Kształcenie podyplomowe w ramach współpracy z CMKP

Kursy organizowane w roku 2019

Lp numer kursu od do Tytuł Kierownik naukowy
1 01-792/3-08-001-2019 4 kwietnia 2019 5 kwietnia 2019 Mukowiscydoza i postępowanie u chorych zależnych od technologii medycznych Prof.dr hab.med.Dorota Sands  
2 01-709/3-02-001-2019 25 listopada 2019 29 listopada 2019 Diagnostyka prenatalna wad rozwojowych i chorób o podłożu genetycznym dr.n.med Beata Nowakowska
3 01-753/3-04-015-2019 7 października 2019 18 października 2019 Postępy w neonatologii prof. dr hab. n.med Ewa Helwich
4 01-718/3-02-015-2019 2 grudnia 2019  6 grudnia 2019 Neurologia dziecięca dr hab. n.med prof. IMiD  Elżbieta Szczepanik
5 01-763/3-05-002-2019 23 września 2019 25 września 2019 Padaczka i inne stany napadowe u dzieci dr hab. n.med prof. IMiD  Elżbieta Szczepanik
6 01-795/3-03-002-2019 17 czerwca 2019 19 czerwca 2019  Wrodzone wady metabolizmu o typie intoksykacji dr hab.n.med Jolanta Sykut-Cegielska
7 01-795/3-05-001-2019 14 marca 2019 15 marca 2019 Choroby neurometaboliczne dr hab.n.med. Krystyna Szymańska
8 01-795/3-01-003-2019 13 maja 2019 17 maja 2019 Wprowadzenie do pediatrii metabolicznej dr hab.n.med Jolanta Sykut-Cegielska
9 01-800/3-01-004-2019 25 października 2019 25 października 2019 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie perinatologii dr n.med.Marzena Jurczak-Czaplicka
10 01-800/3-05-005-2019 20 listopada 2019 22 listopada 2019 Organizacja opieki perinatalnej dr n.med.Marzena Jurczak-Czaplicka