Poradnia Chorób Metabolicznych

Wymagane dokumenty

  • skierowanie,
  • książeczka zdrowia dziecka.

Informacje

Lekarze Poradni udzielają konsultacji w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej.
Poradnia jest dedykowana pacjentom z wrodzonymi wadami metabolizmu, w szczególności z rozpoznaniami postawionymi na podstawie nieprawidłowych wyników badań przesiewowych noworodków, w tym z chorobami takimi jak:
- fenyloketonuria i hiperfenyloalaninemia
- zaburzenia utleniania kwasów tłuszczowych
- zaburzenia przemian aminokwasów jak acydurie organiczne, choroba syropu klonowego, zaburzenia cyklu mocznikowego, itp.
- deficyt biotynidazy
a także pacjentom z galaktozemią klasyczną.
Poradnia prowadzi leczenie pacjentów (także dorosłych) z Tyrozynemią typu I w ramach programu lekowego.
Poradnia Chorób Metabolicznych prowadzi pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi (w tym pacjentów ze współwystępującymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem dziecięcym, zespołem Aspergera). Poradnia nie zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i terapią dodatkową całościowych zaburzeń rozwoju.

 

Zapisy:
 22 327 70 50

Kontak z poradnią: 22 32 77 121
Godziny zapisów: pn. - pt.  07.30 - 18.00
Lokalizacja: Budynek A, parter, gab. 12, 13,  14,  15

   Wejście klatką  "B  -  AMBULATORIUM"

Wypełnij ankietę 

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której sugestie i uwagi posłużą do korygowania niedociągnięć i podniesienia standardu oferowanych usług. Wyniki pozwolą nam ocenić poziom obsługi i udzielanych w naszej placówce świadczeń medycznych.

Będą cenną wskazówką, które obszary działalności poradni IMiD powinny ulec poprawie.

Link do ankiety

https://goo.gl/forms/AZ1rVY14HdmQYMK22

Dziękuję – Zuzanna Rohn 

Kierownik Ambulatorium ds organizacyjno-administracyjnych

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons