Kształcenie podyplomowe w ramach współpracy z CMKP

Kursy organizowane w roku 2020

Lp nadany numer kursu od do tytuł kursu Kierownik Naukowy
1 01-795/3-02-002-2020 7 września 2020 9 września  2020 Zaburzenia metabolizmu energetycznego: choroby mitochondrialne  i zaburzenia utleniania kwasów tłuszczowych dr hab.n.med prof. IMiD Jolanta Sykut-Cegielska
2 01-718/3-02-014-2020 21 września 2020 25 września 2020 Neurologia dziecięca dr hab. n.med prof. IMiD  Elżbieta Szczepanik
3 01-763/3-05-001-2020 28 września 2020 30 września 2020 Padaczka i inne stany napadowe u dzieci dr hab. n.med prof. IMiD  Elżbieta Szczepanik
4 01-800/3-01-006-2020 9 października 2020 9 października 2020 Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie perinatologii dr n.med.Marzena Jurczak-Czaplicka
5 01-753/3-04-014-2020 12 października 2020 23 października 2020 Postępy w neonatologii prof. dr hab. n.med Ewa Helwich
6 01-795/3-06-001-2020 22 października 2020 23 października  2020 Podłoże metaboliczne wybranych objawow klinicznych i zaburzeń biochemicznych dr hab.n.med. prof.IMiD  Jolanta Sykut-Cegielska
7 01-709/3-02-001-2020 30 listopada 2020 4 grudnia  2020 Diagnostyka prenatalna wad rozwojowych i chorób o podłożu genetycznym dr.hab.n.med Beata Nowakowska
8 01-718/3-02-015-2020 30 listopada 2020 4 grudnia 2020 Neurologia  dziecięca dr hab. n.med prof. IMiD  Elżbieta Szczepanik
9 01-800/3-05-007-2020 9 grudnia 2020 11 grudnia 2020 Organizacja  opieki perinatalnej dr n.med.Marzena Jurczak-Czaplicka

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons