Poradnia Ortodontyczna

Wymagane dokumenty

  • bez skierowania,
  • książeczka zdrowia dziecka.
  • Poradnia Ortodontyczna dla Dzieci w Instytucie Matki i Dziecka świadczy wyłącznie usługi w ramach realizacji Programu Specjalistycznej Opieki Ortodontycznej nad Dziećmi z Wadami Wrodzonymi Części Twarzowej Czaszki – refundowanego przez NFZ.

Działalność Poradni

Poradnia Ortodontyczna dla Dzieci w Instytucie Matki i Dziecka świadczy wyłącznie usługi w ramach realizacji Programu Specjalistycznej Opieki Ortodontycznej nad Dziećmi z Wadami Wrodzonymi Części Twarzowej Czaszki – refundowanego przez NFZ.

Program ten obejmuje opieką ortodontyczną dzieci z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki z różnego typu rozszczepami już od chwili od narodzin, zaś moment opuszczenia oddziału położniczego jest najkorzystniejszym dla dziecka okresem zgłoszenia się rodziców/opiekunów prawnych do Poradni Ortodontycznej.
Uprawnienia do powyższych świadczeń mają również wszystkie dzieci ze stwierdzonym jakimkolwiek zespołem genetycznym, który w swoich objawach manifestuje się również zmianami obrębie części twarzowej czaszki oraz jamy ustnej jak np. z zespołami: Goldenhara, Aperta, Downa, Cruzona, Treacher-Collinsa, Moebiusa, Silver-Russela, Klippel-Feila, Sekwencją Pierre-Robina, Achondroplazją i wieloma innymi zespołami potwierdzonymi genetycznie. Dzieci te również powinny skorzystać z konsultacji ortodontycznej już w pierwszych miesiącach życia w celu ustalenia długofalowego planu postępowania rehabilitacyjno-terapeutycznego.

Wszystkie procedury ortodontyczne łącznie z leczeniem aparatem stałym są całkowicie refundowanego przez NFZ od narodzin do 18 roku życia.
Zadaniem Poradni Ortodontycznej IMID jest otoczenie kompleksową opieką pacjentów z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki. Celem leczenia jest nie tylko poprawa warunków zgryzowych, a co za tym idzie poprawa jakości odżywiania, estetyki oraz mowy. Dzięki działaniom naszych lekarzy specjalistów pacjenci z wadami wrodzonymi odzyskują wiarę w siebie, stają się bardziej podobni do swoich rówieśników. W naszej Poradni przyjmujemy średnio 500 pacjentów miesięcznie.

Pacjenta zarejestrować można osobiście w Poradni Ortodontycznej IMID (niebieski budynek-pok. 28, na parterze) lub telefonicznie pod numerem 22 32 77 128.

Serdecznie zapraszamy do naszej Poradni,

dr n. med. Dorota Cudziło

Koordynator Poradni Ortodontycznej dla Dzieci

Działalność naukowa

Organizacja konferencji

  • Konferencja naukowo-szkoleniowa "Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki w zespołach genetycznie uwarunkowanych", 18 kwietnia 2015 r.

Program konferencji do pobrania tutaj.

Współautorstwo w prezentacjach ustnych i plakatowych na zjazdach i konferencjach:

1. Cudziło D. Sukces i niepowodzenie w leczeniu metodą osteogenezy dystrakcyjnej w szczęce – przedstawienie 2 przypadków. Jubileusz 55-lecia powołania Katedry Ortodoncji UM w Poznaniu oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa
9-10 października 2009 Poznań. PRACA WYRÓŻNIONA

2. Obłoj B, Cudziło D. Ocena szerokości i długości wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy w rozszczepach całkowitych leczonych różnymi protokołami chirurgicznymi. 14 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego 30 września-3 października 2010 Warszawa.

3. Cudziło D. Longue term results after distraction osteogenesis with facial mask according to the XY coordinate. 87 Congress of European orthodontic Society 19-23 czerwiec 2011 Istambuł, Turcja

4. Cudziło D. Opieka ortodontyczna nad pacjentami z rozszczepem wargi I podniebienia- procedury stosowane w IMID. Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki" Warszawa, 13 kwietnia 2013.

5. Brudnicki, Cudziło D, Kostrzewa J, Obłoj B, Sawicka E. Chirurgia ortognatyczna w leczeniu wad rozszczepowych; Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki" Warszawa, 13 kwietnia 2013.

6. Brudnicki A , Cudziło D, Kostrzewa J, Obłoj B, Sawicka E. Wczesny i późny przeszczep kości do wyrostka zębodołowego u pacjentów operowanych jednoetapowo z powodu jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia; Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki" Warszawa, 13 kwietnia 2013.

7. Plakwicz P, Cudziło D, Czochrowska E. Zabiegi autotransplantacji zębów przedtrzonowych z nieukończonym rozwojem jako metoda uzupełnienia braku zębów i regeneracji kości u pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia; Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki" Warszawa, 13 kwietnia 2013.

8. Cudziło D, Szałwiński M, Socha M. Reinkluzja mlecznego zęba siecznego u pacjenta z rozszczepem podniebienia Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki" Warszawa, 13 kwietnia 2013.

9. Obłoj B, Cudziło D, Szydłowska J. Wpływ jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia na budowę łuku zębowego Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki" Warszawa, 13 kwietnia 2013.

10. Kostrzewa J, Cudziło D, Pałczyńska D. Zastosowanie aparatu Haasa u pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia; Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki" Warszawa, 13 kwietnia 2013.

11. Cudziło D, Szydłowska J, Obłoj B. Metody uzupełnienia braku zęba siecznego bocznego u pacjentów z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia; Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki" Warszawa, 13 kwietnia 2013.

12. Cudziło D, Obłoj B. Odległy wynik estetyczny po leczeniu niedorozwoju szczęki metodą osteogenezy dystrakcyjnej – opis przypadku; Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki" Warszawa, 13 kwietnia 2013.

13. Brudnicki A, Pałczyńska D, Cudziło D. Trudności w wysunięciu szczęki w trakcie zabiegu ortognatycznego u pacjenta z rozszczepem wargi i podniebienia; Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki" Warszawa, 13 kwietnia 2013.

14. Obłoj B, Cudziło D. Występowanie siekaczy bocznych szczęki w przypadkach obustronnego rozszczepu wargi i podniebienia. Doniesienie wstępne. 12 Kongres Stomatologów Polskich Kraków, 9-12 kwietnia 2014

15. Cudziło D, Matthews-Brzozowska T. Zastosowanie osteogenezy dystrakcyjnej u pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia. 12 Kongres Stomatologów Polskich Kraków, 9-12 kwietnia 2014

16. Krajewska J, Cudziło D. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia leczonych ortodontycznie. 12 Kongres Stomatologów Polskich Kraków, 9-12 kwietnia 2014

17. Cudziło D, Obłoj B. Zaburzenia szkieletowo-zębowe obecne w środkowym rozszczepie szyi – opis przypadku. Konferencja „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki uwarunkowanych genetyczne" Warszawa, 18 kwietnia 2015

18. Turska-Malińska R, Cudziło D. Niedorozwój połowiczy twarzy - opis przypadku. Konferencja „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki uwarunkowanych genetyczne" Warszawa, 18 kwietnia 2015

19. Szałwiński M, Socha M, Cudziło D, Szydłowska J. Metody rekonstrukcji wyrostka zębodołowego szczęki z wykorzystaniem kości auto- i allogennej w leczeniu pacjentów
z porozszczepowymi deformacjami twarzoczaszki. Konferencja „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki uwarunkowanych genetyczne" Warszawa, 18 kwietnia 2015

20. Socha M, Szałwiński M, Jankowska-Socha M, Obłoj B, Cudziło D. Segmentarna osteotomia szczęki u pacjentów z porozszczepowymi deformacjami twarzoczaszki jako alternatywa i uzupełnienie dla leczenia ortodontycznego i implanto-protetycznego. Konferencja „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki uwarunkowanych genetyczne" Warszawa, 18 kwietnia 2015

 

Publikacje pracowników Poradni Ortodontycznej od 2010 roku

1. Cudziło D. Sukces i niepowodzenie w leczeniu metodą osteogenezy dystrakcyjnej w szczęce – przedstawienie 2 przypadków. Dental Forum 2010; No1; vol XXXVIII; 105-109

2. Matthews-Brzozowska T, Cudziło D. Matthews-Brzozowski A. Wpływ rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego na mowę. VII rozdz. w książce: Wpływ wad wrodzonych i nabytych części twarzowej czaszki na mowę. Akademia Piastów Śląskich Wrocław 2010 ; 103-112

3. Kobus-Zaleśna K, Cudziło D, Matthews-Brzozowski A, Pospieszyńska M: Chirurgia ortognatyczna a mowa. XIV rozdz w książce: Wpływ wad wrodzonych i nabytych części twarzowej czaszki na mowę; pod red. Teresy Matthews-Brzozowskiej i Beaty Kawali; Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2010, 185-199.

4. Matthews-Brzozowska T, Cudziło D. Leczenie pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia z towarzyszącym niedorozwojem szczęki – opis przypadku. Pediatria Polska 2011, 86, 2, 186-189

5. Cudziło D, Matthews-Brzozowska T. Osteogeneza dystrakcyjna jako metoda w leczeniu zaburzeń środkowego piętra twarzy – przegląd. Forum Ortodontyczne 2011, 7, 2, 85-92.

6. Dudkiewicz Z, Piwowar W, Surowiec Z, Fudalej P, Obłoj B, Cudziło D, Hortis-Dzieżbicka, Radkowska E, Stankiewicz J, Nowicka G. 30 lat doświadczenia w leczeniu jednoetapowych całkowitych jednostronnych rozszczepów wargi i podniebienia – wielospecjalistyczna ocena wyników odległych – nowa strategia leczenia. Standardy Medyczne – Problemy Chirurgii Dziecięcej 2011, 1, 1-10.

7. Czyżewska K, Cudziło D, Wysocka M, Matthews-Kozanecka M. Nawyki żywieniowe u osób leczonych ortodontycznie. Pediatria Polska 2011, 86, 6, 652-654.
8. Kopczyński P, Matthews-Kozanecka M, Cudziło D: Zastosowanie miniiplantów w leczeniu nieprawidłowego wyrzynania kłów- opis przypadku; Nowiny Lekarskie; 2011; 80, 3, 226-229
9. Cudziło D, Matthews-Kozanecka M, Kopczyński P.: Poprawa estetyki dolnego piętra twarzy u pacjenta z rozszczepem wargi i podniebienia. e-dentico 2012, 5, 39, 92-98

10. Cudziło D, Obłoj B, Obersztyn E, Bocian E, Matthews-Brzozowska T ,: Zespół Moebiusa z zaburzeniami twarzowo-zębowymi. Zespół rzadko występujący czy rzadko rozpoznawany?, Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, 14, 4, 273-279

11. Cudziło D, Matthews-Kozanecka M, Kostrzewa J: Wpływ braku motywacji pacjenta do kontynuacji leczenia ortodontyczno –chirurgicznego - Dental Medical Problems 2012, 49, 4, 617 – 622

12. Cudziło D, Kopczyński P, Matthews-Brzozowska T: Osteogeneza dystrakcyjna w wysuwaniu szczęki dla poprawy estetyki twarzy u pacjentów z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego – Magazyn Stomatologiczny 2013, 3, 248, 36-40

13. Cudziło D, Matthews-Kozanecka M: Wpływ higieny jamy ustnej na długofalową stabilność efektu po skojarzonym leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym - opis przypadku pacjenta z rozszczepem wargi i podniebienia. Stomatologia Współczesna 2013, 20, 2, 37-42

14. Cudziło D, Obłoj B: Możliwości ortodontyczno-chirurgicznej terapii pacjenta z rozszczepem wargi i podniebienia z wykorzystaniem metody osteogenezy dystrakcyjnej – Czasopismo Stomatologiczne 2013, 3, 66, 401-409

15. Matthews-Brzozowski A, Cudziło D, Kopczyński P, Matthews-Kozanecka M, Rubiś B. Zespół Smith-Lemli-Opitz – konsekwencje kliniczne w opiece stomatologicznej. Dev. Period Med 2013, 3, 253-256

16. Cudziło D. Sprawozdanie z Konferencji „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki" Warszawa, 13 kwietnia 2013. Forum Ortodontyczne 2013, 9, 140

17. Cudziło D. Sprawozdanie z Konferencji „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki" Warszawa, 13 kwietnia 2013. Pediatria i Medycyna Rodzinna 2013, 9,1, 112
18. Cudziło D. Sprawozdanie z Konferencji „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki" Warszawa, 13 kwietnia 2013. Art. Of Dentistry nr 3

19. Pałczyńska D, Cudziło D. Ocena przydatności ortodontycznej dokumentacji fotograficznej, przegląd piśmiennictw. Asystentka i Higienistka Stomatologiczna 2013, 4, 204-209

20. Kopczyński P, Cudziło D, Flieger R. Zastosowanie biochemicznych markerów we wczesnej diagnostyce czerniaka złośliwego. Twój Przegląd Stomatologiczny 2013, 11, 74-75

21. Walasz J, Matthews-Brzozowska T, Matthews-Kozanecka M, Cudzilo D. Types and positioning of palatal plate stimulation elements in children with Down syndrome. Jour of Med Sc & Tech, 2014, 3, 1 : 1- 6

22. Cudziło D, Pałczyńska D, Brudnicki A Matthews-Kozanecka M,: Czynniki wpływające na efekt leczenia chirurgiczno-ortodontycznego u dorosłych pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia. Stomatologia Współczesna 2014, 5, 8-13

23. Cudziło D. Microform of cleft lip or congenital healed cleft lip. Dev. Period Med 2014, 1, 23-26

24. Brudnicki A, Piwowar W, Cudziło D, Sawicka E. Complet unilateral cleft lip and palate operated on by means of the one-stage method - own experience. Dev. Period Med. 2014, 1, 38-43

25. Cudziło D. Orthodontics treatment of patients with a cleft lip and palate – standard procedures at the Warsaw Institute of Mother and Child. Dev. Period Med 2014, 1, 53-58

26. Cudziło D, Matthwes-Brzozowska T. Long-term folow-up after distraction osteogenesis with face mask in cleft lip and palate patients – preliminary report. Dev. Period Med 2014, 1, 59-65
27. Obłoj B. The presence of the maxillary lateralincisor in the cleft gap in patients with unilateral cleft lip and palate. Preliminary report. Dev. Period Med. 2014, 1,70-74

28. Wysocka M, Cudziło D, Kawala B, Kopczyński P. Eating habits of patients with cleft lip and palate treated with fixed appliances. Dev. Period Med 2014, 1, 93-101

29. Matthews-Brzozowska T, Jaroszyk S, Cudziło D, Matthews-Kozanecka M. Aparaty stałe w terapii ortodontycznej. Asyst Hig Stomatol 2014, 33, 1, 11-13

30. Cudziło D., Stoczkiewicz D., Matthews-Brzozowska T. Ocena wskaźnika Boltona jako jeden z elementów planu terapii ortodontycznej. Asyst Hig Stomatol 2014, 33, 2, 80-85

31. Matthews-Brzozowska T, Stoczkiewicz D, Stoczkiewicz-Mencel I, Cudziło D. Wielkość wskaźników przedniego i całkowitego Boltona w różnych typach wad zgryzu – przegląd piśmiennictwa. Stom Współ. 2014, 2, 41-43

32. Matthews-Brzozowska T, Pobol-Aidi M, Matthews-Kozanecka M, Cudziło D. Wczesna terapia zaburzeń zębowo-zgryzowych z wykorzystaniem płytki Schwarza. Nowa Stomatologia 2014, 2, 77-83

33. Cudziło D, Szydłowska J, Obłoj B. Udział ortodonty w uzupełnianiu braków górnych bocznych zębów siecznych u pacjentów z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia. Protetyka Stomatologiczna 2014, 64, 2, 102-109

34. Stoczkiewicz D, Cudziło D, Matthews-Brzozowska T. Ocena szerokości mezjalno-dystalnej zębów szczęki i żuchwy z uwzględnieniem wieloczynnikowości. Art Dent 2014, 2, 52,72-77

35. Cudziło D, Czaplińska J, Matthews-Kozanecka M., Matthews-Brzozowska T. Wpływ jednorazowego instruktażu higieny na stan higieny jamy ustnej u osób z wadami zgryzu Art. Of Dentistry 2014, 3 156-165.

36. Cudziło D, Matthews-Brzozowska T, Stoczkiewicz D, Mencel I. Udział wykwalifikowanej higienistki ortodontycznej w przygotowaniu dokumentacji ortodontycznej do zaplanowania terapii przez lekarza specjalistę. Asystentka i Higienistka Stom 2014, 35, 3, 114-120
37. Czaplińska J, Cudziło D, Matthews-Brzozowska T. Assessment of oral health in patients with fixed appliances. Dental and Medical Problems 2014 51,4, 506-512

38. Cudziło D, Obłoj B. Wrodzony rozszczep środkowy szyi – opis przypadku. Congenital midline cervical cleft – a case raport. Art of Dentisry 2014, 54, 4, 297-303

39. Cudziło D, Pobol-Aidi M.,Matthews-Brzozowska T. Terapia ortodontyczna u dzieci we wczesnej fazie uzębienia stałego. Stom Współ. 2014, 21, 5, 8-13

40. Matthews-Brzozowska T, Jaroszyk S, Matthews-Brzozowska M, Cudziło D, Hojan-Jezierska D, Kubisz L, Jaroszyk F. Mechanizmy oddziaływania pól magnetycznych z materią żywego organizmu – przegląd piśmiennictwa. W Biofizyka a medycyna. T. 2, 73-81

41. Gruszecka A1, Kopczyński P, Cudziło D, Lipińska N, Romaniuk A, Barczak W, Rozwadowska N, Totoń E, Rubiś B. Telomere Shortening in Down Syndrome Patients-When Does It Start? DNA Cell Biol. 2015 Mar 18. [Epub ahead of print]

42. Matthews-Brzozowska T, Pobol-Aidi M, Cudziło D. Terapia aparatem stałym u pacjentów z zaburzeniami zwarcia w przednim odcinku szczęki. Pol Merkur Lekarski. 2015 Feb 25; 38(225):159-63.

43. Cudziło D, Krajewska J, Matthews-Kozanecka M, Kopczyński P. Zastosowanie cefalometrii leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym na podstawie przeglądu piśmiennictwa. Asystentka i hig 2015 , 1, 11-19

44. Turska-Malińska R, Cudziło D. Połowiczy niedorozwój twarzy- przegląd piśmiennictwa. Dental Forum 2015, 1, 71-74

 

Kierownik:

dr n. med. Alicja Zawiślak
Zapisy: 22 32 77 050      22 32 77 051
Godziny zapisów: pn. - pt. 07:30 - 18.00
Lokalizacja: Budynek A, parter, gab. 35

  Kontakt do Poradni: 22 32 77 128

  Wejście klatką  "B  -  AMBULATORIUM"

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons