Terapia CART-T a leczenie guzów litych

Terapia CART-T a leczenie guzów litych

 

Na czym polega ta terapia?

Jest to swoistego rodzaju immunoterapia. Metoda wykorzystuje układ odpornościowy danego pacjenta. Dzięki inżynierii genetycznej modyfikuje się limfocyty T pobrane od pacjenta, tak by potrafiły rozpoznawać jego własne komórki nowotworowe.

Po namnożeniu zmodyfikowane limfocyty T są podawane dożylnie z powrotem pacjentowi. Ich zadaniem jest rozpoznanie i zniszczenie komórek nowotworowych obecnych w organizmie pacjenta.

Przed podaniem immunoterapii CAR-T stosuje się tradycyjną chemioterapię, po to by zmniejszyć liczbę limfocytów występujących w organizmie pacjenta.

W jakich typach nowotworów ma zastosowanie CART-T?

Na dzień dzisiejszy nie ma uniwersalnego CAR-T. Limfocyty CAR-T są dostępne tylko w nielicznych jednostkach chorobowych.

Obecnie terapia ta może być stosowana u pacjentów z niektórymi nowotworami krwi, np. z oporną na leczenie lub nawracającą ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B, a także u dorosłych z chłoniakiem DLBCL, czy szpiczakiem.

W jakich typach nowotworów ma zastosowanie CART-T?

Na dzień dzisiejszy nie ma uniwersalnego CAR-T. Limfocyty CAR-T są dostępne tylko w nielicznych jednostkach chorobowych.

Obecnie terapia ta może być stosowana u pacjentów z niektórymi nowotworami krwi, np. z oporną na leczenie lub nawracającą ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B, a także u dorosłych z chłoniakiem DLBCL, czy szpiczakiem.

Czy jest możliwe zastosowanie tej terapii u dziecka z nawracającym nowotworem narządu ruchu?

W badaniach, które się zakończyły lub trwają do chwili obecnej, nie udało się uzyskać skutecznych limfocytów CAR-T w nowotworach litych narządu ruchu.

Niestety w dalszym ciągu w nowotworach tj. osteosarcoma, Ewing sarcoma, czy rhabdomyosarcoma metoda ta jest nieskuteczna.

Nieustanny rozwój medycyny i odkrycia w tej dziedzinie, już wielokrotnie przyczyniły się do przedłużenia i ratowania ludzkiego życia. Naukowcy na całym świecie poprzez badania kliniczne poszukują nowych terapii, leków i sposobów by wyleczalność na nowotwory stale rosła. Może kiedyś i ta metoda pomoże w ratowaniu dzieci chorych na nowotwory lite.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons