Archiwum

Tytuł Data utworzenia
Wykonanie audytu energetycznego dla Budynku Głównego i Budynku Lipsk.

Ogłoszenie o zamówieniu - Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w ranach konkursu nr DTA.DT.214/XII/15

Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do składania ofert w ranach konkursu nr DTA.DT.214/XII/15

Sprzedaż samochodu specjalnego Mercedes - Benz 313 CDI z 2002 r.

Wykonanie studium wykonalności stanowiącego załącznik do dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu projektów organizowanego przez NFOŚiGW.

DA.ADA.077-301-1/15 Świadczenie usługi polegającej na wywozie i utylizacji odpadów niebezpiecznych

KOŚZ/19/2015 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie przygotowania leków cytostatycznych

Konkurs NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI POD SZATNIE OGÓLNODOSTEPNE DLA PACJENTÓW INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

DTA.DT.234-8/15 WYKONANIE PRAC UZUPEŁNIAJĄCYCH W APTECE SZPITALNEJ INSTYTUTU MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE

Ogłoszenie o zamówieniu - zproszenie do składania ofert w ranach konkursu nr DTA.DT.141/VIII/15

DTA.DT.234-7/15 WYKONANIE PRAC UZUPEŁNIAJĄCYCH W APTECE SZPITALNEJ INSTYTUTU MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE

KOŚZ/12/2015 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i dziecka w zakresie wykonywania badań genetycznych w kierunku mukowiscydozy i wrodzonych wad metabolizmu w suchych próbkach krwi pobranych na bibułę do badań przesiewowych

KOŚZ/10/2015 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w siedzibie Zleceniobiorcy na terenie miasta Warszawy

KOŚZ/11/2015 Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka w zakresie wykonywania badań wrodzonych wad metabolizmu przy pomocy systemu LC/MS/MS w suchych próbkach krwi pobranych na bibułę do badań przesiewowych

Konkurs nr DTA.DT.234-6/15 PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SZATNI 054 NA POMIESZCZENIE CHŁODZIAREK W INSTYTUCIE MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE

Konkurs nr DTA.DT -234-5 15 Serwis stacji transformatorowej, rozdzielnicy głównej SN i NN.

Konkurs nr DTA.DT.234-3/15 na Wykonanie remontu bloku operacyjnego Instytutu Matki i Dziecka

Konkurs nr DTA.DT.234-2/15 na Wykonanie remontu magazynu odpadów medycznych Instytutu Matki i Dziecka

Konkurs ofert na sprzedaż sprzętu używanego

Konkurs DA.ADA.02/04/2015 na dzierżawę powierzchni pod ustawienie 6 automatów

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons