Dla recenzentów

Dla recenzentów JMC Evaluation Report: POBIERZ

For reviewers JMC Evaluation Report:  DOWNLOAD


Wykaz Recenzentów czasopisma Journal of Mother and Child/Medycyna Wieku Rozwojowego w roku 2019:

List of Reviewers for the Journal of Mother and Child / Medycyna Wieku Rozwojowego in 2019: 


1. Mgr Magdalena Bednarczyk
2. Dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, Prof. IPCZD
3. Dr hab. n. med. Renata Duchnowska, Prof. WIM
4. Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
5. Prof. dr hab. n. med. Maciej Jóźwik
6. Mgr farm. Ewa Kamińska
7. Dr Piotr Kwaśniewicz
8. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
9. Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
10. Dr hab. n. o zdrowiu Joanna Mazur, Prof. IMiD
11. Dr n. kul. fiz. Teresa Orlik
12. Dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, Prof. IMiD
13. Dr n. med. Magdalena Rychłowska-Pruszyńska
14. Dr hab. n. med. Ewa Sawicka, Prof. IMiD
15. Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Prof. IMiD
16. Dr hab. n. med. Elżbieta Szczepanik, Prof. IMiD
17. Dr n. med. Ilona Szilágyi-Pągowska
18. Dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska, Prof. WUM
19. Prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz
20. Dr inż. Małgorzata Więch
21. Dr hab. n. med. Maria Wilińska, Prof. CMKP
22. Prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska
23. Prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska

Redakcja czasopisma Journal of Mother and Child/Medycyna Wieku Rozwojowego składa serdeczne podziękowania wszystkim Recenzentom za poświęcony czas i zaangażowanie w oceny prac.

The editors of the Journal of Mother and Child / Medycyna Wieku Rozwojowego would like to thank all Reviewers for their time and commitment in evaluating the work.

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons