Licencja dla treści w serwisie

Licencja dla treści w serwisie

Właścicielem serwisu internetowego jest Instytut Matki i Dziecka, z siedzibą przy ul. Kasprzaka 17 A w Warszawie. Znaki występujące w serwisie, w tym nazwa i logo Instytutu podlegają ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich dowolne wykorzystywanie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela jest zabronione.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie internetowym przysługują niepodzielnie Instytutowi Matki i Dziecka.

Wszystkie treści publikowane w serwisie internetowym Instytutu Matki i Dziecka będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl)

Instytut Matki i Dziecka dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie były prawdziwe i aktualne.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons