Informacje ogólne

Journal of Mother and Child/Medycyna Wieku Rozwojowego jest indeksowane 
w MEDLINE/PUBMED, SCOPUS, INDEX COPERNICUS, EBSCO, BioMedLib, 
Research Gate, MNiSW i Polskiej Bibliografii Lekarskiej

Journal of Mother and Child/Medycyna Wieku Rozwojowego is cited by: MEDLINE/PUBMED, SCOPUS, INDEX COPERNICUS, EBSCO, BioMedLib, 
Research Gate, MNiSW and Polish Medical Bibliography

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 pkt

(na podstawie Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów z dnia 31 lipca 2019 roku)

Czasopismo Journal of Mother and Child/Medycyna Wieku Rozwojowego współpracuje z Polskim Towarzystwem Medycyny Perinatalnej i Polskim Towarzystwem Wrodzonych Wad Metabolizmu.

Journal of Mother and Child/Medycyna Wieku Rozwojowego cooperates with the Polish Society of Perinatal Medicine and the Polish Society of Inborn Errors of Metabolism.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons