Ogłoszenia

Tytuł Data utworzenia
Inspektor w Dziale Ekonomiczno – Finansowym

Specjalista (Asystentka) w Dziale Ocen i Rozwoju Współpracy

Specjalista ds. opiniowania produktów użytkowych w Dziale Ocen i Rozwoju Współpracy

Pielęgniarka w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Pielęgniarka (odcinkowa) w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży

Pielęgniarka (zabiegowa) w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży

Salowa

Asystent (lekarz) w Oddziale Hospitalizacji Jednego Dnia

Pielęgniarka w Izbie Przyjęć

Pielęgniarka Instrumentariuszka na Bloku Operacyjnym

Starszy asystent w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii

Starszy Asystent w Poradni Leczenia Bólu

Starszy Asystent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pielęgniarka w Oddziale Chirurgii Kręgosłupa i Ortopedii

Pielęgniarka / Położna w Klinice Neonatologii

Konserwator urządzeń technicznych w Dziale Zarządzania Infrastrukturą

Pielęgniarka w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży

Lekarz asystent w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Starszy asystent w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Starszy Asystent w Poradni Genetycznej

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons