Kierownik Studium Doktoranckiego

prof. dr hab. med. i n. o zdr. Anna Fijałkowska

Działalność naukowa:

Dorobek naukowy obejmuje 90 prac (łączny IF 126,705), cytowanych ponad 830 razy. Jest autorem i współautorem rozdziałów w podręcznikach, zastępcą koordynatora 2 polskich – programu POLKARD: ZATPOL i PHPOL, wykonawcą projektów badawczych i grantów, koordynatorem lokalnym grantu UE V Programu Ramowego.

Działalność dydaktyczna:

Wykładowca licznych kursów kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii ciężarnych, zatorowości płucnej, funkcji prawej komory nadciśnienia płucnego i echokardiografii, kierownik naukowy kursów CMKP, organizator wielu konferencji naukowych, współorganizator dwóch międzynarodowychh Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, European Respiratory Society i European Society of Cardiology, członek Komisji do spraw Szkoleń i Wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons