Konferencje naukowe organizowane przez Instytut

Warszawa, 18 kwietnia 2015 roku

"Holistyczne podejście do terapii wad w

rodzonych części twarzowej czaszki w zespołach genetycznie uwarunkowanych"

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej.

Poradnia Ortodontyczna Instytutu Matki i Dziecka ma pod opieką największą w Polsce grupę pacjentów z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki. Ze względu na ustyuowanie w tym kompleksie innych specjalistycznych Poradni i Oddziałów Klinicznych, Instytut Matki i Dziecka zapewnia dzieciom z wrodzonymi wadami oraz ich rodzicom pełen zakres poradnictwa i leczenia specjalistycznego. Potrzeba dialogu i współpracy pomiędzy położnikami, genetykami, chirurgami, neonatologami, neurologopedami, pediatrami, radiologami, ortodontami i innymi specjalnościami w leczeniu wielospecjalistycznym, jest istotna dla dobra naszych, wspólnych pacjentów.

Mając na uwadze ogromne zainteresowanie oraz liczny udział lekarzy w Konferencji poświęconej wadom rozszczepowym w 2013 roku, tym razem zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, której tematyka poświęcona zostanie zagadnieniu: Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki w zespołach genetycznie uwarunkowanych. Wymiana doświadczeń klinicznych specjalistów wielu dziedzin medycyny, stomatologii i nauk pokrewnych pozwalają na skuteczną terapię i zapewniają pomoc pacjentom z wadami wrodzonymi, tym samym wpływając na poprawę jakości ich życia.

Konferencja adresowana jest do lekarzy o różnych specjalnościach medycznych i stomatologicznych, a takżde do osób zainteresowanych terapią pacjentów z wadami wrodzonymi.

Udział w konferencji potwierdziły wiodące ośrodki w Polsce, posiadające doświadczenie w opiece nad pacjentem z wrodzoną wadą części twarzowej czaszki w zespołach genetycznie uwarunkowanych.

Rejestracji można dokonać na stronie - http://www.konferencjaortodontyczna.pl/

Serdecznie zapraszamy!

Współprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr n. med. Dorota Cudziło

Współprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr n. med. Barbara Obłoj

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons