Ochrona przed wyzyskiwaniem i wykorzystywaniem seksualnym

W styczniu 2023 roku w Instytucie Matki i Dziecka wprowadzono Politykę w zakresie ochrony przed wyzyskiwaniem i wykorzystywaniem seksualnym – podstawowe dokumenty:

 

Sposób powiadomienia Pełnomocnika Dyrektora ds. ochrony przed wyzyskiwaniem i wykorzystywaniem seksualnym (Pełnomocnik ds. PSEA) o wystąpieniu incydentu:

 

1. Możliwość zgłoszenia wystąpienia w Instytucie Matki i Dziecka podejrzenia lub incydentu o charakterze wyzyskiwania lub wykorzystywania seksualnego za pomocą:

  • przesyłki wysłanej na adres Instytutu za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  • przesyłki złożonej na miejscu w Kancelarii Instytutu,
  • poczty elektronicznej na adres e-mail: psea@imid.med.pl,
  • telefonicznie - kontakt do Pełnomocnika ds. PSEA : (22) 32 77 332 lub 32 77 405.

2. Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu o charakterze wyzyskiwania lub wykorzystywania seksualnego powinna zawierać dopisek: „Dla Pełnomocnika ds. PSEA”. Przesyłka nie podlega otwarciu w Kancelarii Ogólnej i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym przekazywana jest bezpośrednio do Pełnomocnika ds. PSEA.

Zapewniona jest ochrona poufności tożsamości Zgłaszającego i osoby, której dotyczy Zgłoszenie.

 

Minimalne wymagania dotyczące zgłoszenia:

  • dane personalne i adres mailowy osoby zgłaszającej oraz telefon kontaktowy,
  • dane personalne osoby, której zgłoszenie dotyczy,
  • opis incydentu,
  • lokalizacja incydentu,
  • data i czytelny podpis osoby zgłaszającej.

 

Chcąc zachować anonimowość można przekazać informację bez podawania swoich danych. Może to utrudnić wyjaśnienie wszystkich okoliczności jednak proszę mieć pewność, że sprawa znajdzie swoje rozwiązanie.

 

Lista organizacji oferujących wsparcie osobom doświadczającym przemocy seksualnej:

Lista

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons