Ogłoszenia

Tytuł Data utworzenia
Salowa w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii

Pielęgniarka w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii

Archiwista w Archiwum Zakładowym

Sekretarka Medyczna w Poradni Genetycznej

Konserwator urządzeń technicznych (ds. sanitarnych) w Dziale Zarządzania Infrastrukturą

Konserwator urządzeń technicznych (ds. utrzymania obiektu) w Dziale Zarządzania Infrastrukturą

Referent / Rejestratorka Medyczna Biura Obsługi Pacjenta

Lekarz w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii - dyżury

Lekarz - specjalista w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii

Magister farmacji w Aptece

Pielęgniarka Instrumentariuszka na Bloku Operacyjnym

Inspektor w Dziale Ekonomiczno – Finansowym

Pielęgniarka w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Pielęgniarka (odcinkowa) w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży

Pielęgniarka (zabiegowa) w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży

Asystent (lekarz) w Oddziale Hospitalizacji Jednego Dnia

Pielęgniarka w Izbie Przyjęć

Starszy asystent w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii

Starszy Asystent w Poradni Leczenia Bólu

Starszy Asystent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons