Kształcenie podyplomowe w ramach współpracy z CMKP

Kursy organizowane w roku 2023

 

Lp nadany numer kursu od   do tytuł kursu Kierownik Naukowy
1 01-792/3-08-001-2023 23 marca
2023
24 marca
2023
Mukowiscydoza
i postępowanie u chorych zależnych od technologii medycznych
prof.dr hab. n.med.
Dorota Sands
2 01-795/3-01-002-2023 24 kwietnia
2023
28 kwietnia
2023
Wprowadzenie do pediatrii metabolicznej dr hab.n.med. Jolanta
Sykut-Cegielska
3 01-753/3-04-017-2023 9 października
2023
20 października
2023
Postępy w neonatologii prof. dr hab. n.med. Ewa Helwich
4 01-795/3-03-001-2023 11 października
2023
13 października
2023
Wrodzone wady metabolizmu o typie intoksykacji dr hab.n.med. Jolanta
Sykut-Cegielska

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons