Ogłoszenia

Tytuł Data utworzenia
Pracownik do Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej do badań przesiewowych SMA

Pielęgniarka Instrumentariuszka na Bloku Operacyjnym

Lekarz w Pracowni Medycyny Szkolnej w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Pielęgniarka w Pracowni Medycyny Szkolnej w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Pracownik Magazynu

Konserwator urządzeń technicznych w Dziale Zarządzania Infrastrukturą

Robotnik gospodarczy w Sekcji Sprzątającej

Pracownik ds. rozliczeń umów w Dziale Rozliczeń Świadczeń Medycznych

Salowa / Salowy

Starszy asystent w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii

Starszy Asystent w Poradni Genetycznej

Lekarz do Poradni Endokrynologii Dziecięcej

Pielęgniarka w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży

Asystent w Oddziale Hospitalizacji Jednego Dnia

Pielęgniarka / Położna w Klinice Neonatologii

Lekarz w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Inspektor w Dziale Zarządzania Infrastrukturą

Młodszy asystent – Specjalista w Zakładzie Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

Asystent - Specjalista w Zakładzie Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

Starszy Asystent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii