Oddział Hospitalizacji Jednego Dnia

Struktura kliniki

W strukturze Oddziału obok działu diagnostycznego, ogólnopediatrycznego mieści się:

  • Pracowania Endoskopowa

w której jest wykonywana gastroskopia u dzieci i młodzieży od 12 m.ż. do 18 r.ż.; badania są wykonywane w znieczuleniu (ogólnym lub miejscowym), są standardowo wykonywane testy ureazowe, pobierane wycinki do badań histopatologicznych, odbywa się konsultacja gastroenterologiczna w zależności od problemu klinicznego.

Gastroskopia jest wykonywana w ramach NFZ.

Informację na temat zapisów otrzymają Państwo osobiście w BOP, telefonicznie – 22 32 77 050.

Tryb przyjmowania pacjentów do oddziału

Informacji telefonicznych w sprawach dotyczących przyjęcia i pobytu w Oddziale, wyników wykonanych badań udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach 12-14

Kwalifikacja pacjentów do przyjęcia do Oddziału odbywa się na podstawie e-skierowania( kod Oddziału 4671).

Skierowanie powinno zawierać epikryzę napisaną przez lekarza kierującego zawierającą opis problemu pacjenta, wykonane dotychczas badania i konsultacje, hospitalizacje, zastosowane leczenie. Epikryzę można zamieści w części opisowej e-skierowania lub załączyć jako odrębny dokument.

Powyższe informacje są konieczne aby jak najlepiej dostosowań pobyt w Oddziale do potrzeb pacjenta.

Na adres e-mail skierowania.ohjd@imid.med.pl prosimy przesłać dane niezbędne do pobrania e-skierowania (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego pacjenta, kod skierowania).W tytule wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko pacjenta.

Po otrzymaniu niezbędnych informacji rozpatrujemy skierowanie i ustalamy termin wizyty.

O wyznaczonym terminie przyjęcia zawiadamiamy rodziców dziecka mailowo, ew. telefonicznie .

W dniu wizyty w Oddziale należy zgłosić się ok. godz. 8.00 do Izby Przyjęć , gdzie odbędzie się rejestracja do Oddziału.

 

Konieczne dokumenty przy przyjęciu

  • książeczka zdrowia dziecka
  • dowód osobisty rodzica/opiekuna ( w przypadku opiekunów prawnych – decyzja sądu)
  • dokumentacja medyczna (wyniki dotychczasowych badań, karty wypisowe z dotychczasowych pobytów w szpital, jeżeli pacjent takie posiada).

Pobyt w Oddziale trwa do godz. 13.00-14.00.

NIE ZAPEWNIAMY POSIŁKÓW.

Pacjenci przez cały okres pobytu w Oddziale pozostaje pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych nawet po ukończeniu 16 roku życia.

karney-alicja Kierownik
dr n. med. Alicja Karney

klinika.jednegodnia@imid.med.pl
Budynek Główny, parter przy nowej Pediatrycznej Izbie Przyjęć

 

kowalewska-kantecka-barbara Zastępca Kierownika
dr Dorota Polańska

klinika.jednegodnia@imid.med.pl

kowalewska-kantecka-barbara Pielęgniarka
Teresa Szymańska

Budynek Główny, parter przy nowej Pediatrycznej Izbie Przyjęć

szymanska-teresa

Sekretariat Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia

Anna Hernik

22 32 77 450

klinika.jednegodnia@imid.med.pl

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons