Aktualności

Korzystanie z zasobów biblioteki

Osoby spoza IMiD mogą korzystać z zasobów biblioteki oraz subskrybowanych baz wyłącznie prezencyjnie w czytelni. Biblioteka jest wyposażona w dwa stanowiska komputerowe dostępne także dla pracowników IMiD w godzinach otwarcia biblioteki (poniedziałek – piątek 8:00 – 15:35).

Pracownicy naukowi IMiD mogą korzystać z baz dostępnych bezpłatnie (tzw. open acces) oraz baz komercyjnych subskrybowanych przez IMiD oraz dostępnych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki finansowanej przez MNiSW (dostęp krajowy). Dostęp do baz danych subskrybowanych przez Instytut i dostępnych w ramach dostępu krajowego jest zorganizowany przez IP Instytutu, co oznacza, iż każdy pracownik ma dostęp do źródeł z każdego komputera włączonego do sieci IMiD. Pracownicy IMiD zainteresowani dostępem do subskrybowanych baz danych czy baz danych dostępnych w ramach dostępu krajowego zgłaszają do Działu IT potrzebę dostępu indywidualnego za pośrednictwem VPN.

 

Profil ORCID

 

 

Link https://orcid.org/

Profil ORCID – Open Researcher and Contributor ID to uniwersalny, międzynarodowy standard identyfikujący naukowca, autora prac naukowych. Założenie i zgłoszenie identyfikatora ORCID jest bezpłatne.

Posiadanie własnego aktualnego i uzupełnionego profilu ORCID jest obowiązkiem każdego naukowca (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 265 ust. 11 Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. Poz. 1668) i będzie stanowiło podstawę do przeprowadzenia ewaluacji osiągnięć naukowych.

 

Identyfikator ORCID składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 części. W profilu naukowca oprócz krótkiej biografii, słów kluczowych, strony internetowej autora lub instytucji, identyfikatorów w innych bazach danych czy systemach, widać  przypisane do niego publikacje, projekty, granty.

Z identyfikatorem ORCID można zintegrować własne profile założone w bazie Web of Science (ResearcherID) czy Scopus (Autor ID), aby umożliwić automatyczną wymianę danych pomiędzy bazami.

Większość dużych wydawców używa numeru ORCID jako jednej z opcji logowania do platform edytorsko-wydawniczych dla autorów zgłaszających nowe prace lub recenzentów. Autor posiadający aktywny profil ORCID jest bardziej wiarygodny dla wydawców którzy coraz częściej przy nazwiskach autorów posiadających ten identyfikator, umieszczają „zielone logo ORCID” – link do profilu danego autora.

Unikalny identyfikator cyfrowy pozwala rozróżnić autorów o takim samym nazwisku, posiadających dwa imiona, dwa lub więcej nazwisk, którzy zmienili lub rozbudowali nazwisko, których imię lub nazwisko zawiera znaki spoza podstawowego alfabetu łacińskiego i przypisać odpowiednio publikacje do osoby w bazach międzynarodowych – Web of Science czy Scopus. ORCID jest uniwersalnym identyfikatorem wiążącym różne formy zapisu imion i nazwisk autorów w jednym profilu.

Jak założyć identyfikator ORCID:

1) należy wejść na stronę https://orcid.org/register

2) wypełniamy wskazane pola – imię, nazwisko, adres e-mail, tworzymy hasło, określamy, kto będzie miał możliwość zobaczenia naszego profilu (publiczny widoczny dla wszystkich zainteresowanych, ograniczony do wskazanych osób lub tylko dla właściciela profilu)

3) po otrzymaniu wiadomości e-mail potwierdzającej tożsamość, możemy przejść do edycji profilu. Dodajemy instytucję, do której afiliujemy swoje prace

(zalecana nazwa: w polskojęzycznych pracach – nazwa kliniki / zakładu / działu, nazwa instytutu np. Zakład Kardiologii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, Polska ;  

w obcojęzycznych pracach – nazwa kliniki / zakładu / działu w języku angielskim, nazwa instytutu w języku angielskim np. Department of Cardiology, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland)

4) jeżeli posiadamy identyfikator Researcher ID (Web of Science) i Author ID (Scopus) – łączymy te profile z identyfikatorem ORCID, jeżeli nie posiadamy, warto założyć i zintegrować profile, by wcześniejsze publikacje dostępne w bazach zostały przypisane odpowiednio do naszych profili naukowych i następowała automatyczna wymiana danych pomiędzy systemami.  

Dodatkowo podczas zakładania profilu ResearcherID proponowane jest założenie profilu recenzenta na platformie Publons, która umożliwia naukowcom udostępnianie, omawianie, uznawanie recenzji, edycję badań naukowych – platforma recenzji i oceny środowiska naukowców. Publons jest największą, zaufaną bazą wyszukiwania recenzentów, z której korzystają największe wydawnictwa.

Informację o założeniu lub posiadaniu identyfikatora ORCID wraz z identyfikatorem należy zgłosić w Bibliotece Naukowej Instytutu Matki i Dziecka (email: biblioteka.imid@imid.med.pl)

W sytuacjach niejasnych, trudnych, proszę o kontakt (tel. 22 32 77 443, e-mail: biblioteka.imid@imid.med.pl).

 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. RP z dnia 30 sierpnia 2018 roku, poz. 1669)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1669/1

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001669

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. RP z dnia 30 sierpnia 2018 roku, poz. 1668)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1668/1

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668

 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe oraz dyscypliny artystyczne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. RP z dnia 25 września 2018 roku poz. 1818)  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001818

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons