Kursy odpłatne organizowane w IMiD

Instytut Matki i Dziecka zaprasza na kurs pn.

"Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci"

pod kierownictwem naukowym dr hab. Grażyny Kmity

25.09 – 29.09.2023

Kurs skierowany jest zarówno do specjalistów posiadających doświadczenie w diagnozie i terapii małych dzieci, jak również do osób, które znajdują się na początku swojej drogi zawodowej. Naszym celem jest zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą na temat zdrowia psychicznego niemowląt i małych dzieci, jak również form wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

·Plastyczność układu nerwowego w aspekcie rozwoju i wczesnych uszkodzeń

·Zjawisko rezyliencji we wczesnym rozwoju; znaczenie relacji rodzice-dziecko

·Wczesna opieka neurorozwojowa

·Typowe trudności wieku niemowlęcego i poniemowlęcego – zaburzenia karmienia, zaburzenia snu

·Wczesna diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

·Zaburzenia rozwoju językowego – trudności diagnostyczne

·Traumatyczne doświadczenia okołoporodowe

·Zastosowanie Skali Oceny Zachowania T.B. Brazeltona we wczesnej interwencji psychologicznej

·Terapia zabawowa w pracy z małym dzieckiem

·Rozwojowe skutki wcześniactwa i wczesna interwencja psychologiczna dla dzieci urodzonych przedwcześnie i ich rodzin

·Wczesna interwencja dla niemowląt i małych dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną

Szkolenie obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne. Serdecznie zapraszamy psychologów, lekarzy, logopedów, fizjoterapeutów i pedagogów.

Wychodząc Państwu naprzeciw dopuszczamy udział w kursie w formule online.

Zajęcia odbywać będą się w godzinach 9:00 -16.00

Koszt tygodniowego kursu niezmiennie wynosi 750 zł.

Maksymalna ilość osób w trakcie jednego kursu: 20*

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: dzial.nauki@imid.med.pl

 

*Instytut zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji kursu w podanym terminie w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons