Eko Szpital

Gospodarka odpadami

Instytut Matki i Dziecka przestrzega wymagań prawnych w zakresie gospodarki odpadami medycznymi oraz komunalnymi. Na terenie Instytutu obowiązuje segregacja odpadów, która ma swoje uzasadnienie zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne.

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie dzielnicy Wola. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Instytut wprowadzi zmiany w kolorystyce pojemników na odpady oraz zakupi dodatkowe pojemniki w celu ułatwienia przestrzegania zasad selektywnej zbiórki odpadów.

Ulotka informacyjna

Nasz przyroda

Szanowny pacjencie, rodzicu, opiekunie!

Przestrzegajmy czystości na terenie zielonym w IMiD oraz na placu zabaw – prosimy o zapoznanie się z regulaminem użytkowania placu zabaw.

Szanujmy zabawki, tak aby służyły naszym pociechom przez wiele lat.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons