Skład Komisji w kadencji

Skład Komisji Bioetycznej w kadencji 2018-2021

Przewodnicząca:

dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska,

prof. IMiD – lekarz

 

Zastępca Przewodniczącego

dr n. wet. Andrzej Piekarczyk – farmakolog

Członkowie:

 • dr hab. n. med. Anna Fijałkowska, prof. IMiD – lekarz
 • prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk – lekarz
 • mgr Barbara Kaliwoda - pielęgniarka
 • prof. dr hab. Paweł Łuków- filozof/etyk
 • dr hab. n. med. Joanna Mazur, prof. IMiD – statystyk
 • dr hab. n. med. Michał Milewski, prof. IMiD – biolog
 • dr n. med. Ewa Obersztyn - lekarz
 • lek. med. Paweł Piekarski – lekarz
 • dr n. med. Magdalena Rychłowska-Pruszyńska - lekarz
 • dr hab. n. med. Dorota Sands, prof. IMiD - lekarz
 • dr hab. n. med. Ewa Sawicka, prof. IMiD - lekarz
 • prok. dr Małgorzata Szeroczyńska – prawnik
 • ks. dr Sławomir Szczepaniak – duchowny

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons