Poradnie specjalistyczne

Przed wyborem specjalisty

Sprawdź jakiej pomocy potrzebujesz

Wpisz swoje objawy, odpowiedz na kilka pytań i sprawdź:

 • Co mogą oznaczać Twoje objawy?
 • Czy powinnaś skonsultować się z lekarzem?
 • Jaki specjalista pomoże Ci najlepiej?

Sprawdź objawy

Informacje ogólne

Uwaga, ważna informacja dla pacjentów poradni neurofibromatoz z programu pilotażowego NF/RAS.

Przed wizytą wydrukuj i wypełnij deklarację zgody. Przyspieszy to obsługę w rejestracji.

Dziękujemy! Zgoda do pobrania tutaj

PILNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW PORADNI GENETYCZNEJ
PILNA INFORMACJA DLA PACJENTEK W CIĄŻY, KTÓRE MAJĄ SKIEROWANIE DO PORADNI GENETYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH

Zestaw dokumentów do wypełnienia dla pacjentów Poradni Genetycznej przed rejestracją

Zestaw dokumentów do wypełnienia dla pacjentek w ciąży w Poradni Genetycznej przed rejestracją

 

Ambulatorium 

*************************

Kierownik Ambulatorium ds. organizacyjno-administracyjnych: Zuzanna Rohn, email. zuzanna.rohn@imid.med.pl, tel. /22/ 32-77-318

Zapisy telefoniczne do poradni w IMiD:

Call Center: /22/ 32-77-050, przesyłanie skierowań: skierowania@imid.med.pl

 

Zapisy osobiste:

Rejestracja Centralna – Budynek A, wejście nr 2

Zapisy elektroniczne poprzez e-portal: https://e-pacjent.imid.med.pl/eportal/

Do poradni:

Ginekologicznej

Genetycznej

Ortodontycznej

Leczenia Bólu

Ortopedycznej

oraz na USG ginekologiczne

Punkt pobrań
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek 
08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 18,19 parter A

 

Co mieć ze sobą na wizytę?

 1. PESEL pacjenta
 2. Książeczkę zdrowia dziecka
 3. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
 4. Skierowanie na pierwsza wizytę – jeśli jest wymagane
 5. Posiadaną dokumentację medyczną

 

Przed pierwszą wizytą pacjent powinien przyjechać minimum 40 minut przed planowaną godziną wizyty z uwagi na konieczność założenia dokumentacji w Rejestracji Centralnej (budynek A, wejście nr 2).

Przed kolejną wizytą pacjent udaje się bezpośrednio pod gabinet lekarski (nie trzeba czekać w rejestracji centralnej)

Niezależnie od zapisanych pacjentów na konkretną godzinę pierwszeństwo mają stany nagłe (o kolejności decyduje lekarz).

Pacjenci kierowani podczas wizyt na badania dodatkowe – rtg, usg, echo serca, etc, wchodzą do gabinetu lekarskiego powtórnie, po wykonaniu w/w badań, między pacjentami oczekującymi w kolejce.

 

SKIEROWANIA

Ambulatoryjne  świadczenia  specjalistyczne  finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

1)  ginekologa i położnika;

2)  dentysty;

3)  onkologa;

4)  psychiatry;

5)  dla osób chorych na gruźlicę;

6)  dla osób zakażonych wirusem HIV;

7)  dla  inwalidów  wojennych  i  wojskowych,  osób  represjonowanych  oraz

kombatantów;

8) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;

 

Jeżeli  w  wyniku  finansowanych  ze  środków  publicznych  badań przesiewowych  wykonywanych  u  dzieci  stwierdzono  występowanie  chorób wrodzonych,  udzielanie  ambulatoryjnych  świadczeń  specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
10:00 - 15:30 10:00 - 15:30 10:00 - 15:30,
16:00 - 20:00
10:00 - 15:30 10:00 - 15:30 11, 41, 42 parter A Call Center Call Center
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
10:00-15:00   10:00-15:00 10:00-18:00 10:00-15:00 10:00-15:00 132 I piętro A Call Center Call Center
Poradnia Chirurgii Twarzowo-szczękowej
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
10:00-15:30 08:30-10:30 08:00-12:00 10:00-14:00    16:00-20:00 - 40 parter A Call Center Call Center
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
08:00-12:00 - 08:00-12:00 - 08:00-12:00  14:00-18:00 32 parter A Call Center Call Center
Poradnia Chorób Metabolicznych
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
09:00-18:00 09:00-15:35 09:00-15:35 09:00-15:35 09:00-15:35 13,14 parter A Call Center Call Center

Lekarze Poradni udzielają konsultacji w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej.

Poradnia jest dedykowana pacjentom z wrodzonymi wadami metabolizmu, w szczególności z rozpoznaniami postawionymi na podstawienieprawidłowych wyników badań przesiewowych noworodków, w tym z chorobami takimi jak:

- fenyloketonuria i hiperfenyloalaninemia

- zaburzenia utleniania kwasów tłuszczowych

- zaburzenia przemian aminokwasów jak acydurie organiczne, choroba syropu klonowego, zaburzenia cyklu mocznikowego, itp.

- deficyt biotynidazy

a także pacjentom z galaktozemią klasyczną.

Poradnia prowadzi leczenie pacjentów (także dorosłych) z Tyrozynemią typu I w ramach programu lekowego.

Poradnia Chorób Metabolicznych prowadzi pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi (w tym pacjentów ze współwystępującymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem dziecięcym, zespołem Aspergera). Poradnia nie zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i terapią dodatkową całościowych zaburzeń rozwoju.

Poradnia Diabetologiczna
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
07:30-15:35 10:00-18:00 08:00-14:00 07:30-18:00 07:30-15:00 112,113,114 I piętro A Call Center Call Center

 

Materiały dla pacjenta:

Dieta dla kobiet z cukrzycą ciążową

Dzienniczek dla kobiet z cukrzycą ciążową

Dzienniczek dla kobiet z cukrzycą ciążową — wzór wypełnienia

 

Pod wskazanym linkiem znajdą Państwo materiały dotyczące insulinoterapii w cukrzycy ciążowej: www.dann.edu.pl

Należy wejść w zakładkę jestem pacjentem-->materiały edukacyjne --> cukrzyca ciążowa --> cukrzyca ciążowa

Poradnia Endokrynologiczna
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
09:30 - 15:00 - - 08:00 - 15:35 08:00 - 15:35 151 I piętro A Call Center Call Center
Poradnia Gastroenterologiczna
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 08:00 - 18:00 08:00 - 14:00 08:00 - 13:00 115, 116 I piętro A Call Center przez lekarza podczas wizyty
Poradnia Genetyczna
Poradni Pęcherzowego Oddzielania Naskórka (EB)

Zapisy - Call Center: 22 237 70 50

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

PILNA INFORMACJA DLA PACJENTEK W CIĄŻY, KTÓRE MAJĄ SKIEROWANIE DO PORADNI GENETYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH

Zestaw dokumentów do wypełnienia dla pacjentek w ciąży w Poradni Genetycznej przed rejestracją

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
08:30 - 18:00 08:00 - 18:00 08:00 - 16:00 08:00 - 18:00 09:00 - 16:00 136,137,118 I piętro A Call Center Call Center
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
08:00-10:00 08:00-10:00 07:00-15:00 - - 30 parter A Call Center Call Center
Poradnia Kardiologii Perinatalnej
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
09:30-18:00   08:00-16:30 10:00-18:00 09:00-17:00 09:00-15:00 10 parter A Call Center Call Center
Poradnia Logopedyczna
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
08:00 - 18:05 08:00-13:00 08:00 - 16:35 11:30-16:35 08:00 - 15:35 44 parter A Call Center Call Center
Poradnia Neonatologiczna
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
10:00-15:00 10:00-15:00 10:00-15:00 11:00-18:00 10:00-15:00 105 I piętro A Call Center Call Center
Poradnia Neurologiczna
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
11:00 - 14:45 08:00 - 18:00 08:00 - 15:35 09:00 - 18:00 09:00 - 13:00 110, 111 I piętro A Call Center poradnia podczas poprzedniej wizyty
Poradnia Neurofibromatoz

Uwaga, ważna informacja dla pacjentów poradni neurofibromatoz z programu pilotażowego NF/RAS.

Przed wizytą wydrukuj i wypełnij deklarację zgody. Przyspieszy to obsługę w rejestracji.

Dziękujemy! Zgoda do pobrania tutaj

 

Instytut Matki i Dziecka, uprzejmie informuje, że od października 2017r dr Katarzyna Bilska  przyjmuje pacjentów w Poradni Neurofibromatoz działającej w ramach Poradni Onkologicznej IMiD.

Przyjęcia pacjentów odbywają się w ramach kontraktu z NFZ na specjalistyczną opiekę ambulatoryjną oraz w uzasadnionych przypadkach w ramach hospitalizacji.

Poradnia zapewnia kompleksową opiekę, z udziałem specjalistów różnych dziedzin, przede wszystkim dla pacjentów z rozpoznaniem nerwiakowłókniakowatości typu I.

W ramach poradni zapewniamy diagnostykę różnicową tej choroby, zgodnie z zaleceniami m.in. American Academy of Pediatrics.

Ponadto w Zakładzie Genetyki Medycznej IMiD możliwe jest wykonanie kompleksowej diagnostyki w kierunku identyfikacji defektu odpowiedzialnego za wystąpienie choroby z grupy RASopatii w tym zespół Noonan i nerwiakowłókniakowatość typu I.

W IMiD działa także Poradnia Genetyczna, w której w ramach kontraktu z NFZ, odbywają się konsultacje dzieci i dorosłych obciążonych chorobami genetycznie uwarunkowanymi.

Poradnia neurofibromatoz

 • zapisy tylko telefoniczne pod numerem telefonu: /22/ 32-77-050 lub - 051
 • godziny zapisów: poniedziałek – piątek 7:30 – 18:00
 • pilne przypadki medyczne: tel.: /22/ 32-77-251 lub - 415 email. poradnia.nf1@imid.med.pl
 • lokalizacja: Budynek A, gabinet 120
Zasady przyjęcia pacjentów:
 • Skierowanie do Poradni Neurofibromatoz lub Poradni Onkologicznej z rozpoznaniem ICD10: Q85.0 (w uwagach na skierowaniu musi być wpisane - Poradnia NF1/RAS)
 • Ustalenie terminu wizyty przez call center

Program pilotażowym obejmuje pacjentów do 30. roku życia, u których:

 rozpoznano NF/RAS na podstawie klinicznych objawów lub podejrzewa się NF/RAS na podstawie klinicznych kryteriów:

 1. obecność co najmniej 6 plam skórnych "kawa z mlekiem" o średnicy >5 mm u dziecka w wieku do 2 lat lub co najmniej 10 plam u dzieci w 3. roku życia albo
 2. obecność plam skórnych "kawa z mlekiem" o średnicy >5 mm, niezależnie od ich liczby, oraz stwierdzenie idiopatycznego niedosłuchu znacznego stopnia, zwłaszcza obustronnego lub guzów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) o typie oponiaków, glejaków, obwodowych guzów o typie schwannoma lub zwapnień śródmózgowych lub podtorebkowego zmętnienia soczewki, albo
 3. obecność plam skórnych "kawa z mlekiem" o średnicy >5 mm, niezależnie od ich liczby, oraz stwierdzenie potwierdzonych histopatologicznie guzów obwodowego układu nerwowego o typie schwannoma, albo
 4. obecność plam skórnych "kawa z mlekiem" o średnicy >5 mm, niezależnie od ich liczby, oraz posiadanie krewnego pierwszego stopnia z rozpoznaniem Neurofibromatoza typu 2 lub Neurofibromatoza typu 3, albo
 5. spełnienie co najmniej dwóch z następujących warunków:

a) co najmniej 6 plam skórnych "kawa z mlekiem" o średnicy >5 mm u dziecka przed okresem pokwitania lub >15 mm u świadczeniobiorcy po okresie pokwitania,

b) co najmniej 2 nerwiakowłókniaki jakiegokolwiek typu lub co najmniej jeden nerwiakowłókniak splotowaty,

c) piegowate nakrapianie okolicy pach lub pachwin,

d) glejaki nerwu wzrokowego,

e) co najmniej dwa guzki Lischa w tęczówce oka,

f) dysplazja kości klinowej lub dysplazja kości długich kończyn powodująca ich deformację, w tym powikłaną tworzeniem stawów rzekomych, w szczególności kości piszczelowej, albo

6) spełnienie jednego z warunków, o których mowa w pkt 5, oraz posiadanie krewnego pierwszego stopnia z rozpoznaniem Neurofibromatoza typu 1.

Poradnia Onkologiczna
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
08:00 - 15:00 10:00 - 18:00 08:00 - 18:00 08:00 - 18:00 08:00 - 15:00 133 I piętro A Call Center Call Center
Poradnia Ortodontyczna
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
07:30 - 15:00 07:30 - 14:00 07:30 - 18:00 07:30 - 15:00 07:30 - 15:00 38 parter A Call Center Call Center
W poradni leczone są dzieci w ramach "Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki".
Poradnia Otolaryngologiczna
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
08:30 - 13:00 08:30 - 13:00 13:30 - 18:00 08:30 - 13:00 09:00 - 15:00 140 I piętro A Call Center Call Center
Poradnia Rehabilitacyjna
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
13:00 - 18:00 - - 13:00 - 18:00 - 6 -1 A Call Center Call Center

Szczegóły na temat Zakładu Rehabilitacji na stronie [kliknij]

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
08:00 - 19:00 08:00 - 19:00 08:00 - 19:25 08:00 - 19:25 08:00 - 18:00 108,109, 156 I piętro A poniedziałek ,wtorek, środa, piątek w godzinach 8:00 - 15:00 

czwartek w godzinach 10:30 - 18:00

pod numerem telefonu 22 32 77 381

poradnia podczas poprzedniej wizyty
Zakład Usprawniania Leczniczego
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
08:00 - 19:30 08:00 - 15:00 08:00 - 19:30 08:00 - 18:00 08:00 - 15:00 46,47,48 -1 A Call Center ZUL- podczas poprzedniej wizyty
Poradnia Uroginekologiczna

Poradnia Uroginekologiczna Kliniki Położnictwa i Ginekologii IMiD

 

W Poradni Uroginekologicznej prowadzona jest kompleksowa diagnostyka nietrzymania moczu, zaburzeń oddawania moczu i zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej - obniżenia ścian pochwy, szyjki macicy, wypadania macicy.

Pacjentki po dokładnej diagnostyce kwalifikowane są do dalszego leczenia zachowawczego lub operacyjnego.

W ramach leczenia operacyjnego nietrzymania moczu i zaburzeń statyki dna miednicy Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka oferuje najnowocześniejsze metody zabiegowe, w tym z zastosowaniem implantów - nowej generacji taśm i siatek polipropylenowych.

Poradnia Uroginekologiczna i Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka współpracuje ze znanymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób uroginekologicznych.

Klinika Położnictwa i Ginekologii organizuje kursy doszkalające dla lekarzy w zakresie diagnostyki i leczenia operacyjnego nietrzymania moczu i zaburzeń statyki dna miednicy.

Poradnia Uroginekologiczna pracuje w ramach Poradni Ginekologiczno -Położniczej, mieści się w budynku B, gabinet nr 137.

Zapisy do Poradni Uroginekologicznej - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00 pod numerem tel. 22 32 77 050

 

Zespół:

dr hab. n. med. Artur Rogowski

konsultant ds. uroginekologii

specjalista ginekologii i położnictwa

 

lek. Ewa Chotkowska

specjalista ginekologii i położnictwa

 

lek. Maria Krowicka

w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa

 

Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii

dr hab. n. med. Tadeusz Issat prof. IMiD

Poradnia Zaburzeń Laktacji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
10:00-15:00 10:00-15:00 10:00-15:00 11:00-18:00 10:00-15:00 107 I piętro A poradnia tel: 22 32 77  370 poradnia podczas poprzedniej wizyty
Pracownia Antropologiczna
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Gabinet Kondygnacja Budynek  Zapisy pierwsza wizyta Zapisy kolejna wizyta
08:00 - 13:00 08:00 - 13:00 08:00 - 13:00 08:00 - 13:00 08:00 - 13:00 119 I piętro A bez zapisów   

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons