Kształcenie podyplomowe w ramach współpracy z CMKP

Kursy organizowane w roku 2022

LP nadany numer kursu od do tytuł kursu Kierownik Naukowy
1 01-792/3-08-006-2002 26 kwietnia
2022
27 kwietnia 2022 Mukowiscydoza i postępowanie
u chorych zależnych od technologii medycznych
prof. dr hab. n.med.
Dorota Sands
2 01-795/3-02-001-2022 20 czerwca
2022
22 czerwca
2022
Zaburzenia metabolizmu energetycznego: choroby mitochondrialne i zaburzenia utleniania kwasów tłuszczowych dr hab. n. med. prof. IMiD
Jolanta Sykut-Cegielska
3 01-795/3-06-002-2022 20 października 2022 21 października 2022 Podłoże metaboliczne wybranych objawów klinicznych i zaburzeń biochemicznych dr hab. n. med. prof. IMiD
Jolanta Sykut-Cegielska
4 01-753/3-04-016-2022 10 października 2022 21 października 2022 Postępy w neonatologii prof. dr hab. n. med
Ewa Helwich
5 01-718/3-02-017-2022 28 listopada 2022   2 grudnia
2022
Neurologia dziecięca dr hab. n. med prof. IMiD
Elżbieta Szczepanik

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons