Kształcenie podyplomowe w ramach współpracy z CMKP

Kursy organizowane w roku 2021

LP nadany numer kursu od do tytuł kursu Kierownik Naukowy
1 01-792/3-08-001-2021 11 marca 2021 12 marca 2021 Mukowiscydoza i postępowanie u chorych zależnych od technologii medycznych prof.dr hab. n.med. Dorota Sands
2 01-795/3-01-002-2021 15 marca 2021 19 marca 2021 Wprowadzenie do pediatrii metabolicznej dr hab.n.med.prof. IMiD  Jolanta Sykut-Cegielska
3 01-718/3-02-017-2021 19 kwietnia 2021 23 kwietnia 2021 Neurologia dziecięca 1 edycja dr hab. n.med prof. IMiD  Elżbieta Szczepanik
4 01-795/3-03-001-2021 09 czerwca 2021 11 czerwca 2021 Wrodzone wady metabolizmu o typie intoksykacji dr hab.n.med.prof IMiD Jolanta Sykut-Cegielska
5 01-800/3-01-005-2021 1 października 2021 1 października 2021 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie perinatologii dr n.med.Marzena Jurczak-Czaplicka
6 01-709/3-02-003-2021 4 października 2021 8 października 2021 Diagnostyka prenatalna wad rozwojowych i chorób o podłożu genetycznym dr hab.n.med.prof. IMiD Beata Nowakowska
7 01-763/3-05-001-2021 4 października 2021 6 października 2021 Padaczka i inne stany napadowe u dzieci dr hab. n.med prof. IMiD  Elżbieta Szczepanik
8 01-753/3-04-021-2021 11 października 2021 22 października 2021 Postępy w neonatologii prof. dr hab. n.med Ewa Helwich
9 01-718/3-02-018-2021 22 listopada 2021 26 listopada 2021 Neurologia dziecięca 2 edycja dr hab. n.med prof. IMiD  Elżbieta Szczepanik