Plan posiedzeń naukowych

 

Lp.

Termin posiedzenia

Temat wykładu

Wykładowcy

1.

20.01.2022

Genetyczne przyczyny niskorosłości - od endokrynologa do genetyka.

Prof. Monika Gos

dr n. med. Elżbieta Lipska

2.

17.02.2022

Bezkontrastowa perfuzja mózgowia - Arterial Spin Labeling (ASL) – nowe możliwości badania MR

prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

3.

17.03.2022

Zarządzanie chorobą przewlekłą
w oparciu o rejestr na przykładzie mukowiscydozy

Prof. Dorota Sands

Dr Łukasz Woźniacki

4.

21.04.2022

SMA – badania przesiewowe i terapia celowana

Prof. Monika Gos

5.

19.05.2022

 

 

6.

23.06.2022

 

Zmiany w budowie twarzowej części czaszki u pacjentów z rozszczepem podniebienia

Dr n. med. Alicja Zawiślak

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

15.09.2022

 

Prof. Paweł Gawliński

dr Licznerski

10.

20.10.2022

 

 

11.

17.11.2022

 

 

12.

15.12.2022

 

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons