Inwestycje

Termomodernizacja budynku głównego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizację: Instytut Matki i Dziecka

Tytuł przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku głównego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Wartość przedsięwzięcia: 3 475 816,00 zł

Dotacja NFOŚiGW: 2 900 419,00 zł