Informacja/Announcement

Informacja/Announcement

Informacja/Announcement

Redakcja Journal of Mother and Child/Medycyna Wieku Rozwojowego informuje, że od nr 1/2020 do druku będą przyjmowane prace wyłącznie w języku angielskim. Zachęcamy do nadsyłania prac poprzez system elektronicznego składania manuskryptów (Editorial Manager) https://www.editorialmanager.com/jmotherandchild

Nowa strona internetowa czasopisma na platformie hostingowo-dystrybucyjnej wydawcy De Gruyter Polska sp. z o.o. (Sciendo) dostępna pod adresem: https://sciendo.com/journal/JMOTHERANDCHILD

 

Adres Redakcji:

Redakcja Journal of Mother and Child/Medycyna Wieku Rozwojowego

Instytut Matki i Dziecka

Kasprzaka 17A

01-211 Warszawa, Polska

Tel: (22) 327-74–60, (22) 327-74-43

@: journalofmotherandchild@imid.med.pl

 

Wydawca:

De Gruyter Poland

Bogumiła Zuga 32A Str.

01-811 Warsaw, Poland

T: +48 22 701 50 15

 

The Editorial Board of the Journal of Mother and Child/Medycyna Wieku Rozwojowego would like to make the announcement that starting from issue 1/2020 the journal will accept only manuscripts in English. We encourage you to submit your papers through the Editorial Manager https://www.editorialmanager.com/jmotherandchild

New website of the journal on the hosting and distribution platform of the publisher De Gruyter Polska sp.z o.o. (Sciendo) available at: https://sciendo.com/journal/JMOTHERANDCHILD

 

Editorial Board address:

Editorial Board of the Journal of Mother and Child/Medycyna Wieku Rozwojowego

Institute of Mother and Child

Kasprzaka 17A Str.

01-211 Warsaw, Poland

Phone: (+48 22) 327-74–60, (+48 22) 327-74-43

@: journalofmotherandchild@imid.med.pl

 

Publisher

De Gruyter Poland

Bogumiła Zuga 32A Str.

01-811 Warsaw, Poland

T: +48 22 701 50 15

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons