.med. Anna Kucińska Chahwan

12.30-13.00 Wybór odpowiedniego testu genetycznego, konsultacja wyników i dalsze postepowanie dr n.med. Anna Kucińska Chahwan

13.00-13.45 PRZERWA OBIADOWA

13.45-14.15 Diagnostyka inwazyjna – techniki pobrania materiału do badań (CVS, AC, kordocenteza), ryzyko związane z diagnostyką inwazyjną dr n.med. Natalia Mazanowska

14.15-15:00 Konflikty matczyno-płodowe – postępowanie prenatalne dr n.med. Natalia Mazanowska

15.00-15.30 Wskazania do pogłębionej diagnostyki obrazowej (echokardiografii, neurosonografii, MRI) w pierwszym, drugim i trzecim trymestrze ciąży dr n. med. Karolina Krajewska

15.30-16.00 Podstawowe parametry ultrasonograficzne w badaniu ECHO serca płodu dr n.med. Karolina Krajewska

16.00-17.00 Przesiewowe badanie w II trymestrze (18-23 tygodnie ciąży - anomaly scan) dr n.med. Urszula Nowacka

17.00-17.30 Diagnostyka i monitorowanie USG w ciążach bliźniaczych dr n.med. Urszula Nowacka

17.30-18.00 Terapia wewnątrzmaciczna w ciążach mnogich lek. Szymon Kozłowski

 

Uczestnikom kursy teoretycznego przyznamy 30 pkt PTGIP do certyfikatu umiejetności badań prenatalnych

Uczestnikom kursy teoretycznego i praktycznego przyznamy 40 pkt PTGIP do certyfikatu umiejetności badań prenatalnych

Uczestnikom kursy  praktycznego przyznamy 10 pkt PTGIP do certyfikatu umiejetności badań prenatalnych

 

PLAN KURSU 07-08.09.2023

 

09-09.30 Przesiewowa diagnostyka 11-14 tygodni ciąży – USG + badania biochemiczne – wykonanie, interpretacja  lek. Tomasz Roszkowski

09.30-10.00 -Nieprawidłowy obraz USG płodu w I trymestrze ciąży – dalsze postepowanie (CVS, AC czy NIPT).  Lek. Tomasz Roszkowski

10.00-10.30 Ciliopatie– diagnostyka i postępowanie lek. Tomasz Roszkowski

10.30-11.00 Wywiad rodzinny, diagnostyka prekoncepcyjna, zaplanowanie diagnostyki prenatalnej  dr n.med. Anna Kucińska Chahwan

11.00-11.30 Test złożony – aspekt genetyczny i położniczy dr n.med. Anna Kucińska Chahwan

11.30-12.00 NIPT – rodzaje testów, wybór odpowiedniego testu do sytuacji klinicznej, wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne dr n.med. Anna Kucińska Chahwan

12.30-13.00 Wybór odpowiedniego testu genetycznego, konsultacja wyników i dalsze postepowanie dr n.med. Anna Kucińska Chahwan

13.00-13.45 PRZERWA OBIADOWA

13.45-14.15 Zespół taśm owodniowych – diagnostyka i postępowanie terapeutyczne prof. dr hab.n.med Piotr Sieroszewski

14.15-14:45 Toczeń noworodkowy – postępowanie prenatalne dr n.med. Natalia Mazanowska

14.45-15.15 Diagnostyka inwazyjna – techniki pobrania materiału do badań (CVS, AC, kordocenteza), ryzyko związane z diagnostyką inwazyjną dr n.med. Natalia Mazanowska

15.15-15.45 Wskazania do pogłębionej diagnostyki obrazowej (echokardiografii, neurosonografii, MRI) w pierwszym, drugim i trzecim trymestrze ciąży dr n. med. Karolina Krajewska

15.45-16.15  Podstawowe parametry ultrasonograficzne w badaniu ECHO serca płodu w ciążach mnogich dr n.med. Karolina Krajewska

16.15 -17.15 Przesiewowe badanie w II trymestrze (18-23 tygodnie ciąży - anomaly scan) dr n.med. Urszula Nowacka

17.15-17.45 Selektywne zahamowanie wzrastania płodu w ciążach bliźniaczych – diagnostyka i postępowanie dr n.med. Urszula Nowacka

17.45-18.15 Możliwości terapii wewnątrzmacicznej lek. Szymon Kozłowski

 

Uczestnikom kursy teoretycznego przyznamy 30 pkt PTGIP do certyfikatu umiejetności badań prenatalnych

Uczestnikom kursy teoretycznego i praktycznego przyznamy 40 pkt PTGIP do certyfikatu umiejetności badań prenatalnych

Uczestnikom kursy  praktycznego przyznamy 10 pkt PTGIP do certyfikatu umiejetności badań prenatalnych

Zapisy na kurs

Szkoła USG Fundacji Instytutu Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17A

01-211 Warszawa

Budynek A, Piętro II

 

Wpłaty:

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka

Numer konta: 49 2490 0005 0000 4530 7952 1449

Tytułem: "Wsparcie organizacji szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadry medycznej w zakresie położnictwa i ginekologii (kurs)."

 

Zapisy na kursy poprzez formularz

Zapisy na kurs marcowy

Szkoła ginekologii operacyjnej FIMiD

Kurs laparoskopowy Akademii Aesculap

Aesculap Akademia jest jednym z wiodących ośrodków szkoleń medycznych dla wszystkich, którzy zawodowo, z pasją i ambicją poświęcają się ludzkiemu zdrowiu. Z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii oferujemy najwyższej jakości przekaz wiedzy, oparty na globalnie rozpoznawalnych kryteriach jakościowych.

Aesculap Akademia ma swoje korzenie w koncernie B. Braun, który od ponad 175 lat chroni i dba o ludzkie zdrowie i życie. Dzięki organizowanym warsztatom oraz konferencjom zgodnie z ideą naszej firmy matki – dzielimy się wiedzą (ang. SHARING EXPERTISE).
Kursy Aesculap Akademii skierowane są do personelu branży medycznej, dla którego istotną wartością jest rozwój zawodowy. Szkolenia odbywają się w przyjaznej atmosferze, w warunkach które jak najbardziej mają odzwierciedlać rzeczywistość kliniczną. Zdobyta podczas kursów wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie w codziennej pracy i tym samym wpłynie na jakość życia pacjentów oraz personelu medycznego.

 

KURS ENDOSKOPIA OPERACYJNA W GINEKOLOGII

Program kursu 16 kwietnia 2024 r.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Przygotowanie pacjentki do operacji ginekologicznej.
  Protokół ERAS
 • Laparoskopowe usunięcie macicy

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Zabiegi operacyjne

 • laparoskopowa amputacja trzonu macicy z jajowodami z powodu mięśniaków macicy
 • laparoskopowe wyłuszczanie mięśniaków macicy
 • całkowite laparoskopowe wycięcie macicy oraz w zależności od dnia operacyjnego i zgłoszonego uprzednio zainteresowania kursantów:
  - laparoskopowe poszerzone całkowite wycięcie macicy z przydatkami oraz biopsja węzłów chłonnych biodrowych z zastosowaniem ICG z powodu raka trzonu macicy
  lub
  - laparoskopowa sakrouteropeksja lub op sp Dubissina - w przypadku wypadania macicy


Każdy z uczestników ma zagwarantowane asystowanie przy operacjach i ćwiczeniach na trenażerach laparoskopowych.
Podczas trwania kursu zapewniamy przerwy kawowe oraz lunch.

 

KIEROWNIK NAUKOWY:
dr hab. n. med. Tadeusz Issat prof. IMID
Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

KONTAKT:
FUNDACJA AKADEMIA AESCULAP
Magdalena Łukasik
Telefon +48 882 172 742 | +48 61 44 20 350
magdalena.lukasik@bbraun.com

REJESTRACJA ON-LINE:
www.aesculap-akademia.pl


OPŁATA:
2449 PLN: obejmuje udział w kursie, wyżywienie oraz materiały edukacyjne.
Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych na to szkolenie możesz uzyskać do 80% dofinansowania.


Wpłaty na konto:

PKO BP o/ Nowy Tomyśl
Nr rachunku: 11 1020 4144 0000 6102 0159 0785
Fundacja Akademia Aesculap
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

W przypadku braku opłaty na dwa tygodnie przed wydarzeniem miejsce na kursie nie jest gwarantowane.


MIEJSCE SZKOLENIA:
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a,
01-211 Warszawa

NAJBLIŻSZE TERMINY KURSÓW:

 17.09.2024

Informacje do pobrania tutaj

 

Kurs laparoskopowy firmy Applied Medical

Firma Applied Medical została założona w 1987 roku w USA i jest prywatną firmą globalną produkującą nowoczesny wysokiej jakości sprzęt medyczny.

Applied Medical zajmuje się nie tylko produkcją ale również edukacją personelu medycznego jak i dostarczaniem produktów do placówek medycznych, które poprawiają wyniki leczenia pacjentów i umożliwiają postęp w minimalnie inwazyjnych zabiegach chirurgicznych. Jako firma produkująca, jesteśmy również zaangażowani w poprawę dostępności do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Szczycimy się posiadaniem znaczącego i zrównoważonego wpływu na opiekę zdrowotną poprzez dostarczanie technologii, które poprawiają opiekę kliniczną i zaspokajają naglące potrzeby ekonomiczne naszych klientów. Więcej informacji o Firmie znajdziecie Państwo na www.appliedmedical.com

Kurs laparoskopowy Applied Medical jest dedykowany dla lekarzy ginekologów, którzy chą pogłębiać swoją wiedzę i rozwój zawodowy przy wykorzystaniu nowoczesnych produktów Applied Medical.

Szkolenia odbywają się w kameralnych grupach do max 5 lekarzy w przyjaznej atmosferze, w warunkach które jak najbardziej odzwierciedlają rzeczywistość kliniczną.  Kursy są realizowane w formule „hands on“ z aktywnym uczestnictwem kursantów w procedurach operacyjnych. Podczas warsztatów będzie można skorzystać z trenażerów z prawdziwie imitującymi makietami oraz możliwością przetestowania sprzętu Applied Medical.

 

KURS LAPAROSKOPIA OPERACYJNA W GINEKOLOGII

Program kursu 20 czerwca 2023r

 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Zabiegi operacyjne:

 • laparoskopowa amputacja trzonu macicy z jajowodami
 • laparoskopowe wyłuszczanie mięśniaków macicy
 • całkowite laparoskopowe wycięcie macicy
 • operacje laparoskopowe w zaburzeniach statyki narządu rodnego (sakropeksja lub op sp Dubissona)

Każdy z uczestników ma zagwarantowane asystowanie przy operacjach i ćwiczeniach na trenażerach laparoskopowych.

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • prezentacja firmy Applied Medical
 • prezentacja przypadków własnych
 • procedury ERAS w ginekologii

Podczas trwania kursu zapewniamy przerwy kawowe oraz lunch.

 

KIEROWNIK NAUKOWY:
dr hab. n. med. Tadeusz Issat prof. IMID
Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

 

KONTAKT:
Informacja dot. rejestracji na kurs

Applied Medical Polska sp. z o.o.
Monika Bocianowska
Telefon +48 732 351 207
monika.bocianowska@appliedmedical.com

 

NAJBLIŻSZE TERMINY KURSÓW:

11.06.2024 oraz 08.10.2024

Kurs histeroskopii ambulatoryjnej

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kursy histeroskopii ambulatoryjnej (office) organizowane przez Szkołę Małoinwazyjnej Ginekologii Operacyjnej Fundacji Instytutu Matki i Dziecka wraz z firmą KARL STORZ Polska.

Kursy są prowadzone przez dr hab. n med. prof. IMiD Tadeusz Issata wraz z pracownikami pracowni endoskopowej jednego dnia. Rocznie w IMiD wykonujemy około 1000 histeroskopii z czego 850 histeroskopii ambulatoryjnych bez znieczulenia, i pragniemy podzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

W trakcie kursów zapoznamy uczestników z ideą, teorią i praktyką histeroskopii ambulatoryjnej. Kurs trwa jeden dzień i główny nacisk jest położony na część praktyczną.

Jak wszystkie kursy naszej szkoły, także i ten zorganizowany jest w trybie „hands on”. Każdy z kursantów wykona zabiegi pod nadzorem prowadzących.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

- idea histeroskopii „see & treat”,

- zasady kwalifikacji do zabiegów histeroskopii office,

- wskazania i przeciwwskazania do zabiegu,

- histeroskopy i narzędzia używane w histeroskopii ambulatoryjnej,

- podstawy i techniki zaawansowane w trakcie wykonywania zabiegów diagnostycznych jak i operacyjnych

- elementy wymagające szczególnej uwagi i powikłania histeroskopii.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują stosowny certyfikat.

 

Liczba uczestników kursu: 4 osoby

Liczba zabiegów: 12

Prowadzący kurs – dr hab. n med. Tadeusz Issat, dr n. med. Paweł Piekarski,

Terminy kursów w 2023 r.: 19. grudnia

Terminy kursów w 2024 r.:

12 i 13 marca

21 i 22 maja

23 i 24 lipca

19 i 20 listopada

Miejsce kursu: Pracownia Endoskopowa Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, ul. Kasprzaka 17a

Rejestracja i zapisy:
W sprawie zapisów na kurs prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy KARL STORZ Polska

Łukasz Konik
tel. 602570331 lukasz.konik@karlstorz.com

MIEJSCE SZKOLENIA:

Pracownia Endoskopowa Jednego Dnia

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a,
01-211 Warszawa

 

Dr n. med. Paweł Piekarski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację II-stopnia z położnictwa i ginekologii uzyskał w 2002r. w II Klinice Położnictwa i Ginekologii w Warszawie. Od 2008 roku pracownik Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Autor i współautor 91 publikacji i doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych.

Od 2010r. prowadzi badania nad gojeniem blizny macicy po cięciu cesarskim. Ponadto koncentruje swoje zainteresowania na technikach endoskopowych w ginekologii ze szczególnym uwzględnieniem histeroskopii.

 

Kurs uroginekologii operacyjnej

Serdecznie zapraszamy Państwa na kursy uroginekologii operacyjnej organizowane przez Szkołę Ginekologii Operacyjnej Fundacji Instytutu Matki i Dziecka we współpracy z Gin Medical.

Podczas kursu przedstawimy zasady prawidłowej kwalifikacji do zabiegów operacyjnych w uroginekologii, a następnie będziecie Państwo mogli aktywnie uczestniczyć w zabiegach operacyjnych przeprowadzanych równolegle w dwóch salach operacyjnych.

W naprawie statyki narządów miednicy mniejszej oraz leczeniu nietrzymania moczu wykorzystujemy zarówno dostęp laparoskopowy, brzuszny-otwarty oraz waginalny, wykonujemy także operacje łączone laparoskopowo-waginalne w celu kompleksowego leczenia złożonych defektów.

W trakcie kursu odbędą się zabiegi korekty statyki z dostępu pochwowego z zastosowaniem tkanki natywnej oraz materiału alloplastycznego, oraz zabiegi z dostępu laparoskopowego (hysterosakropeksja, zawieszenie boczne sposobem Dubuissona, operacja Richardsona , operacja Burcha) oraz klasyczne zabiegi wykonywane w wysiłkowym nietrzymaniu moczu. Zwrócimy państwa uwagę na praktyczne aspekty prezentowanych technik operacyjnych oraz potencjalne powikłania.

Jak zawsze kursy organizowane w IMiD są typu „hands on” z aktywnym uczestnictwem w operacjach kursantów. Dodatkowo w trakcie kursu, uczestnicy będą mogli podnosić swoje umiejętności ćwicząc na wyjątkowym trenażerze laparoskopowym VR firmy Laparo.


Kluczem do skutecznego leczenia operacyjnego w uroginekologii jest prawidłowa kwalifikacja do zabiegu oparta na leczeniu ukierunkowanym na konkretny defekt aparatu stabilizującego narządy miednicy. Szeroki zakres wykonywanych zabiegów oraz prawidłowa technika operacyjna pozwalają prowadzić zindywidualizowane leczenie i uzyskać najlepsze efekty.

 

Liczba uczestników kursu: 5 osób

Liczba zabiegów: 6 – 2 z dostępu brzusznego, 4 z dostępu pochwowego

Prowadzący – dr Hanna Szweda, dr hab. n med. Tadeusz Issat, dr Katarzyna Sachadel

Termin kursów w 2024 roku: 21 marca, 13 czerwca, 26 września, 12 grudnia

Miejsce kursu: Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Kasprzaka 17a

Cena kursu: 2500 zł

 

W sprawie zapisów na kurs prosimy o kontakt z firmą GinMedical:

Olga Moryc - o.moryc@ginmedical.pl, tel. 570 230 670.

 

 

dr Hanna Szweda, specjalista położnictwa i ginekologii

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej, specjalistka położnictwa i ginekologii którą realizowała w Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z Uroginekologii w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykładowca akademicki na Wydziale Lekarskim, studiach podyplomowych oraz licznych kursach. Od 2023 pracownik IMiD.

Od ponad 10 lat obszarem jej szczególnych zainteresowań jest uroginekologia.

Prowadzi pełną diagnostykę chorób dna miednicy u kobiet- ocenę statyki narządów miednicy mniejszej, badanie urodynamiczne, usg, oraz leczenie-zarówno zachowawcze jak i operacyjne, nietrzymania moczu i zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej.

Publikacje naukowe

ROK 2017
Lp Autorzy publikacji Tytuł publikacji Wydawnictwo ROK TOM, Nr. str.
1 Jakimiuk AJ, Nowicka MA, Zagozda M, Koziol K, Lewandowski P, Issat T High levels of soluble vascular endothelial growth factor receptor 1/sFlt1 and low levels of vascular endothelial growth factor in follicular fluid on the day of oocyte retrieval correlate with ovarian hyperstimulation syndrom regardless of the stimulation protocol J Physiol Pharmacol. 2017 Jun;68(3): 477-484.
2 Jakimiuk AJ, Nowicka M., Zagozda M., Kozioł K., Lewandowski P., Issat T Levels of EG-VEGF and VEGF in serum and in the follicular fluid on the day of oocyte retrieval and reproductive outcome among IVF patients. Clinical and Expermimental Obstertrics and Gynecology 2017
3 Issat T., Beta J.. Nowicka MA, Durczyński A., Jakimiuk AJ., Pain assessment during outpatient hysteroscopy using room temperature versus warm normal saline solution as a distention medium a prospective randomized study. Clinical and Expermimental Obstertrics and Gynecology 2017 359-63
4 Issat T., Beta J., Januszewski M., Jakimiuk AJ., Cumulative summation test for learning curve (LC-CUSUM) in outpatient hysteroscopy Gin Pol 2017 88, (1) 9-12
5 Zasimovich Anastasiya , Fijałkowska Anna , Chełchowska Magdalena, Maciejewski Tomasz Mikołaj Maternal serum vitamin D and parathormone concentrations during gestation and in umbilical cord blood-pilot study. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 2018 January ; Epub 2017 Jan 23 31, 2 158-163
6 Katarzyna Pankiewicz , Grzegorz Szewczyk Tomasz Mikołaj Maciejewski , Dariusz Szukiewicz Strategies for overcoming oncological treatmentrelated ovarian dysfunction – literature review Gynecological Endocrinology 2017 Nov 33, ,830-835
7 Pankiewicz Szewczyk G, Maciejewski TM Ovarian Tissue Cryopreservation as a Fertility Sparing Method in Oncological Patients-Current State and Controversy Glob J Endocrinol Metab 2017 Str.1-3
8 Monika Bekiesińska-Figatowska, Anna Romaniuk-Doroszewska, Sylwia Szkudlińska-Pawlak, Agnieszka Duczkowska, Jarosław Mądzik, Martyna Szopa-Krupińska, Tomasz M. Maciejewski Diagnostic Imaging of Pregnant Women – The Role of Magnetic Resonance Imaging Polish Journal of Radioliology 2017 kwi 19 92, 220-226
9 Katarzyna Pankiewicz , Tomasz Maciejewski Perinatal mortality and morbidity of growth restricted fetuses and newborns (own experience) - first report = Umieralność i zachorowalność okołoporodowa płodów i noworodków z wewnątrzmacicznym oganiczeniem wzrastania (badania własne) - doniesienie pierwsze Developmental Period Medicine 2017 January-March 2, 1, 29-34
10 Katarzyna Pankiewicz, Renata Jaczyńska, Marzena Jurczak-Czaplicka, Aneta Kowalska-Kańka, Piotr Węgrzyn, Tomasz M. Maciejewski Guz łożyska — opis przypadku i przegląd piśmiennictwa Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2017 2,3, 101-104
11 Magdalena Chełchowska, Anastasiya Zasimovich, Joanna Gajewska, Joanna Mazur, Leszek Lewandowski, Jadwiga Ambroszkiewicz Stężenia śródłonkowej i indukowalnej formy syntazy tlenku azotu w surowicy krwi kobiet ciężarnych palących tytoń - badania wstępne = Serum concentrations of endothelial and inducible nitric oxide synthases in tobacco smoking pregnant women - preliminary study. Przegląd Lekarski 2017 74, 10, 462-465
12 E Szczerba, A Bochowicz, K Pankiewicz, T Maciejewski, A Fijalkowska Utility of left chamber volumes assessment by Heart Model in young women European Heart Journal Supplements 2017 18, Supplement 3, 321
13 Zareba-Szczudlik J,Pykało-Gawińska D, Gawiński C, Lewandowski Z, Malinowska-Polubiec A, Dobrowolska-Redo A, Czajkowski K, Wilczyński J, Romejko-Wolniewicz E. New criteria for gestational diabetes mellitus - do they impact the outcome? Neuro Endocrinol Lett 2017 441-448
14 Zareba-Szczudlik j, Romejko-Wolniewicz E, Lewandowski Z, Rozanska H, Malinowska-Polubiec A, Dobrowolska-Redo A, Wilczynski J, Czajkowski K. Evaluation of the amoxicillin concentration in amniotic fluid, placenta, umbilical cord blood and maternal serum two hour after oral administration.. Neuro Endocrinol Lett 2017 502-508
ROK 2018
Lp Autorzy publikacji Tytuł publikacji Wydawnictwo ROK TOM, Nr. str.
15 Zasimovich Anastasiya , Fijałkowska Anna, Chełchowska Magdalena, Maciejewski Tomasz Mikołaj Maternal serum vitamin D and parathormone concentrations during gestation and in umbilical cord blood-pilot study Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 2018 31, 2, 158-163
16 Szczerba Ewa, Zajkowska A., Bochowicz Anna, Pankiewicz Katarzyna, Szewczyk Grzegorz, Markiewicz Katarzyna, Opolski Grzegorz, Maciejewski Tomasz Mikołaj, Małecki M, Fijałkowska Anna Rise in antifibrotic and decrease in profibrotic microRNA protect the heart against fibrosis during pregnancy: A preliminary study Advances in Clinical and Experimental Medicine 2018 27, 7,867–872
17 Chełchowska M, Ambroszkiewicz J, Gajewska J, Mazur J, Lewandowski L, Reśko-Zachatra M, Maciejewski T.M Influence of active exposure to tobacco smoke on nitric oxide status of pregnant women International Journal of Environmental Research and Public Health 2018 15,12,2719
18 Bedyńska M, Jędrzejewski G., Olszewski A., Rogowski A., Maciejewski T Całkowite zatrzymanie moczu u pacjentki po plastyce przedniej i tylnej ściany pochwy bez implantu Ginekologia po Dyplomie 2018 20, 3, 60-63
19 Maciejewski T, Nimer A., Szewczyk G., Tarnowska-Mądra U., Olszewski A., Piekarski P., Lewandowski L., Jurczak-Czaplicka M., Kowalska-Kańka A., Nowacka E., Kiepura E., Kucińska M., Jędrzejewski G., Pawłowska A., MikulskaB., Cygan K., Fijałkowska A., Stańczyk M., Bres-Niwada E., Tymiński Stany Nagłe - Ginekologia i położnictwo Red. Nauk. T.Maciejewski Medical Tribune Polska, Warszawa 2018 Str. 1-320
20 P. Piekarski Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim Stany Nagłe. Położnictwo i Ginekologia. pod red. T. Maciejewskiego Medical Tribune Polska. Warszawa 2018 77-81
21 P. Piekarski Pęknięcie macicy Stany Nagłe. Położnictwo i Ginekologia. pod red. T. Maciejewskiego Medical Tribune Polska. Warszawa 2018 81-84
22 U. Tanowska- Mądra Łożysko przodujące i naczynia przodujące Stany Nagłe. Położnictwo i Ginekologia. pod red. T. Maciejewskiego Medical Tribune Polska. Warszawa 1905 lip 10
23 U. Tarnowska-Mądra Łożysko przedwcześnie oddzielone Stany Nagłe. Położnictwo i Ginekologia. pod red. T. Maciejewskiego Medical Tribune Polska. Warszawa 2018
24 M.Jurczak-Czaplicka Stan przedrzucawkowy, rzucawka, HELLP Stany Nagłe. Położnictwo i Ginekologia. pod red. T. Maciejewskiego Medical Tribune Polska. Warszawa 2018
25 Krystyna Cygan Krwawienia okresu okolomenopauzalnego Stany Nagłe. Położnictwo i Ginekologia. pod red. T. Maciejewskiego Medical Tribune Polska. Warszawa 2018
26 Maciejewski Tomasz Rola i miejsce zespołu interdyscyplinarnego w diagnostyce i podejmowaniu decyzji w okresie płodowym Pub. -Postępowanie paliatywne w opiece perinatalnej - praktyka kliniczna, etyka, prawo, psychologia -red.nauk. M.Rutkowska, S.Szczepaniak 2018 Warszawa PZWL 135-141
27 Maciejewski Tomasz Profilaktyka uroginekologiczna u ciężarnych. Planowanie porodu Uroginekologia – red. W.Baranowski, A.Rogowski 2018 Warszawa Medical Tribune Polska 511-514
ROK 2019
Lp Autorzy publikacji Tytuł publikacji Wydawnictwo ROK TOM, Nr. str.
28 Januszewski M, Issat T. Jakimiuk AA, Santor-Zaczynska M., Jakimiuk JA Metabolic and hormonal effects of a combined Myo-inositol and D-chiro-inositol therapy on patients with polycystic ovary syndrome (PCOS) Gin Pol 2019 90, (1) 7-10
29 Issat T, Nowicka MA, Oleksik TP, Zagozda M, Koziol K, Jakimiuk AA, Lewandowski P, Jakimiuk AJ. Serum progesterone concentrations on the day of oocyte retrieval above 9.23 ng/ml may predict ovarian hyperstimulation syndrome risk in in vitro fertilized patients J Physiol Pharmacol. 2019 Oct;70(5)
30 Mikulska B, Jaczyńska R, Mydlak D, Sawicka E, Bekiesińska-Figatowska M, Maciejewski T Rola diagnostyki prenatalnej w leczeniu wrodzonego olbrzymiego potworniaka okolicy krzyżowo-guzicznej Ginekologia po Dyplomie 2019 1,1,1900
31 Rutkowska M, Szczepaniak S, Maciejewski TM, Jaczyńska R, Helwich E, Reśko-Zachara M. 25 years of work: The Interdisciplinary Team for Fetal Malformation at the Institute of Mother and Child in Warsaw - from counselling to clinical ethic Dev Period Med 2019 23(4):246-252
32 Katarzyna Pankiewicz i Grzegorz Szewczyka - red.; monografia Zachowanie płodności w chorobach nowotworowych Medical Tribune Polska, Warszawa 2019
33 Ewa Filipp Wpływ leczenia onkologicznego na płodność Zachowanie płodności w chorobach nowotworowych - Medical Tribune Polska, Warszawa 2019
34 K.Pankiewicz Zamrażanie zarodków i komórek jajowych Zachowanie płodności w chorobach nowotworowych - Medical Tribune Polska, Warszawa 2019
35 K.Pankiewicz Zamrażanie tkanki jajnikowej Zachowanie płodności w chorobach nowotworowych - Medical Tribune Polska, Warszawa 1905 lip 11
35 G.Szewczyk, K.Pankiewicz Leczenie oszczędzające płodność w nowotworach ginekologicznych Zachowanie płodności w chorobach nowotworowych - Medical Tribune Polska, Warszawa 2019
36 K.Pankiewicz Markery oceny płodności u kobiet leczonych onkologicznie Zachowanie płodności w chorobach nowotworowych - Medical Tribune Polska, Warszawa 2019
37 Pankiewicz K., Szczerba E., Maciejewski T., Fijałkowska A. Non-obstetric complications in preeclampsia Menopause Rev 2019 18(2):1-11
38 Ewa Szczerba, Agnieszka Zajkowska, Anna Bochowicz, Katarzyna Pankiewicz, Grzegorz Szewczyk, Grzegorz Opolski, Tomasz Maciejewski, Maciej Małecki, Anna Fijałkowska Downregulated expression of microRNAs associated with cardiac hypertrophy and fibrosis in physiological pregnancy and the association with echocardiographicallyevaluated myocardial function BIOMEDICAL REPORTS 2019 13:41
39 Szczęsna A, Grzelak K, Bieniasz M, Kacperczyk-Bartnik J, Dobrowolska-Redo A, Bartnik P, Zareba-Szczudlik J, Romejko-Wolniewicz E. Pregnant surgeon-assessment of potential harm to the woman and her unborn child Ginekol Pol 2019 470-474
40 Panaiotova J, Tokunaka M, Krajewska K, Zosmer N, Nicolaides KH Screening for morbidly adherent placenta in early pregnancy Ultrasound Obstet Gynecol 2019 53(1):101-106
ROK 2020
Lp Autorzy publikacji Tytuł publikacji Wydawnictwo ROK TOM, Nr. str.
41 Tomasz P. Oleksik , Kamil Pluta , Tadeusz Issat, Artur Jakimiuk , Waldemar Wierzba The use of super-selective uterine artery branch embolization and methotrexate in cervical pregnancy – case reports and literature review Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2020
42 P.Piekarski, M.Sateja T.Maciejewski T.Issat No Covid 19 ceses detected between april and september 2020 after screening all 838 admissions to a maternity unit in Poland Medical Science Monitor 2020 27: e929123
43 K. Pankiewicz, E. Szczerba, A. Fijałkowska K Szamotulska G Szewczyk, T.Issat., TM Maciejewski The association between serum galectin-3 level and its placental production in patients with preeclampsia J Physiol Pharmacol. 2020 11,3,1900
44 Walczak-Sztulpa J, Wawrocka A, Leszczynska B, Mikulska B, Arts HH, Bukowska-Olech E, Daniel M, Krawczynski MR, Latos-Bielenska A, Obersztyn E. Prenatal genetic diagnosis of cranioectodermal dysplasia ina a Polish family with compound heterozygous variants in WDR35 Am J Med. Genet part A 2020 Oct;182 (10):2417-2425
45 Mikulska B, Jaczyńska R, Mydlak D, Sawicka E, Patkowski D, Maciejewski T Rola diagnostyki prenatalnej i torakoskopii w leczeniu wrodzonego zarośnięcia przełyku Ginekologia po Dyplomie 2020
46 Borowski D, Pietryga M, Basta P, Cnota W, Czuba B, Dubiel M, Fuchs T, Huras H, Iciek R, Jaczynska R, Kaczmarek P, Kosinski P, Kwiatkowski S, Nocun A, Pomorski M, Ropacka-Lesiak M, Rybak-Krzyszkowska M, Sieroszewski P, Wegrzyn P, Wiechec M, Wielgos M, Zimmer M Practice guidelines of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians - Ultrasound Section for ultrasound screening in uncomplicated pregnancy Ginekol Pol. 2020 91(8):490-501
47 Borowski D, Sieroszewski P, Czuba B, Jaczynska R, Anna K, Kwiatkowski S, Wiechec M, Nocun A, Kaczmarek P, Cnota W, Pietryga M, Basta P, Kosinski P, Pomorski M, Rybak-Krzyszkowska M, Węgrzyn P, Wielgos M, Zimmer M Polish Society of Gynecology and Obstetrics statement on safety measures and performance of ultrasound examinations in obstetrics and gynecology during the SARS-CoV-2 pandemic Ginekol Pol. 2020 91(4):231-234
48 Borowski D, Sieroszewski P, Czuba B, Jaczynska R, Anna K, Kwiatkowski S, Wiechec M, Nocun A, Kaczmarek P, Cnota W, Pietryga M, Basta P, Kosinski P, Pomorski M, Rybak-Krzyszkowska M, Węgrzyn P, Wielgos M, Zimmer M. Rekomendacja Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym Gin i Perinat Prakt 1905 lip 12 5(2): 63-75
49 R .Jaczyńska Tłumaczenie czterech rozdziałów książki. Emma Kirk. Ultrasonografia we wczesnej ciąży. Praktyczny przewodnik Wydawnictwo Cambridge Univercity Press 2017 Wydanie polskie pod redakcja naukową Dr hab. n. med. Dariusza Borowskiego Medisfera 2020
50 Pankiewicz K Zachowanie płodności u chorych onkologicznych – update 2020 Ginekologia po Dyplomie 2020 listopad
51 Mierzejewska E, Honorato-Rzeszewicz T, Świątkowska D, Jurczak-Czaplicka M, Maciejewski T, Fijałkowska A, Szulc-Kamińska J, Czach A, Nałęcz H, Szostak-Węgierek D, Szamotulska K. Evaluation of questioonnaire as an instrument to measure the level of nutri?onal and weight gain knowledge in pregnant women in Poland. A pilot study. PLoS One 2020 Jan 15
52 Świderska-Kieć J, Czajkowski K, Zaręba-Szczudlik J, Kacperczyk-Bartnik J, Bartnik P, Romejko-Wolniewicz E Comparison of HPV testing and Colposcopy in Detecting Cervical Dysplasia in Patients With Cytological Abnormalities. In Vivo 2020 1307-1315
53 Magdalena Lasocka, Magdalena Konopko, Anna Basińska-Szafrańska, Artur Rogowski, Halina Sienkiewicz-Jarosz Napady drgawkowe w przebiegu alkoholowego zespołu abstynencyjnego Aktualności Neurologiczne Current Neurology 2020 20,2,59-65
54 Kristyna Nemejcova, Roman Kocian, Christhardt Kohler, Jiri Jarkovsky, Jaroslav Klat, Alberto Berjon, Radovan Pilka, Borek Sehnal, Blanca Gil-Ibanez, Ezequiel Lupo, Almerinda Petiz, Octavio Arencibia Sanchez, Peter Kascak, Fabio Martinelli, Alessandro Buda, Jiri Presl, Marc Barahona, Luc van Lonkhuijzen, Wiktor Szatkowski, Lubos Minar, Maja Pakiz, Pavel Havelka, Cristina Zorrero, Marcin Misiek, Leon Cornelius Snyman, Dariusz Wydra, Ignace Vergote, Alla Vinnytska, Mikulas Redecha, Martin Michal, Solveig Tingulstad, Barbara Kipp, Grzegorz Szewczyk, Robert Toth, Francisco Javier de Santiago Garcia, Pluvio Jesus Coronado Martin, Robert Poka, Karl Tamussino, Mathieu Luyckx, Maxime Fastrez, Juan Carlos Staringer, Anna Germanova, Andrea Plaikner, Sylva Bajsova, Pavel Dundr, Nina Mallmann-Gottschalk, David Cibula Central Pathology Review in SENTIX, A Prospective Observational International Study on Sentinel Lymph Node Biopsy in Patients With Early-Stage Cervical Cancer (ENGOT-CX2) Cancers (Basel) 2020 12,5,1115
ROK 2021
Lp Autorzy publikacji Tytuł publikacji Wydawnictwo ROK TOM, Nr. str.
55 K. Pankiewicz, A. Fijałkowska, T. Issat, T.M. Maciejewski Current Understanding of Preeclampsia Underlying Pathophysiology: Uterine Artery Remodeling and the Role of MicroRNAs International Journal of Molecular Science 2021 3, 3132
56 Magdalena Chełchowska, Joanna Gajewska, Jadwiga, Ambroszkiewicz, Joanna Mazur, Mariusz Ołtarzewski, Tomasz Mikołaj Maciejewski Influence of Oxidative Stress Generated by Smoking during Pregnancy on Glutathione Status in Mother-Newborn Pairs Antioxidants 2021
57 Chełchowska Magdalena, Gajewska Joanna, Ambroszkiewicz Jadwiga, Ołtarzewski Mariusz, Maciejewski Tomasz Mikołaj No COVID-19 Cases Detected Between April and September 2020 After Screening All 838 Admissions to a Maternity Unit in Poland Medical Science Monitor 2021
58 U.Nowacka, Sz. Kozłowski, M. Januszewski, J.Sierdziński, A.Jakimiuk, T. Issat COVID-19 Pandemic-Related Anxiety in Pregnant Women Enviromental Resaerch and Public Health 2021 18,7221
59 Kowalczyk K, Bartnik-Głaska M, Smyk M, Plaskota I, Bernaciak J, Kędzior M, Wiśniowiecka-Kowalnik B, Jakubów-Durska K, Braun-Walicka N, Barczyk A, Geremek M, Castañeda J, Kutkowska-Kaźmierczak A, Własienko P, Dębska M, Kucińska-Chahwan A, Roszkowski T, Kozłowski S, Mikulska B, Issat T, Obersztyn E, Nowakowska BA. Prenatal Diagnosis by Array Comparative Genomic Hybridization in Fetuses wth Cardiac Abnormalities Genes (Basel). 2021 dec 19;12(12):2021. doi: 10.3390/genes12122021.PMID: 349469703
60 Walczak-Sztulpa J, Wawrocka A, Leszczynska B, Mikulska B, Arts HH, Bukowska-Olech E, Daniel M, Krawczynski MR, Latos-Bielenska A, Obersztyn E. Prenatal genetic diagnosis of cranioectodermal dysplasia ina a Polish family with compound heterozygous variants in WDR35 Am J Med. Genet A 2020 Oct;182(10):2417-2425
61 Rybak-Krzyszkowska Magda, Jaczyńska Renata, Dariusz Borowski, Górecka Joanna, Górczewski Wojciech, Zimmer Mariusz Krótki przewodnik zdjęciowy do badań ultrasnograficznych w ciąży prawidłowej Wydawnictwo Via Medica. Gdańsk 2021 ISBN 978-83-66775-30-50
62 Katarzyna Pankiewicz, Piotr Laudański and Tadeusz Issat The Role of Noncoding RNA in the Pathophysiology and Treatment of Premature Ovarian Insufficiency International Journal of Molecular Sciences 1905 lip 13 22(17), 9336; doi:10.3390/ijms22179336 (registering DOI)
63 Grzegorz Szewczyk, Michał Pyzlak, Katarzyna Pankiewicz, Ewa Szczerba, Aleksandra Stangret, Dariusz Szukiewicz, Marta Skoda, Joanna Bierła, Bożena Cukrowska, Anna Fijałkowska: The potential association between a new angiogenic marker fractalkine and a placental vascularization in preeclampsia Arch. Gynecol. Obstet 2021 doi:10.1007/s00404-021-05966-3
64 Pykało-Gawińska D, Zaręba-szczudlik J, Gawiński C, Stępień A, Dobrowolska-Redo A, Malinowska-Polubiec A, Romejko-Wolniewicz E Gestational weight gain and glycemic control in GDM patients with positive genital culture. Taiwan J Obstet Gynecol 2021 262-265
65 Zareba-Szczudlik J, Malinowska-Polubiec A, Dobrowolska-Redo A, Lewandowski Z, Kacperczyk-Bartnik J, Bartnik P, Romejko-Wolniewicz E. Risk factors for unsuccesful vaginal birth after cesarean at full dilatation. Ginekol Pol 2021 24-29
66 Marta Barańska, Tadeusz Issat, Anna Jeznach-Steinhagen, Małgorzata Strucińska, Halina Weker, Małgorzata Więch, Julia Zaręba-Szczudlik Najczęstsze problemy zdrowotne, w tym wymagające zmian w diecie w okresie ciąży Żywienie kobiet w okresie ciąży - teoria i praktyka PZWL. Wyd. I, Warszawa 2021 56-91.
67 Nowakowski F, Krajewska K, Klimek K, Wierzba W, Jakimiuk AJ. COVID-19 during pregnancy one year on - what lessons did we learn? Ginekol Pol.; 2021 92(5):383-386
68 Tomasz P Oleksik, Kamil Pluta, Tadeusz Issat, Artur Jakimiuk, Waldemar Wierzba The use of super-selective uterine artery branch embolization and methotrexate in cervical pregnancy – case reports and literature review Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2021 28,3, 521-524
69 Karolina Kowalczyk, Dariusz Kowalczyk, Mateusz Klimek, Małgorzata Sateja, Kamil Kowalczyk, Grzegorz Franik, Paweł Madej A comprehensive use of ultrasound examination in infertility workup Ginekologia Polska 2021 92,6, 453-459
70 Ignacio Zapardiel, Roman Kocian, Cristhardt Köhler, Jaroslav Klat, Anna Germanova, Anna Jacob, Sylva Bajsova, Gerd Böhmer, Laura Lay, Blanca Gil-Ibañez, Pavel Havelka, Barbara Kipp, Grzegorz Szewczyk, Robert Toth, Juan Carlos Staringer, Javier De Santiago, Pluvio J Coronado, Robert Poka, Rene Laky, Mathieu Luyckx, Maxime Fastrez, Ladislav Dusek, Alicia Hernandez, David Cibula Voiding recovery after radical parametrectomy in cervical cancer patients: An international prospective multicentre trial - SENTIX Gynecologic Oncology 2021 160, 3, 729-734
71 Artur Rogowski, Maria Krowicka-Wasyl, Ewa Chotkowska, Tomasz Kluz, Andrzej Wróbel, Dominika Berent, Paweł Mierzejewski, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Adam Wichniak, Marcin Wojnar, Jerzy Samochowiec, Katarzyna Kilis-Pstrusińska, Przemyslaw Bieńkowski Psychiatric History and Overactive Bladder Symptom Severity in Ambulatory Urogynecological Patients Journal of Clinical Medicine 2021 10,17,3988
72 Katarzyna Sachadel, Tadeusz Issat Transpozycja jajników przed planowaną terapią onkologiczną Onkologia po Dyplomie 2021 18, 6, 23-29
73 Autorzy: Beata Błaszczyk, Bożena Burzec, Marta Ciosek, Andrzej Czubalski, Joanna Jacko, Alina Kardasz-Cywoniuk, Przemysław Kosiński, Katarzyna Lenart, Aldona Michalak, Ewa Molga, Monika Nekanda-Trepka, Konrad Niebojewski, Marta Osiecka, Jarosław Pająk, Grażyna Pycka-Getka, Małgorzata Siergiej, Marta Szajnik, Izabela Szwed, Justyna Wlazło, Jerzy Zwoliński Redakcja naukowa: Aldona Michalak, Konrad Niebojewski, Marta Szajnik, Andrzej Czubalski Instrumentarium i techniki zabiegów w ginekologii operacyjnej - 244 str 2021, Warszawa PZWL Wydawnictwo Lekarskie
74 Artur J.Jakimiuk, Tadeusz Issat Leczenie hormonalne raka błony śluzowej trzonu macicy Zarys ginekologii onkologicznej Tom 2 red. nauk. Radosław Mądry, Janina Markowska 2021 Wyd. IV,str.179-191
75 Artur J.Jakimiuk, Tadeusz Issat Jakość życia kobiet po leczeniu raka endometrium Zarys ginekologii onkologicznej Tom 2 red. nauk. Radosław Mądry, Janina Markowska 2021, Warszawa, Termedia Sp. z o.o. Wyd. IV,str.207-215
76 Monika Hanyż, Joanna Jaworska Opieka ginekologiczno-położnicza nad pacjentkami chorymi na mukowiscydozę Mukowiscydoza: choroba wieloukładowa , redakcja naukowa Dorota Sands 2021, Warszawa, Termedia Wydawnictwa Medyczne Wyd.II uzupełnione str. 459-468
ROK 2022
Lp Autorzy publikacji Tytuł publikacji Wydawnictwo ROK TOM, Nr. str.
77 Beata Anna Nowakowska*, Katarzyna Pankiewicz*, Urszula Nowacka, Magdalena Niemiec, Szymon Kozłowski, Tadeusz Genetic background of fetal growth restriction International Journal of Molecular Sciences 2022, *równorzędni pierwsi autorzy 23, 36. https://doi.org/10.3390/
78 Julia Załęcka, Katarzyna Pankiewicz Tadeusz Issat, Piotr Laudański Molecular mehanisms underluing the assiciation between endometriosis and Ectopic Pregancy International Journal of Molecular Science 2022 23
79 Piotr Sobiczewski, Szymon Piątek, Wojciech Michalski, Jolanta Kupryjańczyk, Tomasz Mikołaj Maciejewski, Mariusz Ołtarzewski, Mariusz Bidziński Obstetric outcomes after conservative management of ovarian borderline tumors in women of reproductive age: A single center experience European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2022 269,126-131,
80 Martina Borčinová, Volker Ragosch, Jiří Jarkovský, Sylva Bajsová, Radovan Pilka, Ariel Glickman, Sonia Garrido-Mallach, Francesco Raspagliesi, Wiktor Szatkowski, Maja Pakiz, Leon C Snyman, Roman Kocián, Karl Tamussino, Vladimír Kalist, Martin Michal, Myriam Gracia Segovia, Robert Poka, Barbara Kipp, Grzegorz Szewczyk, Dariusz Wydra, Róbert Tóth, Alla Vinnytska, Daniela Fischerová, Kathrin Siegler, David Cibula Challenges in lower limb lymphoedema assessment based on limb volume change: Lessons learnt from the SENTIX prospective multicentre study Gynecologic Oncology 2022 164, 1, 76-84
81 Katarzyna Kowalczyk, Magdalena Bartnik-Głaska, Marta Smyk, Izabela Plaskota, Joanna Bernaciak, Marta Kedzior, Barbara Wiśniowiecka-Kowalnik , Marta Deperas, Justyna Domaradzka, Alicja Łuszczek, Daria Dutkiewicz, Agata Kozar, Dominika Grad, Magdalena Niemiec, Kamila Ziemkiewicz, Róża Magdziak, Natalia Braun-Walicka, Artur Barczyk, Maciej Geremek, Jennifer Castañeda, Anna Kutkowska-Kaźmierczak, Paweł Własieńko, Krystyna Jakubów-Durska, Marzena Dębska, Anna Kucińska-Chahwan, Szymon Kozłowski, Boyana Mikulska, Tadeusz Issat, Tomasz Roszkowski, Agnieszka Nawara-Baran, Agata Runge, Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Anna Kruczek, Ewa Kostyk, Grzegorz Pietras, Janusz Limon, Jerzy Zwoliński, Karolina Ochman, Tomasz Szajner, Piotr Węgrzyn, Mirosław Wielgoś, Maria Sąsiadek, Ewa Obersztyn, Beata Anna Nowakowska Comparative Genomic Hybridization to Microarrays in Fetuses with High-Risk Prenatal Indications: Polish Experience with 7400 Pregnancies Genes 2022 13, 690
https://doi.org/10.3390/genes13040690A
Str.1-
82 Joanna Wojciula, Anna Łucyszyn, Monika Kalinowska, Anna Macios, Adriana Pawłowska, Małgorzata Rekosz, Julia Zaręba-Szczudlik, Andrzej Nowakowski Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania przesiewowego szyjki macicy w świetle rekomendacji ASCCP 2019 i schematu PTGIP 2021 Ginekologia po Dyplomie 2022 24, 2,1-11
83 Sachadel Katarzyna, Issat Tadeusz Ogólne zasady postępowania w chorobach nowotworowych u kobiet w czasie ciąży Onkologia po Dyplomie 2022 19,6, 10-17
84 Urszula Nowacka, Paulina Malarkiewicz, Janusz Sierdzinski, Aleksandra Januszaniec, Szymon Kozłowski, Tadeusz Issat COVID-19 Vaccination Status among Pregnant and Postpartum Women-A Cross-Sectional Study on More Than 1000 Individuals Vaccines (Basel) 2022 10,8,1179
85 Ksawery Goławski, Robert Soczewica, Joanna Kacperczyk-Bartnik, Grzegorz Mańka, Mariusz Kiecka, Michał Lipa, Damian Warzecha, Robert Spaczyński, Piotr Piekarski, Beata Banaszewska, Artur Jakimiuk, Tadeusz Issat, Wojciech Rokita, Jakub Młodawski, Maria Szubert, Piotr Sieroszewski, Grzegorz Raba, Kamil Szczupak, Tomasz Kluz, Marek Kluza, Mirosław Wielgoś, Ewa Koc-Żórawska, Marcin Żórawski, Piotr Laudański The Role of Cadherin 12 (CDH12) in the Peritoneal Fluid among Patients with Endometriosis and Endometriosis-Related Infertility International Journal of Environmetal Research and Public Health 2022 19,18, 11586
86 Joanna Kacperczyk-Bartnik, Paweł Bartnik, Ksawery Goławski, Janusz Sierdziński, Grzegorz Mańka, Mariusz Kiecka, Michał Lipa, Damian Warzecha, Robert Spaczyński, Piotr Piekarski, Beata Banaszewska, Artur Jakimiuk, Tadeusz Issat, Wojciech Rokita, Jakub Młodawski, Maria Szubert, Piotr Sieroszewski, Grzegorz Raba, Kamil Szczupak, Tomasz Kluz, Marek Kluza, Krzysztof Czajkowski, Mirosław Wielgoś, Ewa Koc-Żórawska, Marcin Żórawski, Piotr Laudański Plasma and Peritoneal Poly (ADP-Ribose) Polymerase Levels in Patients with Endometriosis Biomedicines 2022 10,10,2451
87 Joanna Kacperczyk-Bartnik, Paweł Bartnik, Ksawery Goławski, Janusz Sierdziński, Grzegorz Mańka, Mariusz Kiecka, Michał Lipa, Damian Warzecha, Robert Spaczyński, Piotr Piekarski, Beata Banaszewska, Artur Jakimiuk, Tadeusz Issat, Wojciech Rokita, Jakub Młodawski, Maria Szubert, Piotr Sieroszewski, Grzegorz Raba, Kamil Szczupak, Tomasz Kluz, Marek Kluza, Krzysztof Czajkowski, Mirosław Wielgoś, Ewa Koc-Żórawska, Marcin Żórawski, Piotr Laudański Plasma and Peritoneal Fluid ZEB Levels in Patients with Endometriosis and Infertility Biomedicines 2022 10,10,2460
88 Damian Warzecha, Julia Załęcka, Grzegorz Mańka, Mariusz Kiecka, Michał Lipa, Robert Spaczyński, Piotr Piekarski, Beata Banaszewska, Artur Jakimiuk, Tadeusz Issat, Wojciech Rokita, Jakub Młodawski, Maria Szubert, Piotr Sieroszewski, Grzegorz Raba, Kamil Szczupak, Tomasz Kluz, Marek Kluza, Mirosław Wielgoś, Łukasz Ołdak, Anna Leśniewska, Ewa Gorodkiewicz, Piotr Laudański Plasma and Peritoneal Fluid Fibronectin and Collagen IV Levels as Potential Biomarkers of Endometriosis International Journal of Molecular Sciences 2022 24,15669
89 Katarzyna Pankiewicz, Ewa Szczerba, Anna Fijałkowska, Janusz Sierdziński, Tadeusz Issat, Tomasz Mikołaj Maciejewski The Impact of Coexisting Gestational Diabetes Mellitus on the Course of Preeclampsia Journal of Clinical Medicine 2022 11, 21,6390
90 Tomasz Mikołaj Maciejewski, Ewa Szczerba, Agnieszka Zajkowska, Katarzyna Pankiewicz, Anna Bochowicz, Grzegorz Szewczyk, Grzegorz Opolski, Maciej Małecki, Anna Fijałkowska Gestational weight gain and blood pressure control in physiological pregnancy and pregnancy complicated by hypertension Journal of Clinical Medicine 2022

Projekty i badania

Projekty finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych

 

POL PRENATAL CMV

Tytuł projektu: Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa walacyklowiru w profilaktyce transmisji i leczeniu zakażenia wewnątrzmacicznego u ciężarnych z pierwotną infekcją wirusem cytomegalii w zależności od zastosowanej dawki leku - pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne typu nie mniejszej skuteczności (noninferiority trial) POL PRENATAL CMV.

 

Nr projektu:

2022/ABM/03/00007 - 0

Okres realizacji projektu

01.07.2023 - 30.06.2028

Wartość projektu

14 446 599,25 PLN

Dofinansowanie
ze środków ABM

14 446 599,25 PLN


Projekt POL PRENATAL CMV to pierwsze w Polsce niekomercyjne badanie kliniczne, którego celem jest ocena skuteczności leczenia walacyklowirem ciężarnych zakażonych wirusem cytomegalii (CMV). Nasz projekt został wybrany w postępowaniu konkursowym Agencji Badań Medycznych i będzie realizowany w Klinice Położnictwa i Ginekologii IMiD pod kierunkiem prof. Tadeusza Issata. Nad pacjentkami będą czuwać dr n. med. Anna Kucińska-Chahwan oraz dr Szymon Kozłowski. Leczenie będzie całkowicie finansowane ze środków ABM.

Cytomegalia wrodzona stanowi poważny problem kliniczny. Szacuje się, że około 2% noworodków rodzi się zakażonych wirusem cytomegalii, a około 10% z nich prezentuje objawy kliniczne zakażenia. Cytomegalia jest główną przyczyną wrodzonego niedosłuchu neurosensorycznego, ponadto może powodować uszkodzenia narządu wzroku, ośrodkowego układu nerwowego, małopłytkowość, żółtaczkę czy zmiany skórne. Pomimo, że wrodzona cytomegalia może powodować znaczne szkody indywidualne, jak i społeczne, nie wypracowano jak dotąd „złotego standardu” badań przesiewowych ani leczenia zakażenia CMV w ciąży.

Zastosowanie walacyklowiru w dawce 8 g/dobę było badane w profilaktyce transmisji infekcji wirusem cytomegalii od matki do płodu, gdzie udowodniono jego skuteczność oraz bezpieczeństwo. Brak jednak jednoznacznego uzasadnienia wyboru zastosowanej dawki leku. Projekt POL PRENATAL CMV ma na celu ustalenie, czy leczenie walacyklowirem w dawce 4 g/dobę będzie nie mniej skuteczne niż leczenie w dawce 8 g/dobę. Biorąc pod uwagę małą liczbę badań klinicznych na ten temat, nie do końca jasne założenia w dawkowaniu leku przyjęte przez autorów tych badań oraz mechanizm działania leku jest to uzasadnione. Spodziewana korzyść to mniejsze ryzyko działań niepożądanych, lepsze przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentki oraz niższy koszt leczenia przy nie mniejszej skuteczności.

Spodziewamy się, że nasz projekt będzie miał wpływ na poprawę zdrowia noworodków urodzonych przez matki zakażone cytomegalią. Dzięki zastosowaniu leczenia profilaktycznego można zablokować przezłożyskową transmisję wirusa od matki do płodu. W takich przypadkach noworodek urodzi się zdrowy, bez cech infekcji. Części dzieci uratuje to zdrowie, a części uratuje życie. Zastosowanie profilaktyki transmisji wirusa będzie też miało wpływ na dobrostan ciężarnej, dla której możliwość leczenia prenatalnego jest bardzo pożądana. Leczenie w przypadkach, gdy do zakażenia już doszło może spowodować minimalizację skutków, a więc ograniczyć zaburzenia neurologiczne, upośledzenie słuchu i wzroku. Ograniczenie infekcji jeszcze na etapie życia wewnątrzmacicznego, kiedy narządy wewnętrzne się kształtują jest kluczowe dla ich prawidłowego rozwoju. Po porodzie rozwój większości narządów jest zakończony i nie można odwrócić zmian, które już się dokonały.

Projekt POL PRENATAL CMV to wielka szansa dla wszystkich ciężarnych w Polsce. Liczymy, że dzięki naszemu projektowi, wprowadzone zostaną rekomendacje dotyczące badań przesiewowych w kierunku zakażenia CMV w ciąży oraz rekomendacje dotyczące leczenia zakażenia tym wirusem.

Zapraszamy na stronę projektu: https://leczeniecmv.pl

issat Kierownik
prof. IMiD dr hab. n. med. Tadeusz Issat
22 32 77 044
klinika.poloznictwa@imid.med.pl
Parter, Budynek B
matysiak-iwona p. o. położnej oddziałowej
Iwona Matysiak
22 32 77 011
matysiak-iwona Pielęgniarka Koordynująca
mgr Irena Kulicka
22 32 77 019

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons