Spis telefonów

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NUMER TELEFONU/FAXU NUMER TELEFONU GSM ADRES E-MAIL

KLINIKA ANESTEZJOLOGII I OODZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII

SEKRETARIAT 22 32 77 208 (fax)   sekretariat.anestezjologii@imid.med.pl klinika.anestezjologii@imid.med.pl
KIEROWNIK 22 32 77 208   joanna.stankiewicz@imid.med.pl
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 22 32 77 209   oddzialowa.anestezjologii@imid.med.pl
POKÓJ LEKARSKI 22 32 77 112    
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII 22 32 77 166    

KLINIKA CHIRURGII DZIECI I MŁODZIEŻY

SEKRETARIAT 22 32 77 386
22 32 77 384
  klinika.chirurgii@imid.med.pl
KIEROWNIK 22 32 77 386
22 32 77 384 (fax)
  ewa.sawicka@imid.med.pl
POKOJE LEKARSKIE

22 32 77 107
22 32 77 110
22 32 77 122
22 32 77 137    22 32 77 127

   
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 22 32 77 123   oddzialowa.chirurgii@imid.med.pl
POKÓJ PIELĘGNIAREK 22 32 77 181      22 32 77 182    
FOTOGRAF 22 32 77 291    

KLINIKA ONKOLOGII I CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

SEKRETARIAT 22 32 77 205
22 632-98-51(fax)
  klinika.onkologii@imid.med.pl
KIEROWNIK 22 632 98 51   klinika.onkologii@imid.med.pl
POKÓJ LEKARSKI 22 32 77 124    
ODDZIAŁOWA 22 32 77 114   oddzialowa.onkologii@imid.med.pl
SEKRETARIAT MEDYCZNY 22 32 77 350   sekretariat.onkologii@imid.med.pl

KLINIKA NEONATOLOGII INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA

SEKRETARIAT 22 32 77 406
22 32 77 409 (fax)
  sekretariat.neonatologii@imid.med.pl
KIEROWNIK 22 32 77 409    
POKÓJ LEKARSKI 22 32 77 263
22 32 77 264
   
ODDZIAŁOWA 22 32 77 160    
POKÓJ PIELĘGNIAREK 22 32 77 165    

KLINIKA NEUROLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY

SEKRETARIAT 22 32 77 130
22 32 77 130 (fax)
  klinika.neurologii@imid.med.pl
KIEROWNIK 22 32 77 272   elzbieta.szczepanik@imid.med.pl
POKOJE LEKARSKIE 22 32 77 109
22 32 77 270
22 32 77 223
22 32 77 271
   
ODDZIAŁOWA 22 32 77 315   oddzialowa.neurologii@imid.med.pl
POKÓJ PIELĘGNIAREK 22 32 77 153    
POKÓJ PSYCHOLOGA 22 32 77 389    
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI 22 32 77 307    
PRACOWNIA NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ 22 32 77 307    

KLINIKA WRODZONYCH WAD METABOLIZMU I PEDIATRII

SEKRETARIAT 22 32 77 190 22 32 77 043 (fax)   klinika.pediatrii@imid.med.pl
KIEROWNIK 22 32 77 190   jolanta.cegielska@imid.med.pl
POKOJE LEKARSKIE

22 32 77 236

22 32 77 237
22 32 77 294

   
ODDZIAŁOWA I PIELĘGNIARKI 22 32 77 308   oddzialowa.pediatrii@imid.med.pl
GABINET ZABIEGOWY 22 32 77 221    
P O Z O S T A Ł E
AGENCJA OCHRONY MIENIA INTERSERVICE 22 32 77 334    
KOMITET UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ 22 32 77 345    
FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ 22 632 48 81    
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 104 22 32 77 365    
KRAJOWY ZWIĄZEK PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH LABORATORIÓW DIAGNOSTYCZNYCH 22 32 77 171   anna.romanowska@imid.med.pl
ZWIĄZEK ZAWODOWY NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 22 32 77 157   izabela.kopys@imid.med.pl
ZWIAZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNYCH 22 32 77 205   donata.fras@imid.med.pl
ZWIĄZEK ZAWODOWY LEKARZY 22 32 77 371   anna.kutkowska@imid.med.pl
ZWIĄZEK TECHNIKÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ 22 32 77 274   ewa.rybicka@imid.med.pl
ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 22 32 77 368   marzenna.wawrocka@imid.med.pl
T E L E F O N Y A L A R M O W E
POLICJA 997    
STRAŻ POŻARNA 998    
POGOTOWIE RATUNKOWE 999    
POGOTOWIE GAZOWE 992    
STRAŻ MIEJSKA 986    
POGOTOWIE TECHNICZNE 993    

 

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons