Kursy odpłatne organizowane w IMiD

Instytut Matki i Dziecka zaprasza na kurs pt.


"Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci"


pod kierownictwem naukowym dr hab. Grażyny Kmity


kurs odbędzie się w dniach 26.09 – 30.09.2022


Kurs skierowany jest zarówno do specjalistów posiadających doświadczenie w diagnozie i terapii małych dzieci, jak również do osób, które znajdują się na początku swojej drogi zawodowej.
Naszym celem jest zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą na temat zdrowia psychicznego niemowląt i małych dzieci, jak również form wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej.

Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:
• Plastyczność układu nerwowego w aspekcie rozwoju i wczesnych uszkodzeń
• Zjawisko rezyliencji we wczesnym rozwoju; znaczenie relacji rodzice-dziecko
• Wczesna opieka neurorozwojowa
• Typowe trudności wieku niemowlęcego i poniemowlęcego – zaburzenia karmienia, zaburzenia snu
• Wczesna diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
• Zaburzenia rozwoju językowego – trudności diagnostyczne
• Traumatyczne doświadczenia okołoporodowe
• Zastosowanie Skali Oceny Zachowania T.B. Brazeltona we wczesnej interwencji psychologicznej
• Terapia zabawowa w pracy z małym dzieckiem
• Rozwojowe skutki wcześniactwa i wczesna interwencja psychologiczna dla dzieci urodzonych przedwcześnie i ich rodzin
• Wczesna interwencja dla niemowląt i małych dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną

Szkolenie obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne. Serdecznie zapraszamy psychologów, lekarzy, logopedów, fizjoterapeutów i pedagogów.

Zajęcia odbywać będą się w godzinach 9:00 -16.00

Koszt tygodniowego kursu wynosi 750 zł.

Maksymalna ilość osób w trakcie jednego kursu: 25*

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: dzial.nauki@imid.med.pl


*Instytut zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji kursu w podanym terminie w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons