Dla recenzentów

Journal review process

Journal of Mother and Child is double-blind peer reviewed journal.

 

Peer review

All original papers, short reports, and commentaries are evaluated by two or three external referees, who are asked to comment on originality, validity, presentation, and importance, and interest.

The Journal of Mother and Child (JMC)/Medycyna Wieku Rozwojowego is working towards a system of double-blinded peer review. Manuscripts are blinded to reviewers and authors.

Editorial Manger Tutorial for Reviewers (https://www.ariessys.com/wp-content/uploads/EM-Reviewer-English.pdf)

 

Reviewers 2021                                            Recenzenci 2021

FIRST NAME and LAST NAME / IMIĘ i NAZWISKO

1.

Dr n. biol. JADWIGA AMBROSZKIEWICZ

2.

Mgr socjol. MARTYNA BÓJKO

3.

Dr hab. n. med. MAGDALENA CHEŁCHOWSKA

4.

Prof. dr hab. JOANNA CHOROSTOWSKA-WYNIMKO

5.

Dr n. med. biol. ELŻBIETA CIARA

6.

Prof. dr hab. n. med. MARCIN CZECH

7.

Dr hab. n. med., Prof. IPCZD JUSTYNA CZECH-KOWALSKA

8.

Dr n. hum. JOANNA DEC-PIETROWSKA

9.

Dr hab. n. med. DOROTA DUNIN-WĄSOWICZ

10.

Dr n. społ. ANNA DZIELSKA

11.

Dr inż. DANUTA GAJEWSKA

12.

Dr n. med. KRZYSZTOF GAŁCZYŃSKI

13.

Prof. DIEGO GOMEZ

14.

Prof. dr hab. n. med. EWA HELWICH

15.

Prof. dr hab. n. pedag. ZBIGNIEW IZDEBSKI

16.

Prof. HELENA JERIČEK KLANŠČEK

17.

Dr hab. n. med., Prof. IGiChP  ALEKSANDRA JEZELA-STANEK

18.

Prof. dr hab. n. med. MACIEJ JÓŹWIK

19.

Dr n. o zdrowiu DOROTA KLESZCZEWSKA

20.

Dr hab. n. społ.  GRAŻYNA KMITA

21.

Mgr MAGDALENA KORZYCKA

22.

Prof. ANNA KOWALEWSKA

23.

Mgr ALICJA KOZAKIEWICZ

24.

Dr MARTA KUCHARSKA-HAUK

25.

Dr hab. n. med. MARIUSZ KUŹMICKI

26.

Prof. dr hab. n. med. RYSZARD LAUTERBACH

27.

Prof. MICHELA LENZI

28.

Dr hab. KATARZYNA LUBIEWSKA

29.

Dr MARTA MALINOWSKA-CIEŚLIK

30.

Dr n. hum. AGNIESZKA MAŁKOWSKA- SZKUTNIK

31.

Dr hab. n. o zdrowiu, prof. IMiD JOANNA MAZUR

32.

Dr EWA MIERZEJEWSKA

33.

Prof. dr SUJATA MISRA

34.

Dr n. o kult. fiz. HANNA NAŁĘCZ

35.

Dr hab. n. med., Prof. IMiD ANNA OBLACIŃSKA

36.

Dr n. hum. KATARZYNA OKULICZ KOZARYN

37.

Dr hab. n. med., prof. IBM EDYTA PARADOWSKA

38.

Prof. KINGA POLAŃSKA

39.

Mgr JOANNA PRUBAN

40.

Dr PENDYALA RAJKUMARI

41.

Prof. dr hab. med. DOROTA SANDS

42.

Prof. TERESA DOS SANTOS

43.

Dr KAROLINA STĘPIEŃ

44.

Prof. BIRUTE STRUKCINSKIENE

45.

Dr hab. n. o zdr. KATARZYNA SZAMOTULSKA

46.

Dr hab. n. med. KRZYSZTOF SZCZAŁUBA

47.

Dr n. med. WOJCIECH WALAS

48.

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu HALINA WEKER

49.

Dr hab. n. biol. ALEKSANDRA WESOŁOWSKA

50.

Dr hab. n. med., Prof. CMKP MARIA WILIŃSKA

51.

Dr n. med. JULIA ZARĘBA-SZCZUDLIK

52.

Dr n. med .ALEKSANDRA ZAREMBA

53.

Dr n. hum. DOROTA ZAWADZKA

 

Editorial Board of the Journal of Mother and Child / Medycyna Wieku Rozwojowego would like to thank all the Reviewers for their time and commitment to the evaluation of the works.

Redakcja Journal of Mother and Child / Medycyna Wieku Rozwojowego składa serdeczne podziękowania wszystkim Recenzentom za poświęcony czas i zaangażowanie w oceny prac.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons