Kształcenie podyplomowe w ramach współpracy z CMKP

Kursy organizowane w roku 2022

LP nadany numer kursu od do tytuł kursu Kierownik Naukowy


1

01-792/3-08-006-2002 26 kwietnia
2022
27 kwietnia 2022 Mukowiscydoza i postępowanie
u chorych zależnych od technologii medycznych
prof. dr hab. n.med.
Dorota Sands

2

01-795/3-02-001-2022 20 czerwca
2022
22 czerwca
2022
Zaburzenia metabolizmu energetycznego: choroby mitochondrialne i zaburzenia utleniania kwasów tłuszczowych dr hab. n. med. prof. IMiD
Jolanta Sykut-Cegielska

3

01-795/3-06-002-2022 20 października 2022 21 października 2022 Podłoże metaboliczne wybranych objawów klinicznych i zaburzeń biochemicznych dr hab. n. med. prof. IMiD
Jolanta Sykut-Cegielska

4

01-753/3-04-016-2022 10 października 2022 21 października 2022 Postępy w neonatologii prof. dr hab. n. med
Ewa Helwich

5

01-718/3-02-017-2022 28 listopada 2022 2 grudnia
2022
Neurologia dziecięca dr hab. n. med prof. IMiD
Elżbieta Szczepanik

6

01-800/3-05-007-2022 7 grudnia
2022
9 grudnia
2022
Organizacja opieki perinatalnej dr n. med
Marzena Jurczak-Czaplicka

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons