logo HR Excellence in Research

W lipcu 2016 roku Instytut otrzymał prestiżowe logo HR Excellence in Research

 

HR 01

 

Z radością informujemy, że w wyniku audytu przeprowadzonego w IMID w dniu 19.05.2023 r przez ewaluatorów Komisji Europejskiej, Instytut Matki i Dziecka uzyskał przedłużenie wyróżnienia 'HR Excellence in Research' na kolejne 36 miesięcy.

 

Logo HR Excellence in Research nadaje KE europejskim instytucjom naukowym, które wdrażając zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju. Jednostki otrzymując logo zobowiązują się do tworzenia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

deklaracja poparcia: 'declaration of support'

analiza wewnętrzna: 'internal analysis Institute of Mother and Child'

analiza wewnętrzna: Internal Review

OTM-R

Pakiet OTM-R to zestaw gotowych narzędzi do wdrażania w uczelniach oraz instytucjach naukowo-badawczych w celu zapewnienia otwartej, przejrzystej rekrutacji opartej na kwalifikacjach kandydata.

OTM-R to jeden z kluczowych aspektów zapewniających dostępność i otwartość rynku pracy dla naukowców w Unii Europejskiej.

Pakiet OTM-R zawiera:

- analizę korzyści płynących z otwartej, przejrzystej rekrutacji opartej o kwalifikacje kandydata, 
- zasady i wytyczne organizacji procesu OTM-R, 
- listę kontrolną dla instytucji, 
- wskazówki jak ulepszać proces rekrutacji, 
- przykłady dobrych praktyk.

Wdrożenie zasad OTM-R może mieć znaczący wpływy na zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej w obszarze badań naukowych, jak również zwiększenie efektywności całego systemu zatrudniania pracowników naukowych.

więcej informacji na temat logo  „HR Excellence in Research”: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index

Raport na temat OTM-R opracowany przez Unię Europejską w 2015 r.

 

OTM-R W INSTYTUCIE MATKI I DZIECKA

 

Dobre praktyki w zatrudnianiu pracowników naukowych

Wniosek o wszczęcie konkursu naukowego

Regulamin Komisji

Procedura awansów naukowych

Regulamin oceny dorobku naukowego i technicznego

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia karty "Dobrych praktyk w zakresie zatrudniania pracowników naukowych"

 

Marzec 2022

Analiza wewnętrzna i strategia HR do 2024 r.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons