Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2


 

Projekt Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. 

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:  

1)wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji; 

2)5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego. 

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów 

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności: 

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tejaparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne robotybudowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.
Do Instytutu w 2020 roku dotarło:
 • rękawiczki bezpudrowe z przedłużonym mankietem - 100 opakowań
 • rękawiczki nitrylowe jednorazowe – 15 000 szt.
 • maski chirurgiczne -17 200 szt.
 • maski medyczne- 7200 szt.
 • maski FFP3- 800 szt.
 • maski KN95-7800 szt.
 • kombinezony ochronne- 1 460 szt.
 • fartuchy barierowe- 500 szt.
 • nogawki ochronne- 2 610 szt.
 • ciśnieniomierze- 5 szt.
 • przyłbice ochronne-100 szt.
 • gogle ochronne-200 szt.
 • płyn 5l. do dezynfekcji rąk - 400 szt.
 • płyn 5l. do dezynfekcji powierzchni - 300 szt.
 • płyn 1l. do dezynfekcji powierzchni - 500 szt.
Do Instytutu w 2021 roku dotarło:
 • rękawiczki bezpudrowe z przedłużonym mankietem – 1 000 szt.
 • rękawiczki nitrylowe jednorazowe – 40 000 szt.
 • maski chirurgiczne/medyczne - 10 000 szt.
 • maski FFP3- 800 szt.
 • maski KN95/FFP2- 2 700 szt.
 • kombinezony ochronne- 350 szt.
 • fartuchy barierowe- 680 szt.
 • fartuchy chirurgiczne - 780 szt.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny. 

 

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

 

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Okres realizacji: 2020-2022.  

 

Sprzęty przekazane na walkę z wirusem SARS-CoV-2

1. Dnia 30.04.2021 r. Instytut otrzymał Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami – umowa nr W/UMWM-UF/UM/NW/626/2021  – został przekazany na Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

   

 

2. Dnia 26.04.2021 r. Instytut otrzymał Pompy Infuzyjne strzykawkowe Perfusor Compact Plus – 5 szt. – umowa nr W/UMWM-UF/UM/NW/615/2021 – pompy zostały przekazane na: Anestezjologię Bloku Operacyjnego – 2 szt.;  Klinikę Neurologii Dzieci i Młodzieży – 2 szt.; Klinikę Chirurgii Dzieci i Młodzieży – 1 szt.

 

3. Dnia 17.03.2021 r. Instytut otrzymał w użyczenie Pompy Infuzyjne strzykawkowe Perfusor Space – 2 szt. – umowa nr B/UMWM-UF/UM/NW/127/2021 – pompy zostały przekazane na: Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 2 szt.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons