Kursy odpłatne organizowane w IMiD

Instytut Matki i Dziecka zaprasza na kurs pt.

"Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci"

pod kierownictwem naukowym dr hab. Grażyny Kmity

 

z uwagi na niepewną sytuację epidemiczną, w tym roku kurs odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 27.09 – 01.10.2021

 

Kurs skierowany jest zarówno do specjalistów posiadających doświadczenie w diagnozie i terapii małych dzieci, jak również do osób, które znajdują się na początku swojej drogi zawodowej.

Naszym celem jest zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą na temat zdrowia psychicznego niemowląt i małych dzieci, jak również form wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej.

 

Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

 • Plastyczność układu nerwowego w aspekcie rozwoju i wczesnych uszkodzeń
 • Zjawisko rezyliencji we wczesnym rozwoju; znaczenie relacji rodzice-dziecko
 • Wczesna opieka neurorozwojowa
 • Typowe trudności wieku niemowlęcego i poniemowlęcego – zaburzenia karmienia, zaburzenia snu
 • Wczesna diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Zaburzenia rozwoju językowego – trudności diagnostyczne
 • Traumatyczne doświadczenia okołoporodowe
 • Zastosowanie Skali Oceny Zachowania T.B. Brazeltona we wczesnej interwencji psychologicznej
 • Terapia zabawowa w pracy z małym dzieckiem
 • Rozwojowe skutki wcześniactwa i wczesna interwencja psychologiczna dla dzieci urodzonych przedwcześnie i ich rodzin
 • Wczesna interwencja dla niemowląt i małych dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną

 

Szkolenie obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne. Serdecznie zapraszamy psychologów, lekarzy, logopedów, fizjoterapeutów i pedagogów.

 

Zajęcia odbywać będą się w godzinach 9:00 -16.00

 

Koszt tygodniowego kursu wynosi 750 zł.

 

Maksymalna ilość osób w trakcie jednego kursu: 25*

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: dzial.nauki@imid.med.pl

 

*Instytut zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji kursu w podanym terminie w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń.

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons