Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

Działalność Zakładu

Podstawową działalnością Zakładu są badania przesiewowe noworodków. Zakład jest wykonawcą i koordynatorem badań wykonywanych w 7 ośrodkach dla całej Polski finansowanych ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego "Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2019-2022".

W Zakładzie wykonuje się badanie przesiewowe dla blisko 120.000 noworodków (ok.30% populacji). Szczegółowe informacje o badaniach przesiewowych dostępne są pod adresem http://przesiew.imid.med.pl

Zakład wykonuje znaczne spektrum badań z zakresu chemii klinicznej obejmujące ponad 60 parametrów, w tym oznaczanie poziomu ponad 30 hormonów, oznaczanie stężenia witamin, markerów nowotworowych i markerów obrotu kostnego, oraz szereg oznaczeń do diagnostyki chorób rzadkich, takich jak galaktozemia, fenyloketonuria, zaburzenia beta oksydacji, kwasice organiczne, aminoacidurie i inne.

Zakład prowadzi prace badawcze z zakresu badań przesiewowych, diagnostyki rzadkich wad metabolizmu, biochemii obrotu kostnego.

Dodatkowo istnieje możliwość wykonania badań komercyjnych wg cennika umieszczonego na stronie IMiD. Badania przesiewowe noworodków nie są wykonywane komercyjnie.

Struktura Zakładu

  • Pracownia Badań Przesiewowych
  • Pracownia Biochemii
  • Pracownia Hormonów
  • Pracownia Tandemowej Spektrometrii MAS

Skierowania na badania

Skierowania na badania realizowane w Pracowni Biochemii ZBPiDM:

    Kierownik
  dr hab. n. med. Magdalena
  Chełchowska, prof. IMID

  22 32 77 161
  przesiew@przesiew.imid.med.pl
  Budynek Główny, piętro II

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons