Aktualności/News

Uprzejmie informujemy, że czasopismo Instytutu Matki i Dziecka od 1. stycznia 2020 roku zmieniło nazwę z Developmental Period Medicine/Medycyna Wieku Rozwojowego na Journal of Mother and Child/Medycyna Wieku Rozwojowego. Zmieniono również wydawcę z Aluny na Sciendo z grupy De Gruyter Poland Sp. z o.o.. Wkrótce zostanie uruchomiona platforma hostingowo-dystrybucyjna na stronie Sciendo, dzięki której prace będą zgłaszane i publikowane wyłącznie w formie elektronicznej.

We would like to kindly inform that as of January 1, 2020 our journal changed its name from Developmental Period Medicine/Medycyna Wieku Rozwojowego to Journal of Mother and Child/Medycyna Wieku Rozwojowego. The publisher has been changed, as well, from Aluna to Sciendo from De Gruyter Poland. Soon new hosting-distribution platform will be introduced, so all manuscripts will be submitted and published on line.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons